Joanna Kierul-Cieślak

Joanna Kierul-Cieślak

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka polskiego - szkoły podstawowe

Jestem nauczycielem języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem; egzaminatorem maturalnym oraz w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego; ekspertem d.s. awansu zawodowego nauczycieli.

            Jako doradca pragnę wspierać nauczycieli języka polskiego w rozwijaniu ich umiejętności metodycznych; pomagać w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zróżnicowane potrzeby uczniów; pomagać w podejmowaniu działań innowacyjnych, doborze i adaptacji programów nauczania. Zachęcam do kontaktu osobistego, online, w trakcie zajęć warsztatowych, zajęć otwartych, szkoleń, spotkań w sieci współpracy i samokształcenia.

            Prywatnie fascynują mnie podróże, odkrywanie nowych miejsc, poznawanie ludzi, literatura, kino; odpoczywam spacerując z psem.

komunikator: Google Meet
e-mail: j.cieslak@podn.slupsk.pl

Formy doskonalenia
 Konsultacje