NABÓR NA EKSPERTÓW DO PROJEKTU „Bałtyk bez barier”

NABÓR NA EKSPERTÓW DO PROJEKTU „Bałtyk bez barier”

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje otwartychenergicznych pasjonatów, którzy zechcą wesprzeć nasz projekt swoją kreatywnością i doświadczeniem w roli ekspertów:
– animatora,
– nauczyciela/opiekuna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
– nauczyciela/opiekuna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową,
– nauczyciela szkoły podstawowej,
– nauczyciela szkoły ponadpodstawowej oraz
– edukatora.

Głównym zadaniem ekspertów będzie współtworzenie programu edukacyjnego dotyczącego ekosystemu Morza Bałtyckiego w oparciu o innowacyjne metody nauczania oraz narzędzi edukacyjnych.  

Termin nadsyłania dokumentacji aplikacyjnej upływa 26 września 2021 r. Po tym etapie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę online, w wyniku której wyłonimy ekspertów.

Więcej o naborze na stronie projektu: https://frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/baltyk-bez-barier/

Projekt „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących” korzysta
z dofinansowania o wartości 215 807 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!