Fundusz Akumulator Społeczny

Fundusz Akumulator Społeczny

 

Fundusz Akumulator Społeczny - to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz,mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

 http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl