Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Projekt Adult Learning of Science "ALOS"

 1. Cele współpracy 
  Projekt ma na celu zbadanie wielo - kulturowej różnorodności strategii uczenia się i nauczania dorosłych w obszarze nauk ścisłych, w procesie będą zaangażowani zarówno słuchacze dorośli jak i nauczyciele. 
  Projekt zamierza rozwinąć międzynarodową sieć nauczycieli przedmiotów ścisłych w celu wymiany doświadczeń i rozwoju nowych metod. 
  Jednym z zagadnień jest: czy i jak różne metodologie i idee stosowane przez każdą z instytucji mogą być zintegrowane, aby ulepszyć wspólne i nowe metody edukacyjne.
 2. Koordynator i partnerzy projektu:Koordynator projektu: 
  Dania: VUC Roskilde AmtNiemcy: 
  Berufskolleg Senne der Stadt Bielefeld (Vocational College Senne in the City of Bielefeld)Polska: 
  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (In-servise Teachrs' Development Centre)Czechy: 
  Univerzita Karlova v Praze, Ustav jazykove a odborne pripravy (Charles University in Prague, Institute for Language and Preparatory Studies)
 3. Niemcy: 
  Staatl. Weiterbildungskolleg Westfalen-Kolleg (State College of Further Education/Westfalen-Kolleg)
 4. Holandia: 
  ROC Regionaal Opleidings Centrum Deltion College Unit Educatie (Regional Educational Centre Deltion College Departament: Unit Education)
 5. Partnerzy: 
  Grupę partnerską tworzą instytucje nauczania dorosłych i doskonalenia nauczycieli oraz jeden uniwersytet.
 6. Relacja z wizyty roboczej projektu ALOS w Danii. W dniach 9-11 listopada 2005 r. w Roskilde (Dania) odbyło się spotkanie robocze realizatorów projektu Adult Learning Of Science - ALOS . Z naszego Ośrodka uczestniczyli: Małgorzata Kowalska - dyrektor i konsultanci Irena Czyż, Anna Maria Rombalska, Marek Wróblewski. Wizyta trwała trzy dni. Omówiono roczne efekty realizacji projektu i wytyczono nowe cele na rok 2005/2006.Nowym impulsem projektu ALOS jest udział placówki z Niemiec specjalizującej się w tworzeniu platform edukacyjnych. Polski wkład stanowić będzie opracowanie i przetestowanie w naszym ośrodku programu kursu dla nauczycieli z uwzględnieniem zaprezentowanych doświadczeń chemicznych.Uczestnicy spotkania ustalili, że następne spotkanie odbędzie się w Słupsku i dotyczyć będzie zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu dorosłych.
 7. Grupy zaprezentowały misję i dorobek swoich placówek z użyciem technologii multimedialnych, a dyskusje odbywające się podczas trwania wizyty pozwoliły na zaprezentowanie dorobku w zakresie edukacji dorosłych przez uczestników projektu.
 8. Gospodarze wizyty VUC Roskilde (Centrum Kształcenia Dorosłych) udostępnili na potrzeby projektu laboratorium chemiczne, w którym dorośli słuchacze przeprowadzali próby i eksperymenty chemiczne. Nauczyciele i trenerzy opracowywali w tym czasie strategię projektu z udziałem nowych partnerów - Polski, Czech i Niemiec.
 9. Relacja z wizyty roboczej projektu ALOS w Słupsku. W dniach 13-15 lutego 2006 r. w Słupsku odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu ALOS. Gospodarzem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, a celem wizyty roboczej było wypracowanie sposobów zastosowania informatyki na zajęciach z przedmiotów ścisłych.
  • zaprezentowanie działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zagranicznym partnerom,
  • prezentacja sal dydaktycznych Wojewódzkie Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku,
  • pokazy technik masażu i sprzętu do rehabilitacji dla grupy nauczycieli i słuchaczy projektu ALOS,
  • przeprowadzenie eksperymentu chemicznego dla grupy nauczycieli chemii i biologii przez partnera niemieckiego - dr H. G. Kicinskiego,
  • przeprowadzenie zajęć na komputerach z grupą zagranicznych słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku,
  • pokaz zajęć z informatyki dla słuchaczy dorosłych w Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej,
  • planowanie następnego spotkania w Bielefeld (Niemcy).
  Uczestnikami wizyty roboczej w Słupsku było 28 nauczycieli i słuchaczy z Danii, Holandii, Niemiec i Czech. Polską stronę reprezentowało 5 konsultantów naszego Ośrodka i troje wolontariuszy pełniących rolę falicitatorów zajęć z grupą zagranicznych słuchaczy.Naszym gościom najbardziej podobały się zajęcia z informatyki dla słuchaczy dorosłych, które przeprowadził Marek Wróblewski - konsultant ds. informatyki w ODN w Słupsku - naucząjący w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Dębnicy Kaszubskiej.Wizyta robocza w Słupsku była kolejną okazją do zintegrowania międzynarodowej grupy partnerów projektu, a także okazją do wymiany uwag i refleksji na temat nauczania przedmiotów ścisłych w edukacji dorosłych.
