Zapraszamy do współpracy z "Informatorem Oświatowym"

1 2 okladki styczen 2016Szanowny Dyrektorze i Nauczycielu zapraszamy do publikowania „Informatorze Oświatowym”Pisząc o swojej pracy promujesz swoją szkołę, dbasz o jej wizerunek, upowszechniasz przykłady dobrej praktyki! Tym razem tematy wiodące to: OTWARTA SZKOŁA (edukacja obywatelska, wolontariat, działania na rzecz społeczności lokalnej, współpraca ze środowiskiem) oraz szeroko rozumiane WSPIERANIE ROZWOJU (praca z dzieckiemo specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyrównywanie szans, wspieranie ucznia szczególnie uzdolnionego, praca z dzieckiem o rok młodszym w klasie). 

 

Szanowny Dyrektorze!

Szanowny Nauczycielu!

Zapraszamy do WSPÓŁPRACY – do wspólnego tworzenia pisma.

Podjęliśmy prace redakcyjne nad przygotowaniem 173 numeru

„Informatora Oświatowego”.

Zapraszamy Państwa do współpracy – do wspólnego tworzenia pisma, do dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, sukcesami, pomysłami nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań, które stanowić mogą warte naśladowania przykłady dobrych praktyk

Wiodącymi tematami numeru będą:

 {slider Otwarta szkoła }
P
od tym hasłem kryją się wszelkie przedsięwzięcia przedszkoli,  szkół i placówek oświatowych, które realizowane były we współpracy ze środowiskiem lokalnym i miały na celukształtowanie w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspieranie ich aktywności obywatelskiej. Chcielibyśmy upowszechnić informacje na temat bardzo wielu imprez i przedsięwzięć, zorganizowanych w szkołach i placówkach oświatowych województwa pomorskiego, które dotyczyły edukacji obywatelskiej, wolontariatu,upowszechniania wśród młodych ludzi wartości demokratycznych oraz umiejętności związanych z aktywnym udziałem w życiu publicznym; rozwijających kompetencje społeczne i umiejętność budowania społeczeństwa obywatelskiego. Chętnie zamieścimy w naszym kwartalniku informacje na temat zrealizowanych programów, angażujących uczniów w pracę woluntarystyczną, aktywujących do udziału w rozwiązywaniu problemów wspólnoty lokalnej, integracji środowiska, a także materiały o inicjatywach młodzieży, podjętych na rzecz rówieśników. Upowszechnimy informacje o działaniach, których celem był rozwój społecznych kompetencji dzieci i młodzieży oraz kształtowanie odpowiedzialności obywatelskiej młodego pokolenia.

 {slider Wspieranie rozwoju}

Wspieranie rozwoju – zarówno dziecka z dysfunkcjami, ucznia o przeciętnych możliwościach oraz dziecka zdolnego – to bardzo istotne zagadnienie w pracy każdej placówki oświatowej. Chętnie opublikujemy Państwa refleksje na temat działań wspierających rozwój uczniów borykających się np. z niepełnosprawnością, dysleksją, dysortografia czy dyskalkulią, informacje na temat innowacyjnych rozwiązań w pracy z uczniem wykazującym trudności w zachowaniu, pochodzącym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i przedwczesnym kończeniem nauki. Chętnie upowszechnimy też Państwa refleksje na temat funkcjonowania dziecka o rok młodszego w zespole klasowym oraz pracy z nim. Z przyjemnością zamieścimy relacje o Państwa sukcesach w pracy z uczniem zdolnym i metodach wspierania uczniowskich talentów. Czekamy na przykłady dobrych praktyk, którymi zechcielibyście Państwo podzielić się z Czytelnikami „Informatora Oświatowego”. Zachęcamy do opisania ciekawych działań, pomysłów na wspieranie rozwoju dziecka – od malucha po młodego człowieka, wkraczającego w dorosłość. Chętnie zamieścimy w naszym biuletynie Państwa refleksje, przemyślenia, opisy interesujących przedsięwzięć.

{/sliders}

Szanowny Dyrektorze i Nauczycielu, pamiętaj, że publikując na łamach „Informatora Oświatowego” dbasz o wizerunek swojej szkoły, upowszechniasz jej osiągnięcia, a także promujesz swoją placówkę w środowisku.

