Konferencje i warsztaty regionalne programu Erasmus+

Celem konferencji i warsztatów regionalnych jest wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak, aby realizowane w ramach programu projekty miały wysoką jakość,  mobilizowały do działania maksymalną liczbę organizacji oraz wspierały rozwój edukacji w Polsce.

Program

Uczestnicy zapoznają się z ofertą edukacyjną programów wdrażanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji , które mają na celu wsparcie kształcenia w Polsce. Omówione zostaną możliwości edukacyjne, jakie stwarza program Erasmus+ oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Podczas wszystkich wydarzeń omówione zostaną priorytety programu Erasmus+ w podnoszeniu efektywności nauczania i uczenia się. Poruszane podczas konferencji tematy będą dotyczyć m.in.: kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych, edukacji szkolnej oraz młodzieży. W trakcie wydarzenia dla przyszłych i obecnych beneficjentów dostępny będzie też punkt informacyjny, w którym będzie można uzyskać informacje na temat pozyskania środków unijnych na rozwój szkół w regionie. Ponadto  będzie można poznać interesujące projekty realizowane przez naszych wnioskodawców oraz wymienić się doświadczeniami, w ramach dobrych praktyk.

Uczestnicy

Do udziału zapraszamy: dyrektorów szkół branżowych, nauczycieli kształcenia zawodowego, osoby prowadzące szkolenia, specjalistów w przedsiębiorstwach, przedstawicieli kształcenia zawodowego, pracowników uczelni wyższych, centrów kształcenia praktycznego, doradztwa zawodowego, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak ofertę edukacyjną dostosować do potrzeb rynku pracy oraz ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie.

Więcej na: http://erasmusplus.org.pl/konferencjeregionalne/