Zmiany egzaminacyjne - wsparcie

Uwaga nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych.

Pracownicy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotowujących do udzielania Państwu wsparcia we wdrażaniu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

 

Od stycznia 2021 r. rozpoczynamy warsztaty. Prosimy o śledzenie styczniowego kalendarza szkoleń 2021.