Ziemowit Krencewicz

Ziemowit Krencewicz

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie matematyki

Od dwudziestu lat jestem czynnym nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku, a wcześniej w Gimnazjum w Siemianicach. Swoją pasję nauczania młodzieży, staram się przełożyć na pracę z nauczycielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W szczególności dotyczy to rozwijania warsztatu pracy nauczycieli, form i metod oceniania oraz sposobów przygotowywania uczniów do egzaminów.

Kontakt:

e-mail: z.krencewicz@podn.slupsk.pl

Formy doskonalenia
 Konsultacje