Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
http://pafw.pl/