Marzena Tuńska-Swobodzińska

Marzena Tuńska-Swobodzińska

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego

Posiadam wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel języka niemieckiego zdobyte w pracy z dziećmi i młodzieżą na wszystkich etapach edukacyjnych.

 Odbyłam staż w szkole niemieckiej jako asystentka nauczyciela języka niemieckiego w ramach europejskiego programu SOKRATES.

Podczas kursów w ramach programu Erasmus doskonaliłam umiejętności językowe w Austrii i Anglii. 

Moim zadaniem jako doradcy metodycznego jest wspieranie nauczycieli języka niemieckiego w doskonaleniu ich warsztatu pracy poprzez:

  • rozwijanie ich umiejętności metodycznych
  • planowaniu i organizowaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów
  • zachęcanie do podejmowania działań innowacyjnych

Prowadzę dla nauczycieli sieć współpracy i samokształcenia, warsztaty metodyczne, szkolenia oraz udzielam konsultacji indywidualnych.

Zapraszam do kontaktu.

Kontakt:

e- mail: m.tunska@podn.slupsk.pl

Formy doskonalenia
 Konsultacje