Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

ERASMUS+ Terminy składania wniosków

 2020

ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Uwaga! W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku do sektora Młodzież z przyczyn technicznych (błąd formularza), prosimy o wysłanie, w ciągu 2 godzin po oficjalnym terminie składania wniosków, wiadomość e-mail na adres yia@erasmusplus.org.pl. W treści maila prosimy wpisać numer identyfikacyjny formularza znajdujący się w prawej górnej części wniosku. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć zrzut ekranu (print screen), potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r.  do godziny 12:00 czasu brukselskiego
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 5 lutego 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego
 • Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 13 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2019 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 24 marca 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego  
 • Uniwersytety Europejskie  – 26 lutego 2020 r.  do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 26 lutego 2020 r.  do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2020 r.  do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 5 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Akcja 3

 • Projekty w zakresie dialogu  z młodzieżą– 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 20 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska – 2 kwietnia 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Małe partnerstwa współpracy – 2 kwietnia 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 2 kwietnia 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Źródło: https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/terminy-skladania-wnioskow/ Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+.

Przejdź do góry strony