Zapraszamy i zachęcamy nauczycieli do przesyłania własnych materiałów:

 • podejmujących wyżej wymienione zagadnienia,
 • opisujących życie szkoły w innym zakresie: konkursy, olimpiady, jubileusze, przedsięwzięcia edukacyjne, podsumowania projektów i działań, które miały miejsce w roku szkolnym i 2014/2015, 2015/2016.

Placówki oświatowe, chcące podjąć z nami współpracę, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 59 842 42 18 lub e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 marca br. w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

Na gotowy materiał oczekujemy do 20 marca br.

Zatem publikuj na łamach „Informatora Oświatowego”

Na pewno w życiu Twojej szkoły dzieje się wiele i warto o tym napisać:

 • pochwalić się, że robicie coś ciekawego, oryginalnego (np. konkursy, projekty, imprezy, projekty europejskie),
 • podzielić się innowacjami edukacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi,
 • opowiedzieć o swoich doświadczeniach, przemyśleniach na temat blasków i cieni pracy współczesnego nauczyciela,
 • utrwalić swoje refleksje w formie drukowanej w publikatorze, który dociera do 300 placówek oświatowych naszego regionu.

Czasopismo jest opatrzone numerem ISSN, a więc:

 • artykuły odnotowywane są w bibliografii narodowej,
 • publikowane artykuły są dostępne szerokiemu gronu czytelników w kraju,
 • artykuły dokumentują pracę szkół oraz dorobek, także naukowy, autorów,
 • władze oświatowe, a także inni nauczyciele dowiedzą się o Waszych działaniach, przemyśleniach, refleksjach…
 • Wasza praca może zainspirować innych!

Zapraszamy do współpracy, czekamy na materiały!

linia1 

 

NR 4/15 (172) 

październik - grudzień 2015

okladka grudzien 2015  

{slider Spis treści}

 • Bożena Żuk: Słów kilka o edukacji przyrodniczej i czytelniczej (3)

  PRZEPISY, ZALECENIA, WYJAŚNIENIA                                                                                      

 • Jerzy Byczkowski: Polecamy... ustawy, rozporządzenia, zarządzenia (4)
 • Komunikaty (5)

  INFORMACJE, OPINIE, PROPOZYCJE

 • NATURA-lnie fajne lekcje.
 • Anna Mariola Kasprzak: Wybierzmy się do parku krajobrazowego (6)
 • Aneta Libera: W Borach ukryty ośrodek edukacji (7)
 • Patrycja Boszke: Błękitna szkoła – nietypowe lekcje nad morzem (8)
 • Iza Jarosławska: Świat eksperymentów (9)
 • Sylwia Siedlar: Sprzątanie świata nie tylko od święta (11)
 • Barbara Jachimowicz: Badaj! Obserwuj! Doświadczaj (13)
 • Grażyna Linder: Porozmawiajmy o fizyce. Interdyscyplinarne konkursy dla gimnazjalistów 
  i licealistów 
  (15)
 • Anna Kreft: Zajęcia terenowe na lekcjach biologii aktywną formą poznawania świata (20)
 • Magdalena Kubiak: Trzy kroki czytelniczego wtajemniczenia (22)
 • Dorota Halas: Kilka chwytów na „niechwytliwe” lektury. Pomysły na interpretacje lektur w szkole podstawowej (23)
 • Mariola Dudek: Książka – wróg czy przyjaciel dziecka? (24)
 • Maria Chamier-Gliszczyńska: Czytelnictwo osób niewidomych w MBP w Słupsku (28)
 • Anna Buczkowska-Pawlik: Młodzież niepełnosprawna w bibliotece (29)
 • Mirosława Augustyńska: Zwabić, zachęcić, zaprzyjaźnić z czytaniem. Upowszechnianie czytelnictwa w Technikum nr 2 w Chojnicach (30)                                                               

  DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                                                     

 • Ewa MisiewiczOdbyło się w ODN: październik – grudzień 2015 r. (32)
 • Jerzy PaczkowskiKonferencja Diagnostyki Edukacyjnej (33)
 • Jerzy Paczkowski: Konferencja IBE – Badania w Edukacji (34)
 • Sylwia NowosadkoZachowania trudne. Sprawozdanie z konferencji w Poznaniu (36)
 • Marzena TuliszkaProgram Chronimy Dzieci (37)
 • Irena Czyż: Powszechna aktywność fizyczna (38)
 • Irena Czyż, Anna Kreft: Dobra forma doskonalenia. Sieci współpracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (39)
 • Marcin Kisielewski: Nauczanie interaktywne i e-learningowe  w kształceniu zawodowym (40)

