Program "Równać Szanse"

Program "Równać Szanse"

Program "Równać Szanse" - celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).
http://www.rownacszanse.pl/