Dorota Kojder-Wróblewska

Dorota Kojder-Wróblewska

Nauczyciel doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta ręki, trener grafomotoryki.
   
 • Wspiera nauczycieli:
     - w planowaniu i organizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego,
     - w realizacji działań podnoszących efektywność kształcenia,
     - w rozwiązywaniu problemów dotyczących warsztatu pracy,
     - w organizacji pracy liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia,
     - w opracowaniu i wdrażaniu programów innowacyjnych.
   
 • Zadania realizuje poprzez:
     - warsztaty metodyczne,
     - indywidualne konsultacje,
     - sieci współpracy i samokształcenia,
     - zespoły metodyczne,
     - zajęcia otwarte.

Kontakt:
e - mail: d.kojder-wroblewska@podn.slupsk.pl

Formy Doskonalenia   Konsultacje   Zaproszenie na lekcje otwarte