Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” 2019/2020

Znamy już wyniki etapu powiatowego – Pomorskiej Ligi Zadaniowej
Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2019 /2020

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w etapie powiatowym Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Gratulujemy podjęcia trudu rozwiązania, często dość niełatwych zadań. Wyrażamy również wdzięczność nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu.

Poniżej zamieszczamy wstępne wyniki etapu powiatowego wraz z listami osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (plz@odn.slupsk.pl) lub telefonicznie 505 920 645.

 

BIOLOGIA SZKOŁA PODSTAWOWA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

BIOLOGIA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

CHEMIA SZKOŁA PODSTAWOWA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

CHEMIA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

FIZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

FIZYKA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

MATEMATYKA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

INFORMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

INFORMATYKA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE SZKOŁA PODSTAWOWA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

Data utworzenia: 22-01-2020r.

 

Zadania konkursowe – etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”

Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/ z których został zakwalifikowany.

Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”– etapu powiatowego zobowiązany jest przesłać rozwiązania zadań konkursowych w terminie
od 9 grudnia do 20 grudnia 2019  r. (godz. 12:00) na podane poniżej adresy e-mailowe.

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl 

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych. Uczestnik zobowiązany jest do jednokrotnego wysłania odpowiedzi do zadań w jednej wiadomości. W tytule wiadomości zobowiązany jest podać: przedmiot/miejscowość, w której zlokalizowana jest szkoła/powiat/poziom/nazwisko imię np. informatyka/Gdańsk/powiat Gdańsk/szkoła podstawowa (lub np. szkoła ponadpodstawowa)/Kowalski Jan

Komitet Organizacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej podjął decyzję o przedłużeniu terminu nadsyłania rozwiązań zadań do dnia 20 grudnia
2019 r. (godz. 12:00). Termin nadsyłania zadań podany w Regulaminie PLZ jest nieobowiązujący.


Przypominamy, że uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłanie podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie „Zdolni z Pomorza” na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ „Zdolni z Pomorza” do dnia 16 grudnia 2019 r.

Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ, które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie „Zdolni z Pomorza” nie będą podlegały ocenie.

Ogłoszenie wstępnych wyników etapu powiatowego nastąpi w dniu 27 stycznia 2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.
 

Zadania konkursowe – etap powiatowy:

Rozwiązania zadań z przedmiotów: chemia, fizyka i matematyka, - które nie zostały zapisane w plikach tekstowych (w formacie *.doc, *.docx), - ale odpowiedzi uczniowie zapisali odręcznie, należy następnie zeskanować do jednego pliku i zapisać w formacie pdf.

 

Biologia (Aktualizacja)

Chemia

Fizyka

Informatyka

Uczniowie proszeni są o podanie w treści maila spisu dołączonych załączników (wraz z nazwami plików). Wskazane jest również pakowanie plików przy wysyłaniu dużej ich liczby.

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Matematyka

Data utworzenia: 9-12-2019 r.

Etap powiatowy – szczegóły organizacyjne

Wkrótce rozpoczną się zmagania konkursowe II etapu powiatowego. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2019/2020.

W  dniu 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) na portalu Zdolni z Pomorza (https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/) oraz na stronie internetowej Organizatora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (http://www.odn.slupsk.pl/) zostaną zamieszczone zadania  II etapu powiatowego PLZ.

Zadania zostaną zamieszczone w sposób ogólnodostępny. Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/z których został zakwalifikowany. Zachęcamy do śledzenia w/w stron internetowych.

Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza – etapu powiatowego  powinien przesłać rozwiązania zadań konkursowych w terminie od 9 grudnia do 17 grudnia 2019 r. na podane poniżej adresy emailowe. Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych. Uczestnik zobowiązany jest do jednokrotnego wysłania odpowiedzi do wszystkich zadań w jednej wiadomości.

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłanie podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 16 grudnia 2019 r.

Dokumenty do pobrania

 Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ, które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres Organizatora nie będą podlegały ocenie.

Ogłoszenie wstępnych wyników etapu powiatowego nastąpi w dniu 27 stycznia 2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem  - Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Data utworzenia:  6-12-2019 r.

Wyniki etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

AKTUALIZACJA

 

Znamy już wyniki etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej w roku szkolnym 2019/2020. Do etapu powiatowego zostało zakwalifikowanych 586 osób ze szkół podstawowych oraz 581 osób ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału, a osobom, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu gratulujemy w sposób szczególny. Dziękujemy nauczycielom za trud przygotowania uczniów do konkursu.

