Nauka języka

Język polski/ukraiński
materiały interaktywne i karty pracy

Poniżej znajdziecie Państwo zbiór ćwiczeń opracowany w ODN w Słupsku, które wspomagają naukę języka polskiego/ukraińskiego w podstawowym zakresie. Do każdego zadanie dodane zostały też karty pracy.

ABY PRZEJŚĆ DO INTERAKTYWNEGO ZADANIA, KLIKNIJ W ZDJĘCIE

ZADANIE
Dane osobowe / Персональні дані

Do pobrania:
Karta pracy 1. Połącz w pary / Робочий лист 1. З’єднайтеся в парах
Karta pracy 2. Rozszyfruj anagramy / Робочий лист 2. Розшифруйте анаграми
Karta pracy 3. Rozwiąż test / Робочий лист 3. Пройдіть тест


ZADANIE
Podstawowe zwroty grzecznościowe / Основні ввічливі фрази


Do pobrania:

Karta pracy 1. Połącz w pary / Робочий лист 1. З’єднайтеся в парах
Karta pracy 2. Rozwiąż test / Робочий лист 3. Пройдіть тест


ZADANIE
Pytania / Запитання


Do pobrania:
Karta pracy 1. Połącz w pary / Робочий лист 1. З’єднайтеся в парах
Karta pracy 2. Rozwiąż test / Робочий лист 2. Пройдіть тест
Karta pracy 3. Rozszyfruj anagramy / Робочий лист 2. Розшифруйте анаграми


ZADANIE
W podróży - środki transportu / Під час подорожі - транспортні засоби


Do pobrania:

Karta pracy 1. Połącz w pary / Робочий лист 1. З’єднайтеся в парах
Karta pracy 2. Rozwiąż test / Робочий лист 2. Пройдіть тест

ZADANIE 
Przybory szkolone 1 / Навчений посуд 1

Do pobrania:
Karta pracy 1. Znajdź w wykreślance polskie odpowiedniki ukraińskich nazw przyborów szkolnych. /  Робочий лист 1. Знайдіть у загадці польські відповідники українських назв шкільного приладдя.
Karta pracy 2. Połącz w pary polskie i ukraińskie nazwy przyborów szkolnych. /  Робочий лист 2. Установіть відповідність між польськими та українськими назвами шкільного приладдя.


ZADANIE
Przybory szkolone 2 / Навчений посуд2

Do pobrania:
Karta pracy 1. Dodaj ilustracje / Додайте ілюстрації.
Karta pracy 2.  Znajdź w wykreślance polskie odpowiedniki ukraińskich nazw przyborów szkolnych. /  Робочий лист 1. Знайдіть у загадці польські відповідники українських назв шкільного приладдя.
Karta pracy 3. Zapisz odpowiedzi w polach. Narysuj linię łączącą rysunek w właściwym opisem. / Відповіді запишіть у квадратики. Проведіть лінію, що з’єднує малюнок у правильному описі.

ZADANIE
Części ciała 1 / 
Частини тіла

Do pobrania:
Karta pracy 1. Zapisz odpowiedzi w polach. Narysuj linię łączącą rysunek w właściwym opisem. / Відповіді запишіть у квадратики. Проведіть лінію, що з’єднує малюнок у правильному описі.
Karta pracy 2.  Rozszyfruj anagramy / Робочий лист 2. Розшифруйте анаграми.
Karta pracy 3. Dodaj ilustracje / Додайте ілюстрації.


ZADANIE
Części ciała 2. / Частини тіла

Do pobrania:

Karta pracy 1. Rozszyfruj anagramy / Робочий лист 2. Розшифруйте анаграми.


ZADANIE
Owoce i warzywa 1 / Фрукти та овочі 1

Do pobranie:

Karta pracy 1. Rozszyfruj anagramy / Робочий лист 2. Розшифруйте анаграми.
Karta pracy 2. Zapisz odpowiedzi w polach. Narysuj linię łączącą rysunek w właściwym opisem. / Відповіді запишіть у квадратики. Проведіть лінію, що з’єднує малюнок у правильному описі.
Karta pracy 3. Dodaj ilustracje / Додайте ілюстрації.


ZADANIE
Owoce i warzywa 2 / Фрукти та овочі 2

Do pobrania:

Karta pracy 1. Rozszyfruj anagramy / Робочий лист 1. Розшифруйте анаграми.
Karta pracy 2. Połącz w pary / Робочий лист 2. З’єднайтеся в парах
Karta pracy 3. Rozwiąż test / Робочий лист 3. Пройдіть тест
Karta pracy 4. Znajdź w wykreślance polskie odpowiedniki ukraińskich nazw owoców. / Знайдіть у слові пазл польські відповідники українських назв фруктів.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych materiałów edukacyjnych znajdujących się na stronie: tutaj oraz tutaj.

PODRĘCZNIK i POMOCE DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO
 • Anna Pomykałło ,,ABC po polsku'', Vox Humana tutaj 
   
 • Marcin Maciołek, Jolanta Tambor ,,,Głoski polskie" - Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego. tutaj
   
 • Pakiet do nauki języka polskiego dla Ukraińców "Jak skazaty?" co znaczy po ukraińsku "Jak powiedzieć?". Ma on ułatwić pierwsze kroki w Polsce. W pakiecie są filmy z lekcjami, PDF z tabelami oraz quizy z fiszkami. Praca nad materiałami wciąż trwa. https://www.youtube.com/channel/UClDPUhu_P8-AA6C-La0ZIzg/videoshttps://www.youtube.com/channel/UClDPUhu_P8-AA6C-La0ZIzg/videos
   
 • Zestaw podręczników i nagrań "Język polski bez granic" tutaj

 • Bartłomiej Maliszewski "Gramatyka z kulturą" (cały podręcznik z ćwiczeniami do nauki przypadków) tutaj

 • Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego - dla dzieci:
  Poradnik metodyczny small tutaj
  Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w polskiej szkole small tutaj