dr Kinga Mielczarek

dr Kinga Mielczarek

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka polskiego - szkoły ponadpodstawowe

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, nauczyciel dyplomowany. Moim zadaniem będzie:

  • wspieranie nauczycieli języka polskiego w rozwijaniu umiejętności metodycznych,
  • pomoc w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego  z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów,
  • pomoc w doborze i adaptacji programów nauczania,
  • pomoc w podejmowaniu działań innowacyjnych.

Doradca metodyczny realizuje zadania poprzez:

  • udzielanie indywidualnych konsultacji,
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych,
  • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli,
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

 

Prywatnie moją pasją są podróże polskim szlakiem literackim, zwiedzanie zamków, nordic walking, coaching połączony z rozwojem osobistym.

Kontakt:

e-mail: k.mielczarek@podn.slupsk.pl

Formy Doskonalenia   Konsultacje   Zaproszenie na lekcje otwarte