OLIMPIADY, KONKURSY, IMPREZY                                                                                                

 • Wojciech Gajewski: 25 lat Samorządności (42)
 • Danuta SrokaSiedemdziesiąt lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku (45)
 • Wawrzyniec Milkiewicz70 lat I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Dziedzictwo  
  i współczesność 
  (47)
 • Żaneta Miąskowska-Dusza, Jan Wild: Siedemdziesiąte urodziny Szkoły w Kobylnicy (49)
 • Irena Drozd: Jubileusz 25-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze (51)
 • Magdalena Kubiak: Biblioteka udostępnia kulturę (53)
 • Grażyna Kikcio: Czytanie to wyzwanieCykliczny konkurs czytelniczy (55)
 • Adrianna Wisłocka: Piknik naukowy (56)
 • Danuta Makowelska: Finał XI Konkursu „Podaj wodzie pomocną dłoń (58)

KSIĄŻKI, CZASOPISMA, MULTIMEDIA                                                                                           

 • Iwona PoźniakBiblioteka ODN poleca (59)
 • Agata Szklarkowska: Przedział literac(t)ki. Duch literacki drzemiący w Ciele Pedagogicznym (60)
 • Mariusz Domański: Cyfrowi tubylcy w bibliotece (61)
 • Joanna Kierul-Cieślak: Edukacja filmowa w gimnazjum (64)
 • Magdalena Szczegielniak: Potrzeby czytelnicze osób korzystających z Wydziału Multimedialnego PBW w Słupsku (65)
 • Jolanta Janonis, Magdalena Szczegielniak: Tematyczne zestawienie bibliograficzne: Edukacja przyrodnicza; Edukacja czytelnicza i medialna (66)

 

NR 1/15 (169) 

STYCZEŃ - MARZEC  2015

 informator1

pdf pobierz

otwórz/pobierz

{slider Spis treści}

 • Stanisława Bożena Żuk: Obyśmy tylko zdrowi byli i mieli pracę, a wszystko będzie dobrze (s. 3)

PRZEPISY, ZALECENIA, WYJAŚNIENIA

 • Krzysztof Goliszeki: Polecamy... ustawy, rozporządzenia, zarządzenia (s. 4)
 • Komunikaty (s. 6)

INFORMACJE, OPINIE, PROPOZYCJE

 • Ryszard Ochociński:
  • Rok 2015 Rokiem Szkoły Zawodowców (s. 7)
  • Doskonalenie procesu kształcenia zawodowego w subregionie słupskim (s. 8)
  • Formy pozaszkolne zdobywania kwalifikacji zawodowych – KZZ (s. 11)
  • Potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie – egzamin zawodowy (s. 13)
 • Małgorzata Chojnowska-Rejmer, Alina Bacic-Saliszewska: Poradnictwo zawodowe. Wprawki ku dorosłości (s. 17)
 • Jan Stawicki: Możliwości kreatywnego rozwoju zawodowego (s. 21)
 • Piotr Pilak, Jerzy Byczkowski: Jak to się robi? Sukces Techniku Leśnego w Warcinie (s. 24)
 • Tadeusz Lipski: Doceniać wysiłek, stwarzać atmosferę przyjazną rozwojowi (s. 25)
 • Dariusz Kloskowski, Barbara Zakrzewska: Edukacja morska w szkołach ponadgimnazjalnych. (s. 27)
 • Iwona Poźniak: Edukacja morska – wyzwania dla szkół kreatywnych (s. 32)
 • Zbigniew Wieczorek: Edukacyjna analiza transakcyjna w treningu asertywności (s. 33)
 • Danuta Anna Michałowska: Efektywna i konstruktywna komunikacja w szkole – etyczne wyzwania (s. 35)
 • Monika Maciejewska-Ginter: Z Kubusiem Puchatkiem aktywnie i zdrowo (s. 41)
 • Maria Latos: Ruch – moja pasja (s. 42)
 • Mariola Witkowska: Zajęcia profilaktyczne w słupskich szkołach podstawowych (s. 45)
 • Jacek Bochenek: W zdrowym ciele, zdrowy duch (s. 46)
 • Konkurs SElfie+ 2015 (s. 47)
 • Iwona Miąskiewicz, Teresa Raczkowska: Kształtowanie dobrych nawyków – dokonywanie świadomych wyborów (s. 48)
 • Anna Nowocińska-Mucha: Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Ruchowej (s. 51)
 • Joanna Orlik: Ruch jako czynnik rozwoju i środek terapii. Scenariusz lekcji otwartej z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (s. 52)
 • Agnieszka Sull, Magdalena Majkowska-Piątek: Dawny „Medyk” w trosce o najmłodszych słupszczan (s. 55)
 • Monika Walczak: Młodzi gniewni, czyli o uczniach z zachowaniami opozycyjnymi i zaburzeniami zachowania (s. 56)
 • Joanna Hanasko: Współczesne oblicza przemocy (s. 59)

