Sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2021/2022

Nr sieci

Nazwa sieci

Adresaci

Ogólna liczba spotkań

Ogólna liczba godzin

Subregion

Termin najbliższego spotkania

Godzina spotkania

Koordynator formy

Kontakt

Rejestracja

Sieć: 1

ABC doradcy metodycznego

doradcy metodyczni pracujący na terenie subregionu słupskiego
i chojnickiego

5

15

słupski/
chojnicki

22.09.2021

10:00-11:30

Mariusz Barański

m.baranski@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 2a

ABC młodego stażem nauczyciela przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowego

nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi

4

13

słupski

12.10.2021

15:30-18:30

Joanna Pawlak - Jęczewska

j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 2b

ABC młodego stażem nauczyciela przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowego

nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi

4

13

chojnicki

13.10.2021

15:30-18:30

Joanna Pawlak - Jęczewska

j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 3

Aktywność artystyczna dziecka

nauczyciele wychowania  przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki oraz instruktorzy domów kultury

4

12

słupski

   

Ewa Misiewicz

e.misiewicz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 4

Cyfrowy przybornik nauczyciela dziecka młodszego

nauczyciele wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej

4

12

słupski

26.10.2021 16:30-18:45

Dorota Iwanowicz

d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 5a

Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego

zainteresowani
nauczyciele

4

12

słupski

21.10.2021 16:30-18:45

Joanna Kierul-Cieślak

j.cieslak@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 5b

Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego

zainteresowani
nauczyciele

4

12

chojnicki

   

Joanna Kierul-Cieślak

j.cieslak@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 6a

Kreatywnie i aktywnie czyli jak uczyć efektywnie
i nieszablonowo

zainteresowani
nauczyciele

4

12

słupski

   

Marta Młyńska

m.mlynska@odn.slupsk.pl

zamknięta

Sieć: 6b

Kreatywnie i aktywnie czyli jak uczyć efektywnie
i nieszablonowo

zainteresowani
nauczyciele

4

12

chojnicki

   

Marta Młyńska

m.mlynska@odn.slupsk.pl

zamknięta

Sieć: 7a

Lekturowy zawrót głowy - lektury obowiązkowe
i uzupełniające
w szkole ponadpodstawowej

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

4

11

słupski/ chojnicki

   

dr Kinga Mielczarek

k.mielczarek@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 8

Metody pracy nauczyciela chemii
w szkole podstawowej

nauczyciele chemii ze szkół podstawowych

4

12

słupski

19.10.2021

17:00-19:15

dr Anna Kreft

a.kreft@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 9

Między nami doradcami

doradcy metodyczni pracujący na terenie województwa pomorskiego

3

6

     

Ziemowit Krencewicz

z.krencewicz@odn.slupsk.pl

zamknięta

Sieć: 10a

Między nami przyrodnikami

zainteresowani
nauczyciele

4

13

słupski

05.10.2021

15:00-18:00

Irena Czyż

i.czyz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 10b

Między nami przyrodnikami

zainteresowani
nauczyciele

4

13

chojnicki

23.09.2021

15:30-18:30

Irena Czyż

i.czyz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 11a

Nauczyciel wspomagający na starcie zawodowym

nauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę na tym stanowisku

4

12

słupski

26.10.2021

14:30-16:45

Władysława Hanuszewicz

w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 11b

Nauczyciel wspomagający na starcie zawodowym

nauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę na tym stanowisku

4

12

chojnicki

   

Władysława Hanuszewicz

w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 12a

Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

nauczyciel zajęć rewalidacji indywidualnych - początkujący

4

12

słupski

   

Władysława Hanuszewicz

w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 12b

Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

nauczyciel zajęć rewalidacji indywidualnych - początkujący

4

12

chojnicki

   

Władysława Hanuszewicz

w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 13a

Niezwykłe zasoby muzealne w pracy
z uczniami

zainteresowani
nauczyciele

4

8

słupski

   

Marzena Tuliszka

m.tuliszka@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 13b

Niezwykłe zasoby muzealne w pracy
z uczniami

zainteresowani
nauczyciele

4

8

chojnicki

   

