Edukacja włączająca

MATERIAŁY

Słowo do NAUCZYCIELI

Witam wszystkich nauczycieli pracujących z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nadszedł czas kiedy współpraca z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych stała się jeszcze ważniejsza niż dotąd. Zdalna edukacja w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, w tym intelektualną jest niezwykle trudna i bez współpracy z rodzicami raczej bardzo trudno ją będzie prowadzić. Każde dziecko jest inne, ma bardzo indywidualne potrzeby rozwojowe 
i możliwości psychofizyczne, znajduje się też na określonym, własnym poziomie edukacyjnym. Musicie znaleźć sposób na dalsze jego rozwijanie w sytuacji możliwości zdalnej edukacji. Jestem przekonana że do realizacji tego zadania niezbędna jest dobra współpraca z jego rodzicami lub opiekunami. Potrzebne jest wzajemne zrozumienie, pomoc oraz stworzenie możliwości kontaktu, nie koniecznie codziennego, ale na pewno stałego. Konieczne też jest uzgodnienie oraz stworzenie możliwości realizacji proponowanych zadań i ćwiczeń w warunkach domowych konkretnego ucznia.

Na początek zapraszam do zapoznania się z publikacją dr Joanny Kosmalowej z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, która m.in. przypomni
i poradzi co jest ważne w pierwszym kontakcie rodziców dziecka niepełnosprawnego ze szkołą, jak podtrzymywać kontakt z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podpowie Państwu jak budować dobrą współpracę z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i co to znaczy wspierać rodziców. Zakładam też, że znajdziecie Państwo odpowiedź dlaczego z wieloma rodzicami dzieci niepełnosprawnych tak trudno się współpracuje i jak można im pomóc?

Na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji  https://www.ore.edu.pl/2015/03/bank-dobrych-praktyk/,  w zakładce „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” znajdziecie Państwo publikację Joanny Kosmalowej „O pomaganiu i współpracy. Nauczyciele i inni specjaliści wobec rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami”. Wspomnianą publikacje umieszczam również poniżej, w zakładce "Polecane portale  Aplikacje".

19.03.2020 r.   Władysława Hanuszewicz - konsultant

Dla przypomnienia udostępniam Państwu kilka linków dotyczących preferowanych form, zasad i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:

http://www.sosw-dobra.i1.com.pl/metody-i-formy-pracy.html

http://www.osw.dabrowa.pl/wp-content/uploads/2018/04/tworczmetpracy.pdf

http://www.edukacja.edux.pl/p-21468-zasady-obowiazujace-nauczyciela-w-pracy.php

W najbliższym okresie naszej współpracy będę starała się Państwu przedstawiać linki do ciekawych stron (np. z podpowiedziami do dalszej pracy) oraz przykładowe scenariusze zajęć dla uczniów o różnych, potrzebach rozwojowych i możliwościach psychofizycznych. Do Państwa już należeć będzie przełożenie propozycji na możliwość jej realizacji przez Wasze dziecko w warunkach domowych i przy bezpośrednim wsparciu rodzica/opiekuna. Pamiętajcie jednak, że w wielu przypadkach nasz uczeń potrzebować będzie kontaktu ze swoim nauczycielem. W tym niecodziennym okresie nasze dziecko też ma zaburzony schemat dnia pracy, nie wychodzi z domu, nie ma kolegów/koleżanek, brakuje mu otoczenia szkolnego, które dotąd mu towarzyszyło. Może w tej sytuacji chcieć zobaczyć i usłyszeć swojego nauczyciela. Do wykorzystania jest telefon, ekran komputera (SKYP) czy też smartfona. Jeśli warunki domowe i możliwości oraz umiejętności rodziców będą temu sprzyjać, warto z tego rozwiązania również skorzystać. Przed nami nowe wyzwania i niezwykle ważny sprawdzian. Życzę powodzenia oraz dobrej współpracy z rodzicami/opiekunami ucznia z niepełnosprawnością.

 19.03.2020 r.   Władysława Hanuszewicz – konsultant

Każdy człowiek jest inny. Ta zasada dotyczy również dzieci, które nie wszystko rozumieją, ale są świetnymi obserwatorami. Bezsprzecznie są w stanie dostrzec wiele istotnych zmian jakie ostatnio zaszły w ich codzienności.  Poproście rodziców o wyjaśnienie dzieciom obecnej sytuacji.
Ważne, by lęku dziś nam towarzyszącego nie przekazać naszym uczniom. Rozmowę powinni przeprowadzić RODZICE - dzieci widzą w nich autorytet, a w ich ramionach czują bezpieczną przystań. 
Pomóżmy zatem RODZICOM  i przypomnijmy ważne zasady obowiązujące podczas rozmowy z uczniem/dzieckiem;
należy:       
-  być pewnym siebie, rzeczowym i szczerym,                                                                                                                                                                                                           
- nie można składać obietnic, co do których spełnienia sami nie mamy pewności (np. to wszystko się zaraz skończy),                                                                                           
- będąc kłębkiem nerwów rozmowa może odnieść odwrotny skutek niż zamierzony; dziecko przejmie lęk, który odczuwa rodzic,                                                                         
- jeśli rodzic nie zna odpowiedzi na pytanie, lepiej przyznać się do tego podkreślając, że bez względu na okoliczności zadba o jego bezpieczeństwo najlepiej jak potrafi, informacje można zawsze uzupełnić podczas kolejnej rozmowy.                                                                                                                                                                               
I jeszcze jedna, istotna uwaga podczas domowej pracy edukacyjnej: pamiętajmy o tym, by nasi uczniowie mieli przerwy na odpoczynek i rozrywkę wg własnego wyboru.