 10. Cennym był również pokaz eksperymentu chemicznego, który zaprezentował kolega z Niemiec. Zademonstrował on łatwy i tani sposób przeprowadzania ekstrakcji składników soku porzeczkowego.
 11. Efekty wizyty:
 12. Celami szczegółowymi wizyty było:
 13. Relacja z wizyty roboczej projektu ALOS w Bielefeld - NiemcyW dniach 16-20.05 2006 odbyło się spotkanie partnerów projektu ALOS. Gospodarzem była szkoła Westfalen - Kolleg w Bielefeld (Niemcy).Uczestnicy projektu tym razem pracowali nad porównywaniem podstaw programowych, podręczników oraz testów maturalnych w szkołach dla dorosłych (z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia) oraz uczestniczyli w lekcjach.Pracowaliśmy w czterech grupach przedmiotowych. Dokładnej analizie poddane zostały podręczniki oraz testy maturalne. Mój zespół zajmował się analizą treści zawartą w podręcznikach z biologii i fizyki. Ocenie poddane zostały książki z Czech, Danii, Niemiec, Holandii i Polski.W polskich podręcznikach znajduje się wiele informacji ogólnych, teoretycznych, nie wykorzystywanych w dalszej edukacji i praktyce.Testy egzaminacyjne na zakończenie edukacji w danym typie szkoły są porównywalne z polskimi. Moim jednak zdaniem nasz absolwent musi wykazać się znacznie większą wiedzą teoretyczną na egzaminie maturalnym bez względu na wybrany zdawany poziom.Spotkanie w Bielefeld było ostatnim w trwającym 2 lata projekcie. Uczestnicy dokonali ewaluacji wszystkich przedsięwzięć, podkreślili słabe i mocne strony podejmowanych działań.Małgorzata Kowalska 
  uczestnik projektu ALOS 
  dyrektor ODN w Słupsku
 14. Projekt Adult Learning of Science "ALOS" pozwolił nam na zapoznanie się z obowiązującymi systemami oświatowymi w krajach unijnych, zdobycie ciekawych doświadczeń, poznanie innych rozwiązań metodycznych oraz na nawiązanie nowych przyjaźni i integrację międzykulturową. Ponadto reprezentując Polskę - członka UE - mogliśmy promować nasz system oświatowy, a przede wszystkim własną placówkę i jej działalność.
 15. Ostatnim elementem spotkania było opracowanie ankiety dla nauczycieli i uczniów w celu zbadania potrzeb i oczekiwań związanych z nauczaniem i uczeniem się dorosłych w zakresie przedmiotów ścisłych. Ankieta zostanie przeprowadzona wśród słuchaczy dorosłych i ich nauczycieli w państwach uczestniczących w projekcie. Grupa badawcza to 200-250 osób. Wyniki ankiety zostaną opracowane przez nasz Ośrodek i przesłane do partnerów biorących udział w programie.
 16. Moje spostrzeżenia dotyczące treści podręczników znalazły odzwierciedlenie w oglądanych zajęciach. Na lekcjach najpierw uczniowie uczestniczą w eksperymencie (lub wykorzystują własne doświadczenia), później uzyskują informacje o zaistniałym zjawisku i przebiegu reakcji, a na końcu poznają zastosowane prawo fizyczne i jego formułę.
 17. Szczególną uwagę zwróciłam na dużą różnicę treści w podręcznikach. U naszych partnerów wiele uwagi poświęca się na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Jest dużo ćwiczeń do wykonania na lekcji i poza nią. Wiedza teoretyczna jest podana w "pigułce". Zadaniem szkoły i nauczyciela jest przygotowanie ucznia do samodzielnego uczenia się i zdobywania informacji przydatnych w życiu oraz w dalszej edukacji.
 18. Równolegle grupa uczniów, pod czujnym okiem nauczycieli, przeprowadzała eksperymenty w terenie, określając różne parametry stanu czystości wód. Uzyskane wyniki zaprezentowano w czasie spotkania uczestników programu z młodzieżą szkolną.
 19. Położone w pięknym krajobrazie Teutoburskiego Lasu Bielefeld, z 325 000 mieszkańców, jest niezaprzeczalną metropolią wschodniej Westfalii.Jako miasto uniwersyteckie wyróżnia się szczególnie bogatą ofertą kształcenia i form spędzania wolnego czasu. Bielefeld jest sympatycznym i tętniącym życiem miastem, którego atmosfera zaprasza do zatrzymania się tu i zapoznania.

Przejdź do góry strony