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

 • Ewa Misiewicz: Odbyło się w ODN: styczeń-marzec 2015 (s. 61)
 • Krzysztof Goliszek: Wymagania państwa wobec szkół i placówek oświatowych, czyli jak powinna pracować polska szkoła (s.62)
 • Jerzy Paczkowski: Inauguracja Roku Matematyki na Pomorzu (s. 63)
 • Jerzy Paczkowski, Krzysztof Goliszek: Matura 2015 – po próbie (s. 64)
 • Mateusz Weiland, Iwona Poźniak: Erasmus + Jak przystąpić do programu? (s. 65)
 • Krzysztof Goliszek: Bezpłatne podręczniki dla gimnazjalistów (s. 66)
 • Władysław Hanuszewicz, Sylwia Nowosadko: Edukacyjne Centrum Konsultacji w Damnicy (s. 67)

OLIMPIADY, KONKURSY, IMPREZY

 • Małgorzata Parol: „Nie daj szansy AIDS” – młodzi bez HIV”. Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS (s. 68)
 • Aleksandra Bąkowska, Mirosława Mazurkiewicz: Mistrzowie Odkrywania Talentów (s. 69)
 • Irena Czyż: Osiągnięcia uczniów w zakresie biologii i ochrony środowiska w roku szkolnym 2014/2015 (s. 70)
 • Danuta Makowelska: Konkurs „Teraz Woda” (s. 71)
 • Maria Nowak, Katarzyna Wolska: Dzień Wielbłąda (s. 72)
 • Magdalena Czernichowska: Konkurs: Świat na TAK! – Prawa Dziecka (s. 75)

KSIĄŻKI, CZASOPISMA, MULTIMEDIA

 • Maria Grażyna Wieczorek: Biblioteka ODN poleca (s. 76)
 • Agata Szklarkowska: Przedział literac(t)ki. Czas na zdrowy czas (s. 77)
 • Jarosław Jastrzębski: Dobry regulamin to prawie sztuka (s. 78)
 • Maciej Maraszkiewicz: Internet, jako wentyl bezpieczeństwa dla negatywnych emocji? (s. 80)
 • Lena Bułakowska: Władcy Słów. Kompleksowe, interaktywne narzędzie wspierające pracę polonisty (s. 83)
 • Ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku
  • Wioletta Pająk, Dorota Czapiewska: To warto przeczytać (s. 84)
  • Jolanta Janonis: Tematyczne zestawienie bibliograficzne: *Edukacja zdrowotna; * Kształcenie zawodowe (s. 85)
 • Ja czytam! – największe wydarzenie edukacyjne 2015 roku (s. 88)
 • Wiersze wielkanocne, s: 14, 58, 64,

NR 2/15 (170) 

KWIECIEŃ - CZERWIEC  2015 

informator2

pdf pobierz

otwórz/pobierz

{slider Spis treści}

 • Stanisława Bożena Żuk:Szanowni Państwo(s. 3)

PRZEPISY, ZALECENIA, WYJAŚNIENIA

 • Krzysztof Goliszeki:Polecamy... ustawy, rozporządzenia, zarządzenia(s. 5)
 • Komunikaty(s. 6)