26.03.2020 r.      Władysława Hanuszewicz - konsultant

Chciałbym przypomnieć o dużej wadze i znaczeniu BAJEK. W tak trudnej dla wszystkich sytuacji BAJKA, odpowiednio dobrana i wykorzystana może być  dla naszego ucznia, dobrym rozwiązaniem edukacyjnym np. do likwidacji stresu, leku, jak również do nawiązania dialogu. Krótkie przypomnienie nt. możliwości wykorzystanie bajkoterapii w pracy z uczniem przygotowała Katarzyna Rodziewicz - psycholog. Prezentację znajdziecie Państwo na dole tej strony.

1.04.2020 r.     Władysława Hanuszewicz - konsultant

 

W związku z wydłużaniem się okresu pracy zdalnej, zapraszam do zapoznania się z materiałem kol. Katarzyny Rodziewicz - psychologa ODN, omawiającym  "Psychologiczne aspekty izolacji" . Spodziewam się, że przypomnienie tych zagadnień pozwoli Państwu zrozumieć wiele trudnych sytuacji, które pojawiają się w domach Waszych uczniów, a być może dotyczą też Państwa.
Plik

Bajka o tajemniczych koronach dla niesłyszących dzieci - Link


                                                                                                                                             7.04.2020 r.   Władysława Hanuszewicz - konsultant

Zapraszam do przeczytania artykułu pt. „Zobacz bajki dla dzieci, które nie słyszą [film]”  ANNY FOLKMAN z 5 marca 2011 r.  ze strony - Link
Co ważne:  pod artykułem można odtworzyć bajkę „KOPCIUSZEK” opracowaną dla osób niesłyszących i udostępnioną przez TVP.

 

“Czerwony Kapturek” nakręcony dla gambijskich głuchych uczniów (i nie tylko) znajdziemy  na stronie - Link

Duży wybór filmów rysunkowych i bajek znajdziemy pod linkiem

 15.04.2020 r.  Władysława Hanuszewicz - konsultant

 

 

Scenariusze do zajęć on-line

Zapraszam do zapoznania się z propozycjami zajęć i podjęcia próby przełożenia ich na potrzeby konkretnego ucznia:

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/oligofrenopedagogika/historia-w-edukacji-specjalnej-mikolaj-kopernik/

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/oligofrenopedagogika/historia-w-edukacji-specjalnej/

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/rewalidacja/program-rewalidacji-dla-ucznia-klasy-iv-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/

Schematy scenariuszy lekcji zdalnych - przykłady do wyboru.

Zadania, ćwiczenia

Na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-niepelnosprawnych-dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego?fbclid=IwAR2kmFAgroJEzvMQ2A87Vai9oDcTwnth84YfciQc-sep-G3tCIkNjzQi5ZA znalazłam dla Państwa materiały ćwiczeniowe z kartami pracy dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Przedstawione zeszyty zawierają ćwiczenia, które można wykorzystać do pracy z różnymi uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. tj. niepełnosprawność intelektualna, niedosłuch , afazja, autyzm,..) 
Dla ułatwienia i skrócenia czasu zeszyty z kartami pracy udostępniłam na końcu tej strony.

                                               23.03.2020 r.    Władysława Hanuszewicz- konsultant

Materiały do czytania i opowiadania:  
https://www.czytajzalbikiem.pl/ 
oraz zabawy w postaci quizów: 
https://szaloneliczby.pl/quizy-dla-dzieci/

Materiały tematycznie związane już z wiosna, proste w realizacji, możliwe do pobrania,  znajdziecie na stronie
https://www.dzieckiembadz.pl/                                                     
Darmowe generatory z szablonami do edycji, scenariusze, karty pracy znajdziecie na stronie:
https://eduzabawy.com/ 
i na stronie:  
https://szaloneliczby.pl/quizy-dla-dzieci/ 
Zadania i ćwiczenia z matematyki dla uczniów kl. I-VIII oraz przykłady sprawdzianów znajdziesz na stronie:
https://szaloneliczby.pl/

Dzisiaj chciałabym Państwu pokazać kilka przykładów dobrych praktyk. Otrzymałam zadania i scenariusze od nauczycieli - wychowawców ze świetlic szkolnych szkół podstawowych w Brusach i w Chojnicach. Wybrałam je, ponieważ uważam że są krótkie, atrakcyjne dla dzieci, a co najważniejsze, można je skierować do uczniów bez względu na wiek. Ważne by posiadali odpowiednie możliwości psychofizyczne do ich realizacji. Być może, w kilku przypadkach niepełnosprawności będzie potrzebna pomoc rodziców. Są to:  Propozycje gier i zabaw;  Zajęcia kreatywne;  Zajęcia świetlicowe SNOBE; Świetlica - zajęcia kulinarne.  Wymienione materiały znajdziecie Państwo na dole tej strony.

 1.04.2020 r.    Władysława Hanuszewicz- konsultant

 

Dla młodszych uczniów (w tym przedszkolaków) proponuje do wykorzystania proste gry interaktywne  udostępnione na stronie: https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne/

Gospodarstwo wiejskie

Kto tu mieszka?          https://view.genial.ly/5e8b176342b1580e14d70d07

Na jaką głoskę?           https://view.genial.ly/5e94acb69334740d78ba4412

Kogo słyszysz?    https://view.genial.ly/5e9336bb124be30da536b6cc?fbclid=IwAR14J08tGdFtXuCg97ovKQJLHRwM91OAVvW9DXo71H7jMFpPEFifaEVhzn4

 

Wiosna

Na jaka głoskę?                                      https://view.genial.ly/5e7fc23daafed90da9ad9083

Ćwiczymy pamięć                                   https://view.genial.ly/5e7f451b50a0310d8c25d343

Ćwiczymy spostrzegawczość                 https://view.genial.ly/5e811776aafed90da9b955b4

