Program Edukacja | Uruchomiony drugi nabór wniosków!

Program Edukacja | Uruchomiony drugi nabór wniosków!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), uruchomiła drugi nabór wniosków na działania edukacyjne w Programie Edukacja finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.
Całkowita dostępna alokacja wynosi 14 381 096 EUR.

Zapraszamy do Strefy Beneficjenta w celu zapoznania się ze szczegółami naboru i aplikowania!

W razie pytań zapraszamy do kontaktu Operator Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)