INFORMACJE, OPINIE, PROPOZYCJE

 • Anna Cyba:Odważny Pierwszoklasista(s. 7)
 • Sylwia Sałbut:Dzieci rozpoczynające naukę w szkole. Wymagania i oczekiwania edukacyjne(s. 8)
 • Anna Abramczyk:Organizacja nauki języka obcego nowożytnego dla maluchówna mocy rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014 r.(s. 10)
 • Aleksandra Schilf:Angliści słupskich przedszkoli złapani w sieć,czyli doskonalenie zawodowe inaczej(s. 14)
 • Mariola Małecka, Anna Piekarczyk, Renata Kamińska:Innowacyjnie, ciekawie, twórczo.Wybrane zajęcia dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku(s. 17)
 • Dorota Czerwińska, Anna Szczepańska:Projekt „Innowacje gwarancją skutecznej edukacji”(s. 20)
 • Tomasz Dobrowolski:Wybrane formy muzykoterapii w edukacji wczesnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych(s.23)
 • Halina Krupa:Innowacyjne nauczanie(s. 25)
 • Mariusz Domański:Programy autorskie realizowanejako przedmioty uzupełniające w II Liceum Ogólnokształcącym
  im. Adama Mickiewicza w Słupsku
  (s.28)
 • Marek Nędzusiak:Miejskie Koło Robotyki przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Słupsku(s. 32)
 • Robert Kułakowski:Symulacje komputerowe na lekcjach informatyki i zajęciach komputerowych(s. 34)
 • Paweł Mańkowski:Biologia na 5+(s. 35)
 • Wiesław Maruszak:Nowoczesna pracownia urządzeń i systemów energetykiodnawialnej w Centrum Kształcenia Praktycznego
  wSłupsku
  (s. 37)
 • Maria Jankowska:Słupska Budowlanka szkołą innowacyjną(s. 38)
 • Piotr Gumienny:Nieco inne spojrzenie na innowacyjne nauczania(s. 40)
 • Katarzyna Wilmont, Iwona Gulewicz:Projekt Zachowaj Równowagę czyli zdrowe podejście do życia(s. 43)
 • Krystyna Walner, Arkadij Gormin:Metody indywidualizacji nauczania. Współpraca II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Słupsku z I Uniwersyteckim Gimnazjum im. W. Soroki w Nowogrodzie Wielkim(s. 45)

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

 • Ewa Misiewicz:Odbyło się w ODN: wrzesień 2014 – czerwiec 20159 (s. 48)
 • Dorota Iwanowicz:Sieci współpracy i samokształcenia 2014/2015(s. 54)
 • Tamara Kropiowska:Wiosenna Szkoła EWD 2015 (s.55)
 • Piotr Gumienny, Marzena Tuliszka:Kołobrzeska Konferencja dla Nauczycieli „Od Becika Każdy Klika”(s. 57)
 • Irena Czyż:Edukacja nauczycieli w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży(s. 59)
 • Sylwia Nowosadko:Konferencja„Wspomagające formy komunikacji w kształceniu uczniówze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (s. 61)
 • Jerzy Paczkowski:Cykl wykładów „Świat jest matematyczny”(s. 62)
 • Jerzy Paczkowski:IV Seminarium„Bez matematykikariery nie zrobisz” (s.63)
 • Władysława Hanuszewicz:Konferencja – Bezpieczeństwo w szkole9 (s. 66)
 • Joanna Hanasko:Konferencja Cyberprzemoc – współczesne oblicze przemocy(s. 67)

OLIMPIADY, KONKURSY, IMPREZY

 • Jerzy Paczkowski:Pomorska Noc Matematyki– Dzień Liczby Pi(s. 69)
 • Iwona Poźniak:Edukacja marynistyczna nie tylko w artystycznym wydaniu(s. 70)
 • Żaneta Miąskowska-Dusza:„Marina 2015”.II Festiwal Piosenki Marynistycznej(s.71)
 • Jolanta Porada:„Łajba 2015”XIX Festiwal Piosenki Marynistycznej(s. 71)
 • Julia Owsiukiewicz:V Regionalne Targi Edukacyjne „Kobylnica 2015”(s. 73)
 • Maria Pietryka-Małkiewicz, Jolanta Wiśniewska:XXXI Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej – 2015 r. (s. 74)
 • Grażyna Przybylak:XI Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej. Wielokulturowe Pomorze Tradycja Odnaleziona(s. 77)