Wędrująca żabka (dla poczatkujących)   https://view.genial.ly/5e83b3ead5aa510e328f4a52

Wędrująca żabka (cz. II)                          https://view.genial.ly/5e80cc305ad5150d93db022f

 

Matematyka

Policz palce                                       https://view.genial.ly/5e7e560a50a0310d8c20a141                  

Dodawanie w zakresie 10                  https://view.genial.ly/5e80f4b05ad5150d93dd48a6

Odejmowanie w zakresie 10              https://view.genial.ly/5e8252f5aafed90da9c71776

 

Bardzo duży wybór gier dla dzieci młodszych znajdziemy na stronie  https://www.miniminiplus.pl/gry

 

Ciekawe gry i zabawy z TVP mamy na stronie   https://abc.tvp.pl/18057152/gry-i-zabawy

np.  Poznaj minety i banknoty..     https://abc.tvp.pl/29290394/skarbonka-tvp-abc

 14.04.2020 r.    Władysława Hanuszewicz- konsultant

FILMY (tutoriale, YouTube, repetytorium)

Co to jest  koronawirus.. w wyjaśnieniu aktualnej sytuacji naszemu uczniowi pomocne mogą być filmy:    https://www.youtube.com/watch?v=Grc0dN9q-Lg

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=H0mx90NbvuM&fbclid=IwAR26AjHtSTk5bKa5QA3o0S5BtIjYZ2RCuD0ZacvouOYi58VqUqbsL0E8L-8&app=desktop

lub poradnik     
https://www.medexpress.pl/uploads/files/20200315-121750-dzieci-koronawirus-poradnik.pdf

Filmy, które mogą zainteresować uczniów z głębszą  niepełnosprawnością, a jednocześnie mogą być podstawą zlecania im prostego zadania do wykonania samodzielnie lub z pomocą rodzica. Mogą być też inspiracja do rozmowy o charakterze edukacyjnym np. na temat zachowania, emocji, higieny, cierpliwości, bezpieczeństwa na drodze, ..  itd. Pomysłów może być tu wiele, zależą one jednak od posiadanych już umiejętności oraz od aktualnych możliwości psychofizycznych  ucznia/dziecka..  Powodzenia. 
https://www.youtube.com/watch?v=o_85g7UCkgo

https://www.youtube.com/watch?v=quJRP7pbAco

https://www.youtube.com/watch?v=RRrcVUFOi7o

https://www.youtube.com/watch?v=3pAqiMqe7yA

https://www.youtube.com/watch?v=5IQBQBvgjrg

https://www.youtube.com/watch?v=JdcGTOAAuKg

POLECANE PORTALE, APLIKACJE

Inspiracji do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych można szukać na następujących portalach:

http://www.specjalni.pl/

https://pedagogika-specjalna.edu.pl

https://www.mac.pl/aktualnosci/wydawnictwo-mac-edukacja-z-pomoca-dla-zdalnej-edukacji

Gdy pracujemy ze starszym i sprawniejszym uczniem, warto szukać pomysłów motywujących do samodzielnej pracy i zajrzeć na strony:

http://mamywplaniekodowanie.blogspot.com/2019/11/nauczycielu-rodzicu-twoje-sowa-maja-moc.html

http://mamywplaniekodowanie.blogspot.com/2019/03/radosc-uczenia-sie-bez-stopni.html

http://mamywplaniekodowanie.blogspot.com/2019/03/swiat-nie-jest-podzielony-na-szkolne.html

 

Lektury szkolne dla uczniów z SPE

Na stronie internetowej MEN zostały udostępnione pierwsze lektury szkolne w adaptacjach przeznaczonych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to utwory wybitnych bajkopisarzy: „Królowa Śniegu” Jana Christiana Andersena oraz „Śnieżka” autorstwa Braci Grimm. Zachęcam do zapoznania…

Link do strony:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lektury-dostepne 

                                                                                                                                   Władysława Hanuszewicz - konsultant

                                                                                                                                                         

Merytoryczny aspekt pracy sieci współpracy i samokształcenia pn. „Nauczyciel wspomagający i jego rola w edukacji dziecka o SPE

SIEĆ to statek, na którym  nie ma pasażerów, bo wszyscy jesteśmy załogą. To forma pracy, która pozwala uczestnikom dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce. To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

Wg dr Doroty Danuty Elsner sieć to typ struktury organizacyjnej charakteryzujący się następującymi cechami:
• brakiem hierarchii,

• brakiem członu kierowniczego,

• brakiem podporządkowania,

• dominacją więzi informacyjnych i więzi współpracy,

• tymczasowością ustaleń odnośnie obowiązków,

• specjalizacją wynikającą z zainteresowań i fachowości

• minimalnym stopniem sformalizowania procedur działania

Cele pracy sieci współpracy i samokształcenia:

- wymiana doświadczeń między uczestnikami spotkań,

- nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami,

- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w pracach sieci,

- poszerzenie kompetencji uczestników,

- analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,

- pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów.

Sieci tworzą ok. 15 - 20 -to osobowe zespoły nauczycieli  reprezentujących różnego typu placówki i współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Przewiduje się realizację 4 spotkań w roku szkolnym. Jedna z zasad obowiązujących uczestników sieci brzmi następująco: jeśli chcesz coś otrzymać w sieci musisz coś  do tej sieci dać od siebie..

