UWAGA! Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Pomorski Kurator Oświaty informuję, że nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze zmianami i uwzględnienie ich w procesie składania do Pomorskiego Kuratora Oświaty wniosków o przyznanie nauczycielom nagród Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Więcej