Liczba osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego
Pomorskiej Ligi Zadaniowej 
Zdolni z Pomorza

Przedmiot

Szkoły podstawowe

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

Chemia

102

99

Biologia

131

110

Fizyka

26

110

Informatyka

71

113

Przedmioty rozwijające
kompetencje społeczne

103

78

Matematyka

153

72

 

Listy osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza
z poszczególnych przedmiotów:

Biologia

Chemia

Fizyka

Informatyka

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Matematyka

 

LISTA UZUPEŁNIAJĄCA

Zakres wymagań

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zakres wymagań na poszczególnych etapach konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach programowych dla szkoły podstawowej z: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz w przypadku przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne z: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356). Zakres wymagań na etapie powiatowym i wojewódzkim rozszerzony jest dodatkowo o treści podane poniżej.

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Zakres wymagań obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach programowych w zakresie podstawowym i rozszerzonym z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz w przypadku przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne: z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historia sztuki, wiedzy o kulturze dla IV etapu edukacyjnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977). Zakres wymagań na etapie powiatowym i wojewódzkim rozszerzony jest dodatkowo o treści podane poniżej.

Etap kwalifikacyjny już za nami!

 

 

Bardzo dziękujemy za liczny udział w zmaganiach konkursowych Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z pomorza w roku szkolnym 2019/2020. W konkursie wzięło udział 9327 osób, 5520 osób ze szkół podstawowych oraz 3807 osób ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Najliczniejszą grupę stanowili uczestnicy startujący w konkursie z matematyki (2899 osób) oraz biologii (1823 osób). Pozostałe przedmioty konkursowe miały również liczną reprezentację.
W Pomorskiej Lidze Zadaniowej uczestniczyli uczniowie reprezentujący szkoły ze wszystkich powiatów województwa pomorskiego.

Listę osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego Organizatorzy ogłoszą (zgodnie z Regulaminem PLZ) w dniu 29.11.2019 r.

ETAP SZKOLNY (KWALIFIKACYJNY) (informacja 3)


PROTOKOŁY

 1. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu każdego z konkursów na etapie kwalifikacyjnym (według załączonego wzoru) w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia etapu szkolnego tj. do dnia 31.10.2019r.

WZORY PROTOKOŁÓW

W PLIKU EXCEL NALEŻY UZUPEŁNIĆ DWA ARKUSZE:

1. DANE SZKOŁY

2. LISTA UCZNIÓW Z PUNKTACJĄ

(NAZWY ARKUSZA WIDOCZNE SĄ NA DOLE EKRANU, AKTYWNE PO KLIKNIĘCIU)

 

Protokół – Szkoły podstawowe – Plik

Protokół – Szkoły podstawowe (Excel 97-2003) – Plik

 

Protokół – Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne - Plik

Protokół – Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne (Excel 97-2003) - Plik

 

 1. Wypełniony protokół w wersji elektronicznej (bez pieczątki szkoły i podpisów) należy przesłać na poniżej podane adresy emailowe w formacie pliku EXCEL

 

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Przewodniczący komisji przesyłają protokoły w wersji papierowej (z pieczątką szkoły i podpisami) w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od           daty przeprowadzenia etapu szkolnego PLZ tj. do dnia 31.10.2019r. do Organizatora (liczy się data stempla pocztowego).

Adres Organizatora:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza 

 

                        Informacje dla dyrektorów i nauczycieli                           

ETAP SZKOLNY (KWALIFIKACYJNY) (informacja 2)


Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza

Rok szkolny 2019/2020

 

 1. Dyrektor szkoły/koordynator zgłaszający uczniów do konkursu otrzymał dostęp do pytań konkursowych w dniu 18.10.2019 r.
   
 2. Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z Regulaminem PLZ
   
 3. Dyrektor szkoły/ koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do odpowiedzi konkursowych w dniu konkursu, po zakończeniu eliminacji konkursowych z danego przedmiotu (po godz. 12:00)
   
 4. Prace uczniów na I etapie PLZ sprawdza komisja składająca się z nauczycieli danego przedmiotu i/lub przedmiotów pokrewnych, powołana przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej. 
   
 5. Prace uczniów należy zachować w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.
   
 6. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu każdego z konkursów na etapie kwalifikacyjnym (według załączonego wzoru) i przesyłają w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia etapu szkolnego (kwalifikacyjnego) PLZ do Organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego). Dodatkowo wypełniony protokół w wersji elektronicznej (bez pieczątki szkoły i podpisów) należy przesłać na adresy emailowe podane w tabeli 1.

 

Protokół – Szkoły podstawowe – Plik

Protokół – Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne - Plik

 

Protokół – Szkoły podstawowe (Excel 97-2003) – Plik

Protokół – Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne (Excel 97-2003) - Plik

 

Tabela 1

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 1. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą emailową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645

 

 

                                 - Informacje dla dyrektorów i nauczycieli                  

ETAP SZKOLNY (KWALIFIKACYJNY)
 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z podanym w Regulaminie  PLZ harmonogramem. 

