Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej - jest instytucją oświatową i organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Powstała z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Celem fundacji jest wspieranie instytucji edukacyjnych pracujących z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli, poprawa jakości pracy szkoły, a także kształtowanie postaw obywatelskich w społeczeństwie. 
https://ceo.org.pl/