Najczęstsze problemy z połączeniem za pomocą Google Meet

 • Dostęp do mikrofonu lub kamery został zablokowany

  Meet potrzebuje uprawnień do korzystania z kamery i mikrofonu w Chrome. Prośba o przyznanie tych uprawnień pojawia się wtedy, gdy po raz pierwszy dołączasz do rozmowy wideo w Meet. Możesz też później zmienić te ustawienia, aby zezwolić aplikacji na korzystanie z kamery
  i mikrofonu
  .
  Jeśli na przykład Meet nie ma dostępu do kamery, kliknij ikonę kamery Zablokowane multimedia na pasku adresu i wybierz opcję Zawsze zezwalaj.

 • Inni uczestnicy spotkania mnie nie widzą

  Jeśli inne osoby na spotkaniu wideo w Google Meet Cię nie widzą, sprawdź, czy masz włączoną kamerę oraz czy komputer i przeglądarka mają do niej dostęp.
  Zezwalanie Google Chrome na dostęp do kamery
  Na komputerze z Google Chrome musisz zezwolić tej przeglądarce na dostęp do kamery.

 1. Wpisz chrome://settings/content/camera na pasku adresu Chrome.

 2. Wyłącz ustawienie Pytaj przed uzyskaniem dostępu.

 3. Jeśli w sekcji Zezwalaj widać adres https://meet.google.com:443, usuń go.  

 4. Odśwież stronę Google Meet i zaakceptuj prośbę o dostęp do kamery.

Więcej opcji

 1. Sprawdź, czy kamera komputera jest fizycznie podłączona, włączona, skierowana w Twoją stronę i czy nie jest zasłonięta.

 2. Sprawdź, czy kamera działa w innych aplikacjach, na przykład Aparat w systemie Windows 10.

 3. Zamknij inne aplikacje, które mogą korzystać z kamery, i ponownie załaduj Google Meet.

 4. Uruchom ponownie komputer lub przeglądarkę Google Chrome.

 • Inni uczestnicy spotkania mnie nie słyszą

a) Sprawdzanie, czy mikrofon został włączony

Jeśli inne osoby na spotkaniu wideo w Google Meet Cię nie słyszą, sprawdź, czy masz włączony mikrofon.
Sprawdź, czy mikrofon nie został wyciszony automatycznie. Na przykład gdy do spotkania dołącza 5 pierwszych osób, rozlega się sygnał dźwiękowy. Dołączaniu kolejnych uczestników nie towarzyszy sygnał i są oni automatycznie wyciszani.

b) Wyłączanie wyciszenia swojego mikrofonu w Meet

Inne osoby mogą wyciszyć Twój mikrofon, ale nie mogą wyłączyć wyciszenia. Dlatego nawet jeśli nie pamiętasz wyłączania swojego mikrofonu, sprawdź, czy jest włączony.
Aby włączyć mikrofon, u dołu ekranu kliknij Włącz mikrofon Wycisz.

 • Jak skonfigurować i przetestować mikrofon w systemie Windows 10

 • Aby zainstalować nowy mikrofon, wykonaj następujące kroki: 
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) ikonę głośności na pasku zadań i wybierz pozycję Dźwięki

  • Na karcie Nagrywanie wybierz mikrofon lub urządzenie nagrywające, które chcesz skonfigurować. Wybierz opcję Konfiguruj.

  • Wybierz opcję Konfiguruj mikrofon i postępuj zgodnie z krokami w Kreatorze instalacji mikrofonu.

 • Aby przetestować mikrofon, który został już zainstalowany:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) ikonę głośności na pasku zadań i wybierz pozycję Dźwięki.

  • Na karcie Nagrywanie poszukaj zielonych pasków, które będą poruszały się podczas mówienia do urządzenia nagrywającego. Jeśli paski się poruszają, urządzenie jest podłączone i działa poprawnie. 

 • Jeśli urządzenie do nagrywania nie działa, być może trzeba zaktualizować sterowniki