Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” 2019/2020

Zgłoś szkołę już dziś!

Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne. 

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:

1) uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,

2) uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
 

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza obejmuje takie przedmioty, jak:

- biologia

- chemia

- fizyka

- informatyka

- matematyka

- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*
 

Termin zgłoszeń przez szkołę upływa 16 października 2019 r.

Eliminacje I etapu kwalifikacyjnego odbędą się w dniach 22-24.10.2019 r.
 

Konkurs jest bezpłatny dla uczestników. Szkoła zobowiązana jest jedynie do organizacji etapu szkolnego. Prace uczniów na I etapie sprawdza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. Istnieje również możliwość zgłoszeń indywidualnych, w przypadku, gdy szkoła, do której uczęszcza uczeń, nie bierze udziału w konkursie.
 

W dalszej części artykułu publikujemy regulamin i harmonogram konkursu oraz linki do formularza zgłoszeniowego.
 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.
 

* (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazują się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Regulamin (szkoła podstawowa) - LINK

Harmonogram (szkoła podstawowa) - LINK

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie szkół (szkoła podstawowa) - LINK

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne (szkoła podstawowa) - LINK

 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Regulamin (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - LINK

Harmonogram (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - LINK

Formularz zgłoszeniowy  - zgłoszenie szkół (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - LINK

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - LINK

Przejdź do góry strony