Erasmus+ Międzynarodowa szkolna gazeta projektowa

Polecamy międzynarodową gazetę projektu programu Erasmus+pn. "Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata", przygotowaną przez Szkołę Podstawową nr 9 w Słupsku - koordynatora projektu oraz współpracujące z tą placówką szkoły z krajów partnerskich z Turcji, Portugalii, Litwy, Cypru i Grecji.