Regionalny Punkt Informacyjny

Regionalny Punkt Informacyjny

 

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku powstał certyfikowany Regionalny Punkt Informacyjny Programu ERASMUS+. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo pomorskie. Jest to inicjatywa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+, mająca na celu ułatwienie potencjalnym beneficjentom uzyskanie informacji o możliwości przystąpienie i korzystania z Programu Erasmus+.

Punkt będzie funkcjonował do końca 2020 r., a jego działalność skierowana jest do:

 • przedstawicieli instytucji oświatowych,
 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • nauczycieli,
 • kadry placówek edukacyjnych,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • przedstawicieli uczelni wyższych
 • wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem w programie unijnym Erasmus+.

Zadaniem funkcjonowania Regionalnego Punktu Informacyjnego ERASMUS+ jest przekazanie uczestnikom spotkań informacyjnych wiedzy na temat korzyści wynikających z realizacji programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Edukacji, a w szczególności Programu Erasmusa+ oraz prezentacja wyników przedsięwzięć, dotyczących programów unijnych, prowadzonych w naszym regionie.

Regionalny Punkt Informacyjny ERASMUS+ w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli pełni dyżur w:

 • każdy poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 12:00
 • każdą środę: od godz. 10:00 do godz. 12:00

W pozostałe dni można kontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną:

 • telefonu: 59 842 35 67
 • adres e-mail:

a.bucko@odn.slupsk.pl,

j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl .

Serdecznie zapraszamy!