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku praca w sieci jako metoda doskonalenia zawodowego, zdaje się cieszyć coraz większym zainteresowaniem. Jest to forma pracy, która pozwala nauczycielom dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, szukać i opracowywać rozwiązania możliwe do zastosowania w szkolnej praktyce. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 odbyły się po 2 spotkania w każdej grupie sieci pn."Nauczyciel wspomagający i jego rola w edukacji dziecka o SPE". Okoliczności związane z szerzącą się pandemią spowodowały, że współpracę rozpoczęto w systemie zdalnym (on-line). Celem pierwszych spotkań w każdej grupie było poznanie się oraz diagnoza potrzeb i oczekiwań uczestników, co dało podstawę wytyczenia planu dalszych działań. Był też czas na omówienie głównych zadań nauczyciela wspomagającego, wynikającychz zapisów prawa oświatowego. Punkt ten wywołał lawinę  refleksji i wątpliwości, której dali upust nauczyciele. Jak się okazało, w każdej szkole zadania i organizacja pracy nauczycieli wspomagających jest inna. Dlaczego tak jest? Czy to dobrze? Myślę, że odpowiemy sobie na to pytanie na kolejnych spotkaniach.

                                                                                                                                                    Władysława Hanuszewicz -  konsultant/koordynator ww. sieci

Zadania nauczyciela wspomagającego.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 ze zm.)

Nauczyciel wspomagający

  1. prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;
  2. prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
  3. uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych
    w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
  4. udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
  5. prowadzi zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
    w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje do niepełnosprawności ucznia);
  6. uczestniczy w zespole opracowującym IPET.

Władysława Hanuszewicz - konsultant

Dokumentacja pracy nauczyciela wspomagającego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegów nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646)

Nauczyciel wspomagający dokumentuje swoją pracę wg. zapisów obowiązujących specjalistę, tzn.:

- specjalista zatrudniony w przedszkolu/szkole prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci lub uczniów, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

Ponadto dokumentacja badań i czynności uzupełniające prowadzone przez specjalistę powinny być umieszczane w indywidualnej teczce lub segregatorze dla dziecka/ucznia objętego odpowiednio kształceniem specjalnym.

Przepisy ww. rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przewidują prowadzenie w szkole:

- dziennika lekcyjnego dla każdego oddziału, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym (§  8 rozp.),

- dziennika zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym (§  9 rozp.),

- dzienników innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika lekcyjnego lub  dziennika zajęć w świetlicy -  jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci, uczniów, słuchaczy oraz zajęć związanych z kształtowaniem kompetencji zawodowych uczniów lub słuchaczy (§  11 rozp.),

- dziennika zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuta pedagogicznego lub innego specjalisty (§  18 rozp.).

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych przez dodatkowo zatrudnionego nauczyciela, jeżeli bierze on udział w zajęciach edukacyjnych z oddziałem lub w zajęciach świetlicowych wspólnie prowadzonych z innym nauczycielem, to nauczyciel tzw. wspomagający potwierdza realizację zajęć podpisem - razem z nauczycielem danych zajęć.

Jeżeli nauczyciel wspomagający prowadzi inne zajęcia (zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 5 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym),
np. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy rewalidacyjne, to prowadzi odrębnie dzienniki tych zajęć, zgodnie z regulacją wynikającą z §  11 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki).

Władysława Hanuszewicz - konsultant

Praca zdalna nauczyciela wspomagającego – jak wspierać ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wprowadzenie nauki zdalnej zmieniło życie wszystkich uczniów. Niektórzy odnajdują się w nauce
w systemie on-line, innych ta sytuacja bardzo przytłacza. Czas pandemii jest szczególnie trudny dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy potrzebują zupełnie innego rodzaju wsparcia ze strony nauczycieli wspomagających, a jednocześnie – potrzebują go bardziej niż na co dzień.

Nauczanie stacjonarne przewiduje, że nauczyciel wspomagający przebywa ze swoim uczniem w klasie i koryguje jego trudne zachowania oraz udziela mu wsparcia w nauce. Podczas edukacji zdalnej jest to niemożliwe. Można jednak wprowadzić kilka dobrych praktyk, szczególnie jeżeli ma się na uwadze, że nauczyciele wspomagający mają stosunkowo dużą elastyczność w pracy. Tę elastyczność można wykorzystać dla dobra ucznia w czasie zawieszenia funkcjonowania stacjonarnego szkół.

1. Stały kontakt z uczniem i jego rodziną. Podczas nauki zdalnej, nawet jeżeli nauczyciel będzie obecny na lekcjach zdalnych, ma mniejsze możliwości ingerowania i pomocy. Uczniowie przebywają w tym czasie pod nadzorem rodziców, od których można się dowiedzieć, jak funkcjonują, co sprawia im kłopoty, jak czują się w obecnej sytuacji. Rodzice stają się bardzo ważnym elementem współpracy z dzieckiem. Dzięki informacjom otrzymanym od rodziców można wybadać aktualne potrzeby dziecka.

2. Spotkania on-line każdego dnia,  najlepiej o stałej godzinie i z wykorzystaniem kamerki, np. przez Skype, aplikację Messenger, WhatsApp, … itp.  Takie zajęcia i ich systematyczność pozytywnie wpływają na funkcjonowanie dziecka. Czuje ono wsparcie, ma możliwość podzielenia się swoimi emocjami, sukcesami i problemami. Podczas tych spotkań, zależnie od potrzeby ucznia, warto też porozmawiać o emocjach, trudnościach, wspólnie odrobić lekcje, które sprawiają trudności.

3. Włączenie ucznia w tworzenie procesu edukacyjnego. Warto wykorzystywać zainteresowania ucznia, np.  jeżeli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi interesuje się technologiami można poprosić go o wsparcie i pomoc w zmontowaniu filmiku na godzinę wychowawczą. Uczniowi to zadanie przyniesie dużo satysfakcji, a docenienie jego pracy na forum klasy wzmacni jego poczucie wartości, wyszczególni na tle klasy, może to pozytywnie wpłynąć na jego wizerunek w zespole klasowym.
4. Zachęcanie do udziału w konkursach W czasie edukacji zdalnej część wydarzeń przenosi się do świata online i warto motywować uczniów do brania w nich udziału. Uczestniczenie w konkursach jest zwykle bardzo stresujące dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Natomiast przeniesienie ich na płaszczyznę on-line może znacznie obniżyć ten stres, choćby ze względu na świadomość bycia anonimowym, może też przyczynić się do uzyskania dobrych wyników.

