Konkurs "Podwórko Talentów"

Organizatorem Konkursu jest spółka GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-829), prowadząca niniejszy Konkurs na zlecenie spółki NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Celem Konkursu jest wyłonienie - w wyniku głosowania internautów na Filmy Konkursowe -20 (dwudziestu) Zwycięzców Konkursu spośród Uczestników, którzy zgłosili się do Konkursu i zostali zakwalifikowani przez Jury do Etapu II Konkursu, którzy (pod warunkiem spełnienia przez Zwycięzcę oraz Lokalizację warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie i w powszechnie obowiązujących przepisach prawa niezbędnych do budowy placów zabaw oraz warunków technicznych umożliwiających wybudowanie w Lokalizacji placu zabaw) otrzymają Nagrodę w Konkursie w postaci wybudowania we wskazanej przez nich Zwycięskiej Lokalizacji placu zabaw według Projektu przygotowanego przez NIVEA Polska Sp. z o.o. (lub przez podmiot przez nią wskazany), zwanego Podwórkiem Talentów NIVEA.

REGULAMIN

Powered by JS Network Solutions