NAUCZANIE

Edukacja morska – Morze wirtualnych możliwości

Pani Magda Thiede – szkolna animatorka edukacji morskiej w Szkole Podstawowej w Sierakowicach przygotowała zestaw zdalnych zadań, które przydadzą się wszystkim miłośnikom żeglarstwa, uczniom i nauczycielom, którzy zajmują się edukacja morsko-żeglarską. Zaproponowane gry i zabawy doskonale uczą podstaw żeglarstwa, morskiej ekologii, przypominają tytuły najpopularniejszych szant. Filmik prezentuje, jak korzystać z żeglarskich zabaw online.

Film

 

Zapraszamy serdecznie na niesamowitą podróż w świat nauczania zdalnego języka angielskiego do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku.  

Prezentację przygotowały Karolina Szewczyk i Maria Rzadkowska, dwie wspaniałe nauczycielki języka angielskiego, które nie boją się nowych wyzwań i poszukują ciągle nowatorskich rozwiązań. 

Od 25 marca 2020 roku pracujemy zdalnie. Zmodyfikowaliśmy plan lekcji, skróciliśmy zajęcia oraz zaproponowaliśmy przerwę relaksacyjną. Podczas zajęć realizujemy podstawę programową, sprawdzamy obecność, przeprowadzamy pisemne sprawdziany osiągnięć ucznia oraz mamy możliwość stosowania odpowiedzi ustnej. Wartością edukacji zdalnej jest wymiana doświadczeń. Uczeń ma okazję wykorzystać swoją wiedzę IT podczas zajęć. Jest suportem dla nauczyciela, który nieoczekiwanie znalazł się w nowej rzeczywistości edukacyjnej, w której się nb. rewelacyjnie sprawdza. Chętnie stosowaną metodą pracy w Teamsach jest edukacja wyprzedzająca, w której to uczeń prowadzi kluczowe elementy zajęć. Zaś nauczyciel jest koordynatorem tychże działań. Nowa sytuacja, nowe doświadczenia. Sądzę, że chętnie wykorzystywane po powrocie do realnej szkoły. Podczas realizacji projektów edukacyjnych uczniowie mają okazję doskonalić takie umiejętności jak: zbieranie i weryfikowanie różnorakich informacji, prezentowanie zebranego i przygotowanego materiału. Wartością dodaną jest komunikowanie się w grupie (wirtualnie), wyrażanie własnych opinii, słuchanie, podejmowanie decyzji, negocjacje, a także ocena pracy.

Mariusz Domański 
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza  

Prezentacja ta jest zapisem zajęć, które odbyły się w przeciągu pierwszego tygodnia po zarządzeniu o zawieszeniu zajęć w szkołach i placówkach na czas epidemii. Zdajemy sobie sprawę, że wiele rzeczy można przygotować bardziej profesjonalnie, że są jeszcze inne, świetne narzędzia, które mogłyśmy wykorzystać.Jednakże, sytuacja, z którą zetknęliśmy się po 16 marca była bezprecedensowa. Nikt, w najczarniejszych koszmarach, nie przewidział takiego obrotu spraw... Celem naszej pracy jest pokazanie, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach można być nauczycielem, wychowawcą, trenerem.

Młodzi ludzie uczą się przede wszystkim poprzez obserwacje, a nasz spokój i optymizm, z pewnością, może być pozytywnie zaraźliwy. Bilans zysków i strat w tej sytuacji może być tylko pozytywny. Możemy obudzić drzemiące w nas pokłady kreatywności (zwłaszcza, gdy użycie narzędzia nie jest wcale tak bezproblemowe, jakim wydawało się na tutorialu, a Internet zacina się...), pokazać, że nie tylko uczymy ale chcemy SIĘ uczyć, przypomnieć, że nauczanie innych jest pewnego rodzaju misją, która nie zamyka się wraz z zamknięciem budynku szkół.

To jest właśnie nasz pierwszy krok...

Karolina Szewczyk i Maria Rzadkowska

PREZENTACJA

 

Zajęcia "praktyczna nauka języka niemieckiego" realizuje Pani dr Monika Bielska wraz z I rokiem filologii germańskiej (od podstaw) w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Przedstawiamy Wam krótki film z zajęć zdalnych, które stały się naszą codziennością.
W bardzo krótkim czasie musieliśmy znaleźć sposób na realizację treści programowych oraz
efektów uczenia się. Prezentujemy Wam technikę naszej pracy i narzędzia, które
wykorzystujemy w trakcie spotkań. Korzystamy z aplikacji Google Meet a także Discord.
 

Google Meet pozwala na udział wszystkich posiadających link z poziomu przeglądarki
internetowej i umożliwia udostępnianie ekranu (kart, okien, prezentacji).
 

Discord to aplikacja do połączeń głosowych audiowizualnych z możliwością przesyłania
wiadomości tekstowych, zdjęć oraz filmów, z opcją udostępniania ekranu. Wymaga założenia
konta, pozwala na tworzenie grup i daje poczucie przynależności do określonej społeczności,
pozwala na stały kontakt z użytkownikami. .

Nasze zajęcia zaczynamy od zalogowania się na uczelnianej platformie e-learningowej, gdzie
studenci mają stały dostęp do treści zajęć, zadanych i zrealizowanych prac, zadań online,
linków zewnętrznych oraz informacji o swoich ocenach. Z różnych względów nie  wszyscy
uczestniczą w każdych zajęciach, na nagraniu mamy połowę grupy, jednak dzięki platformie
każdy studiujący ma możliwość wykonania zadań.
 

Nagranie i montaż: Dawid Żukowski

https://wetransfer.com/downloads/ab5da793ccab1f48d3ab724c02e9707420200508094040/96fb2b27bf616abf23a544e6e7384b9c20200508094101/965b54