5. Gimnastyka z nauczycielem wspomagającym - spotkania on-line z nauczycielem wspomagającym mogą stać się dobrą okazją do usprawnienia ucznia i dodania mu trochę energii na kilka godzin lekcji przy komputerze. Do wykonania ćwiczeń gimnastycznych należy wykorzystać kamerkę, by razem z uczniem wykonać ćwiczenia.  Nauczanie zdalne przewiduje korzystanie przez nauczycieli z nowoczesnych technologii, tworzenia filmików, kart pracy online, tworzenie prezentacji. Uczniowie często są bardziej zaznajomieni z nowinkami technologicznymi niż nauczyciele – potrafią sprytnie obsłużyć sprzęt, skorzystać z różnorodnych programów, montować filmiki itp.

6. Rewalidacja – zajęcia realizowane stacjonarnie Uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogą uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych w szkole. W szkole mogę realizować więcej zadań, a dla ucznia spotkania są pewnego rodzaju rozrywką, ponieważ może wyjść z domu. Koniecznie trzeba jednak wziąć możliwości rodziny, upewnić się czy ktoś będzie mógł przyprowadzać dziecko na zajęcia, a następnie odebrać je ze szkoły.

Nauka zdalna jest dużym wyzwaniem dla uczniów i nauczycieli, szczególnie zaś dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Można jednak zorganizować ten proces w taki sposób, żeby uczniowie nie byli rozczarowani i zniechęceni, lecz odkryli dla siebie nowe możliwości i odczuli satysfakcję.

Wykorzystano materiał ze strony:

https://epedagogika.pl/uczniowie-z-orzeczeniem/praca-zdalna-nauczyciela-wspomagajacego-szesc-pomyslow-na-wsparcie-ucznia-4433.html

 Władysława Hanuszewicz - konsultant

Cz. I   Pomoce dydaktyczne do wykorzystania w pracy z uczniem ze SPE
przykłady rekomendowane przez uczestników spotkań w sieci 15a gr. I, II i 15b.

Pomoce dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów z zespołem Aspergera, uczniów z ADHD, …:
1.Barańska M., Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 6-9 letnich, Wyd. Harmonia – do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych.
2.Barańska M., Ułożę, gdy pomyślę – łamigłówki logiczne dla dzieci, Wyd. Harmonia  - łamigłówki przeznaczone są dla starszych przedszkolaków i uczniów klas 1-3, ale także dla starszych dzieci, których rozwój przebiega nieharmonijnie, wykorzystać możemy na zajęciach rewalidacyjnych; dzieci ćwiczą: spostrzegawczość wzrokową, uwagę, myślenie logiczne.
3.Graban J., Sprawka R., Trening słuchu-ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci, Wyd. Harmonia - do wykorzystania na zajęciach rewalidacji.
4.Handzel Z., Dyktanda graficzne, wyd. Harmonia - zadania dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia, uwzględniające aktualnie realizowane treści na zajęciach edukacyjnych; do wykorzystania podczas rewalidacji i zajęć korekcyjno -kompensacyjnych..
5.Hinz M., Karty pracy z ćwiczeniami korekcyjno – kompensacyjnymi, Wyd. Harmonia - zadania dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia, uwzględniające aktualnie realizowane treści na zajęciach edukacyjnych; do wykorzystania podczas rewalidacji i zajęć korekcyjno -kompensacyjnych.
6.Hinz M., Myślę, rozwiązuję i… wiem ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas IV – VI, Wyd. Harmonia - zadania dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia, uwzględniające aktualnie realizowane treści na zajęciach edukacyjnych; do wykorzystania podczas rewalidacji i zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.
7.Hinz M., Wszystko słyszę-ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, Wyd. Harmonia – do wykorzystania na zajęciach rewalidacji.
8.Naprawa R., Tanajewska A., Mach C.,. Szczepańska K., Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. wyd. Harmonia - książka zawiera zakres ćwiczeń terapeutycznych.
9.Odowska – Szlachcic B., Terapia integracji sensorycznej, wyd. Harmonia - książka zawiera propozycje ćwiczeń w odniesieniu do dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym.
10.Osóbka – Zielińska E., Główka pracuje, czyli trening mózgu, cz.2, Wyd. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - zadania dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia, uwzględniające aktualnie realizowane treści na zajęciach edukacyjnych; do wykorzystania podczas rewalidacji i zajęć korekcyjno -kompensacyjnych.
11.Ortograffiti - bajki tematyczne, Wyd. Operon - zestaw zawiera przewodnik dla nauczyciela,  bajkę oraz ćwiczenia dla ucznia; można je wykorzystać w celu usprawniania funkcji motoryczno- percepcyjnych, rozwijania słownika dziecka, wspierania rozwoju emocjonalnego.
12.Pańczyk J., Zajęcia rewalidacyjne, zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas 4 – 6; zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas 4 – 8, Wyd. Helion - do wykorzystania podczas rewalidacji i zajęć korekcyjno -kompensacyjnych.., w tym dla uczniów słabowidzących.
13.Paździo R.,120 pomysłów na terapię percepcji wzrokowej, Wyd. Harmonia –przykłady ćwiczeń na stymulowanie, rozwijanie, usprawnianie funkcji wzrokowych.
14.Piątkowska R.Z., Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat, Wyd. Harmonia- zadania dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia, uwzględniające aktualnie realizowane treści na zajęciach edukacyjnych.
15.Podleśna M., Na moje oko i ucho, Wyd. Harmonia - karty pracy do wykorzystania na zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze; można pracować z dziećmi, które mają problem z percepcją wzrokowo-słuchową.
16.Słupek K., Matematyczne karty pracy dla uczniów ze SPE,Wyd. Harmonia-karty pracy można wykorzystać podczas zajęć rewalidacyjnych z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym kl. 1-3,  dobierając je odpowiednio do możliwości dziecka i poziomu jego funkcjonowania.
17.Szymankiewicz E., Dyslektyczne ucho - zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej, Wyd. Harmonia - do wykorzystania na zajęciach rewalidacji.
18.Tanajewska A., Naprawa R., Podróż przez pory roku z kartami pracy, Wyd. Harmonia - karty pracy podzielone na 4 części (Jesień, Zima, Wiosna, Lato); przeznaczone dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; do kart można dokupić przewodnik dla nauczyciela, który umożliwi monitorowanie podstawy programowej.
19.Tanajewska A., Naprawa R., Uczę się czytać, pisać i liczyć - karty pracy dla uczniów ze SPE, Wyd. Harmonia- karty pracy można wykorzystać podczas zajęć rewalidacyjnych z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym kl. 1,  dobierając je odpowiednio do możliwości dziecka i  poziomu jego funkcjonowania.
20.Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć pod red. Ewy Małgorzaty Skorek - gotowe scenariusze zajęć można wykorzystać na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych.
21.Tońska-Mrowiec A., Pojma I., Zabawy słuchowe - ćwiczenia dla uczniów klas 0 i I-III., Wyd. Harmonia - do wykorzystania na zajęciach rewalidacji.

