Uniwersytet Gdański, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - konsultacje

Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego oraz SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zapraszają na cotygodniowe godzinne otwarte konsultacje online dla nauczycieli poszukujących wsparcia, dyskusji, kontaktów, wymiany myśli dotyczących prowadzenia takich zajęć z dziećmi i młodzieżą. Pierwsze konsultacje już 2 marca.

Terminy konsultacji w marcu:

Konsultacji udzielają:

  • Maria Parzuchowska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  • dr Paulina Pawlicka, Zakład Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju, Instytut Psychologii UG
  • dr Magdalena Żadkowska, Instytut Socjologii UG
  • dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG, Zakład Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju, Instytut Psychologii UG
Uniwersytet Gdański, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - konsultacje