Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczość

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczość

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczość - przyznawania stypendiów naukowych i socjalnych, organizowanie konkursów i inicjatyw zmierzających do zreformowania edukacji ekonomicznej 
http://www.fep.lodz.pl/