Program ogólnorozwojowy „Porusz umysł” - wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. kierowany jest do wszystkich w celu podniesienia umiejętności
szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały; przydatny jest w przypadkach: dzieci
z dezintegracją sensoryczną, brak współdziałania wszystkich systemów zmysłowych, powodujący trudności szkolne deficyty, frustracje, brak równowagi emocjonalnej, brak motywacji do nauki,  dzieci z problemami ruchowymi oraz koordynacja wzrokowo-ruchową.

Projektor interaktywny „Magiczny dywan” - przeznaczony dla uczniów w  każdym wieku; składa się z komputera, projektora, który rzuca obraz na stół bądź podłogę i specjalnie zaprojektowanych czujników ruchu; interaktywna podłoga angażuje i wspiera cztery obszary u dzieci: społeczny, fizyczny, emocjonalny i poznawczy; interaktywny projektor włącza większość zmysłów dzieci poprzez przesyłany obraz, tekst, animacje, film i muzykę; pozwala zachęcić dzieci do wytężonej pracy poprzez odpowiednio dobrane pakiety ćwiczeń, gier edukacyjnych.

 Opracowała:
 Władysława Hanuszewicz
 koordynator ww. sieci

Cz. II.   Pomoce dydaktyczne do wykorzystania w pracy z uczniem ze SPE
przykłady rekomendowane przez uczestników spotkań w sieci 15a gr. I, II i 15b

„Góra uczuć” gra terapeutyczno-edukacyjna - można ją wykorzystać na zajęciach z uczniami, którzy mają problem z mówieniem o swoich uczuciach i emocjach; pobudza wyobraźnię.
Gry dydaktyczne  np. Zegar, Bingo, Mozaika, Powiedz to, Domino, Tabliczka mnożenia, Mam na oku, .. Wyd. EGMONT - mogą służyć pomocą przy utrwalaniu konkretnych umiejętności (np. liczenia, czytania, odczytywania wskazań zegara) oraz jako „przerywnik” w zajęciach,  „energizer”, do rozładowania napięć emocjonalnych, do nauki radzenia sobie w rożnych trudnych lub niewygodnych sytuacjach (współpraca w grupie, porażka).
Gry planszowe – różnorodne … - do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych; ćwiczą pamięć, refleks, spostrzegawczość, utrwalają tematy z lekcji.
Co to? Kto to? Ćwiczenia i zabawy z dźwiękiem - materiał dźwiękowo-obrazkowy składający się z pojedynczych dźwięków, historyjek dźwiękowych i obrazków do układania wprowadzający dzieci w  świat dźwięku.
Filmy:  „Cyrk motyli”, „Cudowny chłopiec”, „W głowie się nie mieści”,  „Pan od muzyki”, „Nietykalni”, „Nauka spadania”, „Katedra” (do dyskusji - dla starszych uczniów)