Marzena Tuliszka

m.tuliszka@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 14a

Nowoczesne technologie w edukacji

zainteresowani
nauczyciele

4

12

słupski

   

Marek Wróblewski

m.wroblewski@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 14b

Nowoczesne technologie w edukacji

zainteresowani
nauczyciele

4

12

chojnicki

   

Marek Wróblewski

m.wroblewski@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 15

Od wielokulturowości do międzykulturowości na Pomorzu

zainteresowani
nauczyciele

4

14

chojnicki

13.10.2021

16:00-19:00

Marzena Tuliszka

m.tuliszka@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 16a

Pedagogika zabawy - elementy treningu umiejętności społecznych dzieci
i młodzieży

zainteresowani
nauczyciele

4

12

słupski

   

Renata Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 16b

Pedagogika zabawy-elementy treningu umiejętności społecznych dzieci
i młodzieży

zainteresowani
nauczyciele

4

12

chojnicki

   

Renata Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 17a

Przygotowujemy do egzaminów i nie tylko

zainteresowani nauczyciele matematyki

3

6

słupski

27.10.2021 16:00-17:30

Ziemowit Krencewicz

z.krencewicz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 17b

Przygotowujemy do egzaminów i nie tylko

zainteresowani nauczyciele matematyki

3

6

chojnicki

20.10.2021 16:00-17:30

Ziemowit Krencewicz

z.krencewicz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 18a

Psycholog i pedagog
w placówce oświatowej - kompetencje i rola

psycholodzy
i pedagodzy szkolni

4

12

słupski

23.09.2021

15:30-17:45

Katarzyna Rodziewicz

k.rodziewicz@odn.slupsk.pl

zamknięta

Sieć: 18b

Psycholog i pedagog
w placówce oświatowej - kompetencje i rola

psycholodzy
i pedagodzy szkolni

4

12

chojnicki

07.10.2021

15:30-17:45

Renata Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 19

Psychoprofilaktyczne strategie zaradcze, interwencyjne
i profilaktyczne

zainteresowani
nauczyciele

3

9

słupski

   

Renata Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 20a

Samorządność zaczyna się w szkole

opiekunowie szkolnych samorządów uczniowskich

4

14

słupski

   

Marzena Tuliszka

m.tuliszka@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 20b

Samorządność zaczyna się w szkole

opiekunowie szkolnych samorządów uczniowskich

4

14

chojnicki

   

Marzena Tuliszka

m.tuliszka@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 21a

Sieć animatorów edukacji morskiej
w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy

nauczyciele ze szkół uczestniczących
w projekcie Pomorskie Żagle Wiedzy

3

12

słupski

   

Iwona Poźniak

i.pozniak@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 21b

Sieć animatorów edukacji morskiej
w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy

nauczyciele ze szkół uczestniczących
w projekcie Pomorskie Żagle Wiedzy

3

12

chojnicki

   

Iwona Poźniak

i.pozniak@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 21c

Sieć animatorów edukacji morskiej
w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy

nauczyciele ze szkół uczestniczących
w projekcie Pomorskie Żagle Wiedzy

3

12

trójmiejski

   

Iwona Poźniak

i.pozniak@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 22

Sztuka komunikacji na rynku pracy - jak jej nauczyć młodego człowieka?

doradcy zawodowi, nauczyciele zainteresowani zagadnieniem

4

13

słupski

   

J. Pawlak - Jęczewska

j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 23a

Twórcze inspiracje
w edukacji wczesnej

nauczyciele wychowania  przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki oraz instruktorzy domów kultury, świetlic szkolnych, SOSW

4

12

słupski

   

Ewa Misiewicz

e.misiewicz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 23b

Twórcze inspiracje
w edukacji wczesnej

nauczyciele wychowania  przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki oraz instruktorzy domów kultury, świetlic szkolnych, SOSW

4

12

chojnicki

   

