Enea Akademia Talentów

Enea Akademia Talentów

Enea Akademia Talentów - inicjatywa Enei i Fundacji Enea, której celem jest wspieranie rozwoju młodych talentów. Działania Akademii kirowane są równocześnie do dzieci i młodzieży oraz szkół i organizacji z inicjatywą, które chcą rozwijać talenty i pasje swoich podopiecznych.  https://www.enea.pl/pl/akademiatalentow