Ponadto warto zajrzeć na strony:  www.epedagogika.pl, www.wordwall.net.pl, www.printoteka.pl, www.mimowa.pl , www.matzoo.pl, www.pisupisu.pl, www.superkid.pl, www.quizizz.plwww.specjalni.pl,  www.tabliczkamnozenia.pl, www.bystredziecko.pl, www.pixton.pl, www.harmonia.edu.pl, www.learningapps.pl, https://puzzlefactory.pl/pl, www.raabe.com.pl, www.digipuzzle.pl, www.eduzabawy.pe.com, www.dzieckoczlowiek.pl, www.liveworksheets.org, www.mojedziecikreatywnie.pl, www.miastodzieci.pl, www.szaloneliczby.pl, www.fittykid.pl,
https://educarium.pl/karty-pracy/czytanie-i-pisanie/karty-grafomotoryczne-umiem-pisac
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/karty-pracy-Renata-Opacka.pdf,
https://view.genial.ly/5e83debed5aa510e32903125/interactive-image-radzenie-sobie-z-trudnymi-emocjami rozmowa?fbclid=IwAR2tjzysnwyTaejv0NCj4QprLdZVTR76Pxk11pvUDuou4QBRL9pB3S7JheI
https://activities.raisingourkids.com/
http://www.kidipage.com/pl/kolorowanki/mandala/index.html 
https://wordwall.net/pl-pl/community/rewalidacja-%C4%87wiczenia-relaksacyjne
file:///C:/Users/zanet/Downloads/praca_z_dzieckiem_z_adhd.pdf
https://neuroroznorodni.com/2020/11/24/uczen-z-zespolem-aspergera-scenariusz-zdalnych-zajec-rewalidacyjnych/
https://autyzmwszkole.com/2017/12/30/plastyka-rewalidacja-kl-i-iv/ 
https://autyzmwszkole.com/2017/11/21/muzyka-z-rytmika-rewalidacja-autyzm/
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/rewalidacja/scenariusz-zajec-rewalidacyjnych-dla-dziecka-z-autyzmem-2/
https://autyzmsoft.pl/ https://digitalniikreatywni.blogspot.com/2018/10/interaktywne-kalambury-sposob-na.html?spref=fb&m=1   
https://piktografia.pl/klasy1-3-karty-pracy-spis-tresci.html
file:///C:/Users/Jola/Downloads/Przedszkolandia%20-%20Rodzina%20-%20stopniowanie.pdf
https://rozumiemysiebezslowpr.blogspot.com/2020/10/zdalne-pomoce-aac.html
https://www.gov.pl/attachment/d2487e6a-7109-4495-98d0-2469cf32d25d
https://www.gov.pl/attachment/81c128fb-b475-4eb6-9550-598fb25ec253
https://wakelet.com/wake/6DgJt-dsoukCwUerQ-KyE
https://rozumiemysiebezslowpr.blogspot.com/2020/10/zdalne-pomoce-aac.html
https://www.youtube.com/watch?v=wkOEelAe13A&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/channel/UCU8nmH8ebCDQRa_gauoGXAg
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
https://www.youtube.com/watch?v=fM6WotXeldU
https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym-czesc-2.pdf
https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-niepelnosprawnych-dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego
 

Opracowała:
 Władysława Hanuszewicz
 koordynator ww. sieci

 

Motywacja nauczyciela wspomagającego do pracy z uczniem ze SPE.

Motywacja pochodzi od łacińskiego słowa movere „poruszać się”; oznacza to, że motywacja to coś, co wywołuje działanie; powoduje podjęcie decyzji do określonego działania oraz podtrzymania działania aż po spodziewany efekt. W psychologii mianem motywacji określa się „zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określających podłoże ludzkich zachowań i ich zmian. Procesy te ukierunkowują zachowania jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, aby prowadziły do zamierzonych wyników.” Proces motywacyjny określają zjawiska tj. wzbudzanie energii, ukierunkowanie wysiłku na określony cel, selektywność uwagi tzn. odrzucanie bodźców nieistotnych, a zwrócenie uwagi na bodźce istotne, konsekwentne kontynuowanie ukształtowanej czynności, dopóki warunki nie ulegną zmianie.

Na spotkaniach w sieci 15a gr. I,II i 15 b wielokrotnie omawialiśmy problematykę wzajemnego wspierania się nauczycieli i rodziców w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na ostatnich spotkaniach dokonaliśmy podsumowania zagadnienia dotyczącego motywacji i demotywacji do pracy. Niżej podaję zestawienie zbiorcze wypracowanego materiału przez nauczycieli ww. grup.

Co mobilizuje i motywuje do pracy?
Widoczne efekty pracy z uczniem.
Sukcesy/postępy ucznia, nawet bardzo drobne.
Praca z uczniem, bo każdy dzień jest inny, jest zagadką i „przygodą”.
Zaufanie i zrozumienie rodziców.
Radość ucznia ze współpracy.
Zaufanie dziecka i dobra relacja z uczniem.
Radość i zapał do pracy ucznia.
Dobra współpraca z uczniem – akceptacja nauczyciela i zajęć..
Pozytywne komunikaty od rodziców.
Dobra współpraca z innymi nauczycielami – członkami zespołu ds. IPET.
Akceptacja szkoły przez ucznia, jego sukcesy i dobre oceny.

Gdy uczeń potrafi zwrócić się o pomoc.
Zadowolenie z wykonanej samodzielnej pracy ucznia.

Pozytywne zmiany w świadomości nauczycieli i uczniów
Odpowiednie zaplecze (pomoce dydaktyczne, warunki organizacyjne np. odpowiednia sala zajęć).
Widoczne dowody sympatii ucznia wobec nauczyciela (laurki, namalowane uśmiechy, przytulenie,.. itp.).
Zrozumienie i akceptacja dyrektora.
Aprobata rodziców i innych nauczycieli.

Co zniechęca i demotywuje?
Brak komunikatywności ucznia.
Upór i niechęć do jakichkolwiek propozycji zajęć, nastawienie ucznia na „NIE”.
Brak spójności w oddziaływaniach między nauczycielem a rodzicem.
Wytrącenie ucznia z rytmu szkolnego po powrocie w weekendu.
Podejście innych nauczycieli.

Nie respektowanie wskazanych metod pracy z uczniem przez innych nauczycieli.
Gdy w sytuacji problemowej nauczyciel prowadzący oczekuje, że natychmiast znajdzie się rozwiązanie.
Brak współpracy z rodzicami/opiekunami ucznia.
Traktowanie nauczycieli wspomagających jako „II kategorii” nauczycieli.
Zlecanie zastępstw i pozostawienie ucznia bez wsparcia.
Stawianie uczniowi zaniżonych wymagań przez rodziców i innych nauczycieli.
Zbyt wysokie wymagania - oczekiwania rodziców.
Autoagresja ucznia i ucieczka od nauczyciela.
Naśladowanie złych, nieodpowiednich zachowań kolegów.
Nadopiekuńczość rodziców.
Brak wyrozumiałości oraz współpracy ze strony rodziców.
Natłok pracy.
Zakup pomocy dydaktycznych z własnych środków.
Brak częstszych spotkań zespołu ds. IPET.
Relacje z wychowawcą klasy.
Zrzucanie odpowiedzialności nauczycieli na nauczyciela wspomagającego.
Wewnętrzne przekonanie ucznia że kobiety są gorsze, negowanie autorytetu dziewcząt, kobiet, ..