Dorota Iwanowicz

d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 24

Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego

Kadra kierownicza placówek kształcenia specjalnego

4

12

słupski

21.10.2021

13:00-15:15

Władysława Hanuszewicz

w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 25a

Vademecum młodego stażem nauczyciela - wychowawcy

nauczyciele stażyści
i kontraktowi

4

12

słupski

28.10.2021

15:30-17:45

Renata Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 25b

Vademecum młodego stażem nauczyciela -wychowawcy

nauczyciele stażyści
i kontraktowi

4

12

chojnicki

30.09.2021

15:30-17:45

Katarzyna Rodziewicz

k.rodziewicz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 26

Warsztat pracy nauczyciela Bibliotekarza

nauczyciele
bibliotekarze

4

12

słupski

   

Dorota Iwanowicz

d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 27a

Współpraca
z rodzicami - jak osiągnąć sukces?

zainteresowani
nauczyciele

4

12

słupski

 27.09.2021

15:30-17:45

Katarzyna Rodziewicz

k.rodziewicz@odn.slupsk.pl

zamknięta

Sieć: 27b

Współpraca
z rodzicami-jak osiągnąć sukces?

zainteresowani
nauczyciele

4

12

chojnicki

   

Renata Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 28

Wychowanie do życia
w rodzinie w praktyce szkolnej

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie ze szkół podstawowych

4

12

słupski

21.10.2021

17:00-19:15

dr Anna Kreft

a.kreft@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 29a

Wzmacnianie kompetencji kadry kierowniczej pomorskich szkół w zakresie budowania przestrzeni sprzyjającej rozwijaniu zdolności uczniów poprzez udział w PLZ

 dyrektorzy szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

5

20

słupski

   

dr Anna Kreft

a.kreft@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 29b

Wzmacnianie kompetencji nauczycieli pomorskich szkół
w zakresie budowania przestrzeni sprzyjającej rozwijaniu zdolności uczniów poprzez udział w PLZ

nauczyciele szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

5

17

chojnicki

   

dr Anna Kreft

a.kreft@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 30

Zajęcia artystyczne jako forma wsparcia psychoprofilaktycznego uczniów

nauczyciele wychowania  przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki oraz instruktorzy domów kultury

4

12

słupski

   

Ewa Misiewicz

e.misiewicz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 31

Sieć szkolnym animatorów PPEM - kontynuacja udziału
w programie

animatorzy PPEM ze szkół kontynuujących udział
w Programie

3

6

województwo pomorskie

20.10.2021

15:30-17:00

Iwona Poźniak

i.pozniak@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 32

Sieć szkolnym animatorów PPEM - koordynatorzy nowi
w programie

animatorzy PPEM ze szkół rozpoczynających udział
w Programie

3

9

województwo pomorskie

   

Iwona Poźniak

i.pozniak@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 33a

Kompetencje cyfrowe - nauczyciel języków obcych ekspertem od technologii informacyjnych

zainteresowani
nauczyciele

4

12

słupski

18.10.2021

15:30-17:45

Justyna Szczypek-Bogdanowicz

j.szczypek@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 33b

Kompetencje cyfrowe - nauczyciel języków obcych ekspertem od technologii informacyjnych

zainteresowani
nauczyciele

4

12

chojnicki

 

 

Justyna Szczypek-Bogdanowicz

j.szczypek@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 34

Cyfrowo kolorowo. TIK w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciele wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej

4

12

 

28.09.2021

15:30-17:45

Dorota Iwanowicz

d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

zamknięta

Sieć: 35

Wykorzystanie nowoczesnych metod treningu na lekcjach WF

zainteresowani
nauczyciele

3

12

słupski

   

Robert Kozłowicz

r.kozlowicz@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 36

Przystań wychowawców świetlicy szkolnej

nauczyciele wychowawcy świetlic szkolnych

4

12

województwo pomorskie

 

 

Marlena Hałas

m.halas@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 37

Wychowawca w internacie MOW i MOS

nauczyciele wychowawcy
w internacie MOW
i MOS

4

12

województwo pomorskie

 

 

Marlena Hałas

m.halas@odn.slupsk.pl

otwarta

Sieć: 38

Sieć 38: Wychowawca
w bursie szkolnej

nauczyciele wychowawcy
w bursie szkolnej

4

12

województwo pomorskie

 

 

Marlena Hałas

m.halas@odn.slupsk.pl

otwarta