Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się  życiem. https://fdds.pl/