Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

KONKURS

 

EDUinspiracje Media 2019 – Konkurs dla dziennikarzy i publicystów!

Z przyjemnością informujemy, że ruszyła kolejna edycja konkursu EDUinspiracjeMedia 2019 skierowana do dziennikarzy i publicystów, którzy w sposób ciekawy, przystępny i wartościowy przedstawiają tematykę programów i inicjatyw edukacyjnych Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży Eurodesk, Europass, eTwinning zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Jeśli masz świetny warsztat dziennikarski, potrafisz przekazać najważniejsze wartości informacyjne, wykazujesz się kreatywnością oraz indywidualnym stylem, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie EDUinspracje Media 2019.

Do konkursu mogą być zgłaszane teksty, audycje radiowe i materiały filmowe opublikowane w mediach tradycyjnych i internetowych.

Materiały można przesyłać drogą tradycyjną na adres Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z dopiskiem „Konkurs dla dziennikarzy” lub zgłaszać na adres mailowy: media@frse.org.pl

Termin zgłaszania i dostarczania materiałów upływa 20 października 2019 roku. Oceniane będą wyłącznie prace spełniające wymogi formalne.

 Uwaga! W konkursie będą oceniane artykuły, audycje i programy telewizyjne, które swoją premierę miały po 1 stycznia 2018 roku.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie:

https://eduinspiracje.org.pl/konkurs-dla-dziennikarzy/o-konkursie/


Pragnę poinformować, że konkurs EDUinspiracje MEDIA 2019  został objęty  patronatem medialnym Polskiej Agencji Prasowej.

Przejdź do góry strony