Opracowała:
Władysława Hanuszewicz
 koordynator ww. sieci

STANDARDY PRACY NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

Specyfika zawodu nauczyciela i założenie o pełnych kwalifikacjach zawodowych wydaje się być sprzeczne z istotą pracy pedagogicznej. Kompetencje, których praca nauczycielska wymaga, ulegają ciągłym zmianom. „Dzieje się tak ze względu na swoistość pracy nauczyciela, którą jest niestandardowość pracy oraz komunikacyjny jej charakter. Po pierwsze, można wpływać na rzeczy, przedmioty stosując szablonowe zachowania, jednak gdy mamy do czynienia z żywym organizmem, trudno jest mówić o regułach postępowania. Sami uczniowie stanowią niepowtarzalną, nieszablonową i niestandardową, indywidualną całość. Trudno jest przewidzieć, pytania, problemy i zadania jakie uczniowie postawią nauczycielowi do rozwiązania. Po drugie nauczyciel podlega ustawicznym imperatywom racjonalności komunikacyjnej, odwołującej się do etyki i logiki dialogu”(R.Kwaśnica*).Coraz częściej w szkołach i przedszkolach możemy spotkać się z nauczycielem wspomagającym, nie zawsze jednak mamy jasność co do tego, czym taka osoba się zajmuje. Tymczasem głównym zadaniem nauczyciela wspomagającego jest wspieranie dziecka z niepełnosprawnością, co wymaga od niego ścisłej współpracy z nauczycielem ogólnym, który prowadzi zajęcia w danej klasie. Przepisy dotyczące nauczycieli zatrudnianych na tym stanowisku określają (dosyć ogólnie), że muszą oni mieć przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej. Nie została jednak szczegółowo sprecyzowana specjalność. Ważne jest, aby podczas składania podania i zatrudniania nauczyciela wspomagającego, jego kwalifikacje zostały zweryfikowane. Nauczyciel wspomagający ma pomagać dzieciom nie tylko z fizyczną niepełnosprawnością, ale również z niepełnosprawnością intelektualną. Dyrektor placówki powinien więc zatrudnić nauczyciela pod kątem potrzeb ucznia, którego on ma wspierać. Nauczyciel zatrudniony na omawianym stanowisku zobowiązany jest do posiadania, a następnie systematycznego doskonalenia  wyspecjalizowanej wiedzy w dziedzinie swojej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych potrzeb swojego podopiecznego. Oczekuje się również, że posiada on umiejętność omawiania i wykorzystywania „przykładów przydatności wiedzy i umiejętności w codziennym funkcjonowaniu”. Analizując, podczas spotkań w sieci, różne problemy występujące w pracy z uczniem ze SPE, wielokrotnie odwoływano się do powierzonych obowiązków oraz do oczekiwań stawianych nauczycielom wspomagającym. Podsumowując te dyskusje uczestnicy spotkań w sieci nr 15a gr. I,II i nr 15b wypracowali katalog obowiązków, który ich zdaniem na chwilę obecną stał się standardem ich pracy.

Nauczyciel wspomagający:
Wspiera ucznia podczas wszelkich zajęć szkolnych, np. uroczystości szkolnych,…itp.
Codziennie wspiera i motywuje ucznia do nauki, szczególnie w okresie edukacji zdalnej
Systematycznie współpracuje z nauczycielami i innymi specjalistami, by zachować zgodny kierunek pracy.
Z nauczycielem prowadzącym uzgadnia metody i formy pracy, a następnie przygotowuje odpowiednie pomoce dydaktyczne.
Potrafi trafnie ocenić, jaki powinien być jego zakres ingerencji.
Zachęca ucznia do podejmowania nowych wyzwań, pobudza do kreatywności.
Motywuje do wykorzystywania i rozwijania zainteresowań ucznia.
Utrzymuje stałą współpracę z rodzicami/opiekunami ucznia.
Poznaje środowisko życia ucznia i wspiera go w kontaktach z rówieśnikami.
Wspiera ucznia w środowisku rówieśniczym – uczniowskim; w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, integracji,…
Organizuje otocznie tak, aby umożliwiać uczniowi coraz bardziej samodzielne realizowanie potrzeb oraz i coraz lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.
Przygotowuje wskazania dla innych nauczycieli do pracy ze swoim podopiecznym.
Aktywnie uczestniczy w zespołowym procesie dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) a następnie opracowywania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)
Promuje osiągnięcia ucznia, dba o jego interesy na terenie szkoły – jest jego rzecznikiem.
Towarzyszy uczniowi w każdej sytuacji, szczególnie podczas przeżywanego dyskomfortu.
Monitoruje, diagnozuje i szuka rozwiązań (metod) w celu rozwiązania problemu.
Zapewnia pomoce dydaktyczne, które pozwolą uczniowi na przeżycie sukcesu.
Podejmuje działania w kierunku przełamywania różnorodnych barier oraz strachów i lęków ucznia.
Podejmuje działania wzmacniające poczucie własnej wartości przez ucznia.

*Kwaśnica R.,Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju. Red.Kwiatkowska H.,Lewowicki T., ,,Studia Pedagogiczne” LXI, KNP PAN, Warszawa 1995, s.32

Opracowała: 
 Władysława Hanuszewicz
 koordynator ww. sieci

 

 

.