Erasmus+: System wsparcia językowego online dla uchodźców

Erasmus+: System wsparcia językowego online dla uchodźców

W następstwie kryzysu migracyjnego Komisja Europejska postanowiła udostępnić system wsparcia językowego online 100 tys. uchodźców przez okres trzech lat na zasadzie dobrowolnej i bezpłatnie. Koszt tej inicjatywy to 4 mln euro. Celem było wsparcie wysiłków krajów UE na rzecz włączenia uchodźców do europejskich systemów kształcenia i szkolenia oraz umożliwienie im rozwoju umiejętności. Od czasu rozpoczęcia tej inicjatywy uchodźcom w krajach uczestniczących udzielono dostępu do ponad 10 tys. kursów językowych.

Uczestnicy zainteresowani doskonaleniem swoich umiejętności językowych mają możliwość wzięcia udziału w internetowym kursie językowym przed wyjazdem lub podczas pobytu za granicą. Dostęp do kursów językowych obejmuje wiele różnych zajęć szkoleniowych typu „Live Coaching”, np. wirtualne klasy czy masowe otwarte kursy internetowe (MOOC). Uczestnicy mogą również wziąć udział w kursie języka lokalnego, pod warunkiem że język ten jest dostępny w systemie.

 

Szczegółowe informacje: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/resources-and-tools/online-language-support