Czas wykonywania zadań na I etapie wynosi 60 minut.

 • 22.10.2019 r. – godz. 8:00–9:00 – matematyka
 • 22.10.2019 r. – godz. 10.00–11:00 – biologia
 • 23.10.2019 r. – godz. 8:00–9:00 – fizyka
 • 23.10.2019 r. – godz. 10.00–11:00  – przedmioty rozwijające kompetencje społeczne
 • 24.10.2019 r. – godz. 8:00–9:00 – chemia
 • 24.10.2019r. – godz. 10.00–11:00 – informatyka
 1. Dyrektor szkoły/koordynator zgłaszający uczniów do konkurs otrzymał dostęp do pytań konkursowych w dniu 18.10.2019 r.
   
 2. Dyrektor/koordynator zgłaszający uczniów do konkursu zobowiązany jest do:

a) przygotowania wydruku zadań konkursowych dla uczniów (dopuszcza się wydruk 2 stron na jednej stronie),

b) przygotowania opieczętowanych kart papieru kancelaryjnego lub papieru ksero dla uczniów biorących udział w konkursach z matematyki i fizyki,

c) poinformowaniu uczniów o przyniesieniu koniecznych materiałów dodatkowych na konkurs (szczegóły w tabeli 1 i 2 poniżej).

 1. Dyrektor szkoły/ koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do odpowiedzi konkursowych po zakończeniu eliminacji konkursowych z danego przedmiotu.
   
 2. Prace uczniów na I etapie PLZ sprawdza komisja, składająca się z nauczycieli danego przedmiotu i/lub przedmiotów pokrewnych, powołana przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej. 
  Prace uczniów należy zachować w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.
   
 3. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu każdego z konkursów na etapie kwalifikacyjnym i przesyłają w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia I etapu PLZ do Organizatora. Szczegóły odnośnie przesłania protokołów podane zostaną w dniu 22.10.2019 r.
   
 4. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą emailową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645

Tabela 1. Konkurs dla uczniów klas VII i  VIII szkoły podstawowej

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym

biologia

-

9 stron

chemia

kalkulator prosty

9 stron

fizyka

ekierka, linijka, kalkulator prosty

2 strony

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

14 stron

kompetencje społeczne

-

12 stron

matematyka

cyrkiel, linijka, kalkulator prosty

2 strony

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

Tabela 2. Konkurs dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym

biologia

-

10 stron

chemia

kalkulator prosty

10 stron

fizyka

ekierka, linijka, kalkulator prosty

2 strony

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

16 stron

kompetencje społeczne

-

12 stron

matematyka

cyrkiel, linijka, kalkulator prosty

2 strony

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

 

Lista zgłoszonych szkół na dzień 18.10.2019 r. - Link

 

UWAGA !

Wydłużamy czas zgłoszeń do Pomorskiej Ligi Zadaniowej do dnia 18 października 2019 r. 
Zgłoszenia w terminie 17-18.10.2019 r. prosimy kierować na adres email: plz@odn.slupsk.pl. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 505 920 645

DROGI UCZNIU, NAUCZYCIELU, DYREKTORZE

Pomorska Liga czeka ...      Termin zgłoszeń upływa w piątek ...

 

Już po raz czwarty zaprosiliśmy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Konkurs, organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza, obejmuje następujące przedmioty: biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka oraz z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne.

Dziękujemy za dokonane zgłoszenia. Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin zgłaszania szkół upływa 18 października 2019 r.  

Eliminacje konkursowe odbędą się już wkrótce w dniach 22- 24.10.2019 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi zadaniami z poprzedniej edycji konkursu - LINK 

 

Podajemy listę zgłoszonych szkół na dzień 15.10.2019 r. - LINK 

 

Zgłoś szkołę już dziś!

Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne. 

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:

1) uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,

2) uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
 

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza obejmuje takie przedmioty, jak:

- biologia

- chemia

- fizyka

- informatyka

- matematyka

- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*
 

Termin zgłoszeń przez szkołę upływa 16 października 2019 r.

Eliminacje I etapu kwalifikacyjnego odbędą się w dniach 22-24.10.2019 r.
 

Konkurs jest bezpłatny dla uczestników. Szkoła zobowiązana jest jedynie do organizacji etapu szkolnego. Prace uczniów na I etapie sprawdza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. Istnieje również możliwość zgłoszeń indywidualnych, w przypadku, gdy szkoła, do której uczęszcza uczeń, nie bierze udziału w konkursie.
 

W dalszej części artykułu publikujemy regulamin i harmonogram konkursu.
 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.
 

* (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazują się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Regulamin (szkoła podstawowa) - LINK

Harmonogram (szkoła podstawowa) - LINK

 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Regulamin (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - LINK

Harmonogram (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - LINK

 

Przejdź do góry strony