Dane do faktury

Nabywca:
Województwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
NIP: 583-31-63-786

Odbiorca:
Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Poniatowskiego 4a
76-200 Słupsk