KSIĄŻKI, CZASOPISMA, MULTIMEDIA

 • Grażyna Wieczorek:Biblioteka ODN poleca (s.80)
 • Agata Szklarkowska:Przedział literac(t)ki.Myślę, więc czytam (s.81)
 • Projekt Kultura Na Widoku (s. 82)
 • Ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku
 • Dorota Czapiewska:To warto przeczytać (s. 86)
 • Wioletta Pająk:Tematyczne zestawienie bibliograficzne:*Dziecko małe, młodsze;*Innowacyjne nauczanie (s. 87)
 • Utwory z tomu „Portret ze słów”. Wybór wierszy i opowiadań z XXXI Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży
  im. Wandy Chotomskiej, Słupsk 2015, s: 13, 22, 36, 39, 44, 58, 65, 77, 83, 84, 85

 

 

NR 3/15 (171) 

lipiec - wrzesień - pażdziernik  2015 

 inormator3  

pdf pobierz

otwórz/pobierz

{slider Spis treści}
 • Stanisława Bożena Żuk:Szanowni Państwo (s. 3)

PRZEPISY, ZALECENIA, WYJAŚNIENIA

 • Krzysztof Goliszeki:Polecamy... ustawy, rozporządzenia, zarządzenia (s. 4)
 • Komunikaty (s. 6)

 INFORMACJE, OPINIE, PROPOZYCJE

 • Irena Czyż: Powszechna aktywność fizyczna (s. 8)
 • Grzegorz Borecki: Mały Mistrz - Wielka Sprawa (s. 9)
 • Jerzy Polak: Wychowanie fizyczne i sport w szkole. Refleksje nauczyciela z 50-letnim stażem (s. 11)
 • Barbara Madejczyk: Lekkoatletyka dla każdego (s. 14)
 • Anna Linde: Ogólnopolska akcja – Szczypiorniak na Orlikach (s. 15)
 • Dariusz Kloskowski: Podstawy kandydatów na żołnierzy zawodowych, a ich rozwój fizyczny w przeddzień podpisania kontraktu (s. 17)
 • Dariusz Kloskowski: Semantyczny model działalności szkoleniowo-metodycznej w zakresie wychowania fizycznego (s. 19)
 • Mariola Małecka: Kultura fizyczna w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku (s. 21)
 • Marta Serafin: Sport – doskonałe „narzędzie dydaktyczne” (s. 24)
 • Jolanta Rodewald: Uczennice z Gimnazjum w Redzikowie we władzach Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk (s. 25)
 • Daria Bugajska: Starsi uczą młodszych – młodsi uczą starszych. Sztafeta pokoleń w Szkole Podstawowej im. Witosa w Bierkowie (s. 26)
 • Adrianna Wisłocka: Modna matematyka (s. 27)
 • Mariusz Domański: Dydaktyka medialna – czas rozpocząć nowe! (s. 29)
 • Elżbieta Górska: Co dalej z zespołem Aspergera? (s. 30)
 • Edyta Berbecka: W zdrowym ciele – zdrowy duch. Scenariusz zajęć kulinarnych według programu autorskiego „Młoda gospodyni” (s. 32)
 • Alicja Dwulit, Agnieszka Wasińska: Ortograficzne potyczki z królikiem Horacym (s. 3)

 

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

 • Ewa Misiewicz: Odbyło się w ODN: Konferencje wrześniowe 2015 (s. 36)
 • Dorota Iwanowicz, Jerzy Paczkowski: Bąblowanie na matematyce w szkołach podstawowych (s. 37)
 • Władysława Hanuszewicz: Kształtowanie uczniów niepełnosprawnych. Wyzwania, inspiracje, przyszłość (s. 38)

 

OLIMPIADY, KONKURSY, IMPREZY

 • Jerzy Paczkowski: Kangur 2015 – najlepsi nagrodzeni (s. 40)
 • Jerzy Paczkowski: Rok Matematyki na Pomorzu – konkursy (s. 41)
 • Jerzy Paczkowski: Nowoczesność w matematyce na Politechnice Gdańskiej (s. 43)
 • Agata Kaczmarczyk-Suliga: II Kobylnicki Festiwal Nauki (s. 44)

 

KSIĄŻKI, CZASOPISMA, MULTIMEDIA

 • Iwona Poźniak: Biblioteka ODN poleca (s. 47)
 • Jarosław Jastrzębski: Biblioteki cyfrowe. Zagrożenie dla praw autorskich czy legalna alternatywa dla korzystania z utworów? (s. 48)
 • Agata Szklarkowska: Przedział literacki (s. 50)
 • Agnieszka Stolarczyk: Tematyczne zestawienie bibliograficzne: Sport i kultura fizyczna.Konteksty edukacyjne (s. 51){/sliders}

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions