Wydarzenia

III Konferencja Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

ATRAKCYJNE I SKUTECZNE NAUCZANIE I WYCHOWANIE POPRZEZ EDUKACJĘ MORSKĄ

W dniach 8-9 października 2020 w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku odbyła się III Konferencja Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, zorganizowana pod patronatem honorowym Mieczysława Struka – marszałka województwa pomorskiego.

Spotkanie nauczycieli i dyrektorów szkół województwa pomorskiego uczestniczących w programie oraz przedstawicieli różnych instytucji wspierających i realizujących edukację morską, prowadziła Bożena Żuk – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (ODN). Uczestników konferencji przywitała również Hanna Pruchniewska – burmistrzyni Pucka, która zwróciła uwagę na wyjątkowość miejsca, w którym zorganizowana została konferencja oraz na wagę edukacji morskiej w rozwoju i kształtowaniu tożsamości regionalnej młodych Pomorzan.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Adam Krawiec – dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu (DEiS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP), który podkreślił wagę promowania i upowszechniania edukacji morsko-żeglarskiej w różnych środowiskach w celu budowania systemowego wsparcie uczniów i nauczycieli, którzy wezmą udział w gminach projektach, realizowanych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Żagle Wiedzy – Wsparcie regionalne.

Teresa Szakiel – zastępca dyrektora DEiS UMWP przedstawiła zasięg i zadania, które realizowane będą w ramach Pomorskich Żagli Wiedzy w 21 projektach w 44 jednostkach samorządu terytorialnego, 137 szkołach podstawowych. Wsparcie w realizacji tych działań otrzyma 7588 uczniów oraz 551 nauczycieli.

Konsultant ds. edukacji morskiej w ODN w Słupsku, Iwona Poźniak zaprezentowała Pomorski Program Edukacji Morskiej, jako atrakcyjny i skuteczny sposób kształtowania kluczowych kompetencji uczniów poprzez edukacja morsko-żeglarską.

Aleksandra Bąkowska, przewodnicząca zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej oraz Adam Krawiec – dyrektor  DESUM wręczyli Certyfikaty Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Gdyni – Szkole Podstawowej dla Dorosłych.

Panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli:  Piotr Jaśniewski, zastępca wójta gminy Cedry Wielkie, Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu, gmina Cedry Wielkie, Hanna Kajeta, komandor Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Lamelka w Kartuzach, Monika Halczak-Lewandowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie, Agnieszka Kaszuba, nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie, poprowadziła Małgorzata Bukowska-Ulatowska, konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Paneliści wymienili się doświadczeniami i refleksjami na temat perspektyw rozwoju edukacji morskiej w regionie. Podkreślali wagę współpracy instytucji ze szkołami i placówkami oświatowymi, szkoleń żeglarskich młodzieży i kadry pedagogicznej oraz knieczność wykorzystania infrastruktury żeglarskiej na zajęciach szkolnych. Mówili o  zachowaniu trwałości prowadzonych działań oraz dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem z podmiotami, nie tylko oświatowymi, które chcą wspierać i realizować edukację morsko-żeglarską.

Podczas konferencji odbyły się także warsztaty dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół realizujących edukację morsko-żeglarska na zajęciach lekcyjnych w ramach podstaw programowych i na zajęciach pozalekcyjnych. Tematyka warsztatów dla dyrektorów dotyczyła Edukacji morskiej w kształtowaniu kompetencji kluczowych zawartych w podstawie programowej – zajęcia poprowadzili – Maciej Barański, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebie i Aleksandra Bąkowska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku oraz Współpracy ze środowiskiem przy realizacji edukacji morskiej – zajęcia poprowadzili – Jacek Goreński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Objeździe i Bożena Żuk, dyrektor ODN w Słupsku. Nauczyciele podnosili swoje kompetencje zawodowe na warsztatach dotyczących Zdalnych możliwości prowadzenia edukacji morskiej – prowadzonych przez Magdę Thiede, nauczycielkę i animatorkę PPEM w Szkole Podstawowej nr 1 w Sierakowicach oraz Dorota Iwanowicz, konsultant w ODN w Słupsku. Drugie z zaproponowanych pedagogom warsztatów dotyczyły Kompetencji kluczowych w realizacji edukacji morskiej w ramach podstaw programowych różnych przedmiotów – zajęcia prowadziły Marzena Ryłło, nauczycielka i animatorka PPEM w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku i Iwona Poźniak, konsultantka ds. edukacji morskiej w ODN w Słupsku.

Drugi dzień konferencji przebiegł na podsumowaniu jej przebiegu, przedstawieniu wniosków i rekomendacji. Nauczyciele uczestniczyli też w praktycznych zajęciach żeglarskich na wodach Zatoki Puckiej, zorganizowanych przez Harcerski Ośrodek Morski w Pucku.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom konferencji za udział w tym wydarzenia. Serdecznie podziękowania za wsparcie organizacji III Konferencji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej kierujemy do Pana Sławomira Dębickiego, komendanta Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku.

Materiały pokonferencyjne:

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY - rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską

Pomorski Program Edukacji Morskiej. Atrakcyjny i skuteczny sposób kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i podnoszenia jakości nauczania i wychowania

Nagranie z konferencji

PPEM nabór 2021/2022

NABÓR JUŻ OTWARTY!

Trwa nabór zgłoszeń szkół i placówek województwa pomorskiego do udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej w roku szkolnym 2021/2022. Poniżej zamieszczone zostały informacje o przystąpieniu do Programu oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy. 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 15 października 2021

UWAGA!
Jeśli Twoja szkoła/placówka uczestniczy już w PPEM,
nie przystępuj ponownie do naboru,

WYPEŁNIJ TYLKO POTWIERDZENIE UDZIAŁU W PPEM - ZAKTUALIZUJ DANE
(do 30 września 2021)
formularz dostępny 
TUTAJ

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCEGO SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ

Pomorski Program Edukacji Morskiej (PPEM) ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego.

Zadaniem Programu jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukację morską, promowanie lokalnych działań w tym zakresie i upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez szkoły/placówki oświatowe oraz inne instytucje zaangażowane w edukację morsko-żeglarską.

Uczestnikami programu są:

 • dzieci przedszkolne,
 • uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
 • uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, 
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Warunkiem udziału szkoły/placówki w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej jest:

 • elektroniczne zgłoszenie szkoły/placówki do udziału w PPEM na stronie edukacjamorska.odn.slupsk.pl
   
 • przesłanie w ww. terminie podpisanego przez dyrektora szkoły/placówki skanu deklaracji udziału
  w PPEM na adres e-mail: edukacjamorska@odn.slupsk.pl

Przystąpienie do programu obliguje szkołę/placówkę do:

 • powołanie szkolnego animatora edukacji morskiej,
 • utworzenia w szkole/placówce Koła Edukacji Morskiej,
 • opracowania i realizacji w szkole/placówce szkolnego programu edukacji morskiej na dany rok szkolny – dopasowanego do możliwości i specyfiki pracy szkoły/placówki,
 • włączenie elementów edukacji morskiej do programów nauczania poszczególnych przedmiotów,
 • upowszechniania działań morsko-żeglarskich,
 • sporządzenia sprawozdania końcowego z przeprowadzonych działań
  (dopiero w momencie składania wniosku certyfikacyjnego).

Szkoła/placówka przystępująca do PPEM może korzystać z następujących form wsparcia:

 • sieci współpracy i samokształcenia „Interdyscyplinarne możliwości edukacji morskiej – dla zainteresowanych nauczycieli,
 • sieci współpracy i samokształcenia animatorów edukacji morskiej – dla szkolnych animatorów
 • szkolenia rad pedagogicznych – na temat wprowadzania edukacji morskiej na zajęciach różnych przedmiotów,
 • inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli związane z edukacja morską,
 • dostępu do bazy informacji na temat edukacji morskiej (na stronie edukacjamorska.odn.slupsk.pl),
 • upowszechniania rezultatów pracy szkoły/placówki uczestniczącej w PPEM.

Szkoła/placówka realizująca PPEM w roku szkolnym 2020/2021 po spełnieniu wymagań, określonych w regulaminie przyznawania Certyfikatu PPEM, otrzyma ten Certyfikat.

POBIERZ,

       WYPEŁNIJ KARTĘ ZGŁOSZENIA W PLIKU WODR,

                   WYDRUKUJ,

                               ZESKANUJ

                                        I ODEŚLIJ Z PIECZĄTKĄ SZKOŁY/PLACÓWKI ORAZ PODPISEM DYREKTORA
                                             I SZKOLNEGO KOORDYNATORA EDUKACJI MORSKIEJ

NA ADRES: edukacjamorska@odn.slupsk.pl  

W TYTULE MAILA PODAJ: PPEM - ZGŁOSZENIE 2021/2022

WYPEŁNIJ ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA
dostępny TUTAJ

Dzień ośmiornicy

W Przedszkolu Miejskim nr 12 „Niezapominajka” w Słupsku świętowaliśmy World Octopus Day, czyli Światowy Dzień Ośmiornicy. Każda z grup wykonała piękne prace z ośmiornicami. Dzieci dowiedziały się o trybie życia tych głowonogów, oglądały film o ośmiornicach. Były też różne zabawy ruchowe oraz piosenka w języku angielskim „Octopus”.

      


Makieta Bałtyku

Przedszkole w Trąbkach Wielkich - dzieci z grupy “Liski” zapoznały się z Morzem Bałtyckim. Wspólnie wykonały makietę morza, na której nakleiły różne rybki.

PREORIENTACJA ZAWODOWA

W SP 1 w Słupsku w ramach edukacji morskiej uczniowie klas siódmych na doradztwie zawodowym wzięli w marcu udział w streamingu dotyczącym pracy w sektorze morskim. Uczniowie dowiedzieli się, jakie zawody obejmuje branża morska, dlaczego branża morska jest obiecującym kierunkiem rozwoju zawodowego i czy trzeba mieszkać nad morzem, żeby pracować w branży morskiej. Uczniowie podczas spotkania online z praktykami dowiedzieli się, czym zajmują się osoby pracujące na lądzie, a czym te, które pracują na morzu oraz gdzie studiować i zdobywać doświadczenie, oraz których języków warto się uczyć, aby znaleźć zatrudnienie w branży morskiej. Uczniowie nabyli też wiedzy wykorzystując przygotowanego przez biuro Mapy Karier padleta.


Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w morskim klimacie

W Przedszkolu Miejskim nr 12 „Niezapominajka” w Słupsku świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka pod hasłem „Piraci i wielkie poszukiwanie skarbu”. W każdej z sal czekała na dzieci niespodzianka – list od pirata i mapa skarbów. Aby zdobyć skarb przedszkolaki musiały odnaleźć wszystkie wskazówki i wykonać różne zadania. Wszystkim poszło znakomicie i zdobyli skrzynie pełne złotych monet. Każde dziecko dostało również w nagrodę lunetę.

      


KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

Uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły stały się już tradycją Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce, która co roku organizuje szereg imprez i uroczystości, aby uczcić pamięć znamienitego Polaka, komandora Bolesława Romanowskiego. Jednym z działań jest organizacja Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły, w którym wzięli udział uczniowie klas VII i VIII. Poznanie postaci patrona wymagało od uczniów umiejętności zdobycia wielu informacji na temat życia i działalności wielkiego bohatera, dla którego służba ojczyźnie okazała się podstawowym i najważniejszym obowiązkiem życiowym. Głównym celem konkursu była popularyzacja postaci Bolesława Romanowskiego i pogłębienie wiedzy historycznej, szczególnie z okresu II wojny światowej. Zmagania uczniów oscylowały wokół dwóch kierunków tematycznych: Za co współczesna młodzież powinna cenić komandora Bolesława Romanowskiego. Czyny komandora Bolesława Romanowskiego świadczące o jego patriotyzmie i bohaterstwie w czasie II wojny światowej. W roku szkolnym 2020/2021, ze względu na stan pandemii oraz naukę on-line, konkurs został przeprowadzony w formie pisemnej. Uczestnicy, oprócz wiedzy na temat patrona szkoły i umiejętności redagowania pracy pisemnej, musieli również wykazać się niebywałymi zdolnościami w zakresie wyszukiwania i selekcji niezbędnych informacji.

Laureatami konkursu zostali uczniowie:
I miejsce: Alicja Piątak, klasa 8c
II miejsce: Franciszek Brzóska, klasa 7e
III miejsce: Amelia Duduś, klasa 8c

Wszystkim serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, życząc dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.


Praca metodą projektu w kontekście edukacji morskiej (gr. II)

Forma i czas trwania: szkolenie e-learning,  12 godz. dydaktycznych.
Adresaci: nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych woj. pomorskiego, uczestniczący w realizacji projektów z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Samorządu Województwa Pomorskiego
Termin: 28 czerwca 2021 (poniedziałek) - 29 sierpnia 2021 (niedziela).
Miejsce szkolenia:
online - praca własna uczestników,
Cena: forma bezpłatna.
REJESTRACA:TUTAJ.


Brązowy medal Zasłużony dla Ligi Morskiej i Rzecznej dla ODN w Słupsku

26 czerwca 2021 r. w słupskim Starostwie odbyła się VII Słupska Konferencja Marynistyczna zorganizowana przez słupski oddział Ligi Morskiej i Rzecznej we współpracy z ODN w Słupsku, słupskim Starostwem, Gminą Kobylnica i Miastem Słupsk. Podczas wydarzenia podsumowano działania w zakresie edukacji morskiej, zrealizowane w ostatnim roku szkolnym. Uhonorowano również osoby i instytucje zaangażowane w popularyzacje edukacji morskiej w naszym województwie. Krzyżami Pro Mari Nostro odznaczeni zostali: Beata Trofimowicz i Stowarzyszenie Latarnik. Srebrne medale Zasłużony dla Ligi Morskiej i Rzecznej otrzymali: Paweł Lisowski, Ewa Matczak i Brygida Skolarus, a brązowymi medalami odznaczeni zostali: Jacek Bochenek, Sylwia Pilarek i Bożena Żuk.

Bożena Żuk – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku została uhonorowana tym odznaczeniem za promowanie Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej i działania Ośrodka na rzecz rozwoju nauczycieli w zakresie wdrażania i realizacji edukacji morsko-żeglarskiej w szkołach i placówkach oświatowych województwa pomorskiego.

Bożena Żuk otrzymała również list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Słupska z podziękowaniem za pracę na rzecz upowszechniania edukacji morskiej w regionie.

      


Gala wręczenia nagród laureatom VI Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji

Dziś odbyła się zdalna gala wręczenia nagród laureatom VI Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji. Konkurs był wysokospecjalistyczny. Uczestnicy musieli dokonać:

• zliczenia graficznego drogi statku na mapie morskiej,
• wykreślenia czterech halsów, na które składają się następujące operacje:
‒ naniesienie pozycji na mapę morską,
‒ obliczenie kursu rzeczywistego (z uwzględnieniem deklinacji magnetycznej, obliczonej,
‒ z mapy i dewiacji kompasu magnetycznego na podstawie dostępnej tabeli dewiacji),
‒ wykreślenie kursu na mapie morskiej,
‒ określenie drogi statku i odłożenie jej na danym kursie,
‒ zliczenie drogi i opisanie jej na mapie.

Po wnikliwej analizie map i zapisów w dziennikach nawigacyjnych, jury konkursu w składzie: kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski – przewodniczący, Leopold Naskręt, Pomorski Związek Żeglarski –członek, Iwona Poźniak, konsultant ds. edukacji morskiej w ODN w Słupsku – sekretarz, ustaliło werdykt:

I miejsce i tytuł Mistrza Nawigacji 2021 – Kornelia Czaja, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku, opiekun: Anna Wolikowska
II miejsce – Wiktor Czaja
, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku, opiekun: Anna Wolikowska
III miejsce – Tomasz Olschewski, Szkoła Podstawowa w Kobylnicy, opiekun: Ewa Matczak

Wyróżnienia:

 • Paulina Wojtaszek, Szkoła Podstawowa w Kobylnicy, opiekun: Joanna Ploch
 • Marcin Kobiela, Szkoła Podstawowa w Leźnie, opiekun: Walter Rajkowski
 • Grzegorz Bednarz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku, opiekun: Anna Wolikowska
 • Gabriel Egzmond, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku, opiekun: Anna Wolikowska
 • Adam Knapik, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku, opiekun: Anna Wolikowska

Gratulacje i słowa uznania przekazali uczestnikom finału konkursu, wyróżnionym i laureatom oraz ich nauczycielom-opiekunom: Adam Krawiec - dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Bożena Żuk - dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski - przewodniczący komisji konkursowej oraz Leopold Naskręt - przedstawiciel Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

Warto dodać, ze oprócz statuetek i dyplomów laureaci trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnieni w nagrodę popłyną w rejs z portu w Ustce Jachtem Gryfita. Dziękujemy kapitanowi Gryfity - panu Antoniemu Pietrzakowi za umożliwienie młodym nawigatorom sprawdzenie ich umiejętności w praktyce. VI Pomorski Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji znajduje się w wykazie konkursów punktowanych Kuratorium Oświaty w Gdańsku.


Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne

W ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej  Samorząd Województwa Pomorskiego podjął się realizacji projektu koordynacyjnego pn. Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne. Realizowany w partnerstwie Samorządu Województwa Pomorskiego z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku projekt przewiduje m.in. wsparcie nauczycieli poprzez organizację różnorodnych form szkoleniowych, przygotowujących do wykorzystania edukacji morskiej i żeglarskiej do kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, w tym kompetencji  w zakresie pracy metodą projektu, czy kompetencji niezbędnych do prowadzenia z uczniami praktycznych zajęć na wodzie. Ponadto w ramach projektu przewidziana jest także organizacja regionalnych konkursów podsumowujących pracę uczniów realizujących projekty edukacyjne w szkołach uczestniczących w przedsięwzięciu strategicznym. 

Broszura ze szczegółami oferty dostępnej dla szkół w ramach projektu koordynacyjnego 
Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne 
do POBRANIA TUTAJ.

 


Matematyka pod Żaglami

W ramach  Edukacji Morskiej ZKiW w Brodnicy Górnej  zaprasza uczniów  do udziału w projekcie "Matematyka pod Żaglami", łączenia sportów wodnych z naukami ścisłymi. Celem przedsięwzięcia jest m.in.  docieranie do szkół, które jeszcze nie miały okazji uczestniczyć w naszym projekcie i zachęcić młodzież szkolną do udziału w nim poprzez włączenie się w przygotowanie stoiska matematycznego,  a także uczestniczenia  w wydarzeniu.

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, by zapoznać się z ogłoszeniem.

  


II Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy na Zatoce Puckiej 

Regaty, Żaglówki, Jachty, Woda, Jezioro, Port, Morze1. TERMIN I MIEJSCE REGAT: 10-12.09.2021 (piątek, sobota, niedziela) - Zatoka Pucka
2. ORGANIZATOR: Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck
3. WSPÓŁORGANIZATORZY: Harcerski Ośrodek Morski, Urząd Miasta Puck

Więcej informacji na stronie: https://klasapuck.org/.../ii-zeglarskie-mistrzostwa.../


VI Pomorski Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji 

II etap VI Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji zostanie rozegrany 19 maja 2021 r. (środa) w Słupsku i Gdyni w godzinach określonych w przesłanym do opiekunów uczestników mailem pliku. Ze względu na trwającą pandemię - podobnie jak w roku ubiegłym - nie uda nam się rozegrać III etapu konkursu, więc etap II będzie i w tym roku szkolnym FINAŁEM nawigacyjnych zmagań i wyłoni MISTRZA NAWIGACJI.

Konkurs odbędzie się stacjonarnie, więc obowiązywać będą zasady rygoru sanitarnego: maseczki, dezynfekcja rąk, bezpieczne odstępu między uczestnikami. Za względów sanitarnych w tym roku nie zapewniamy poczęstunku dla uczestników. Uczniowie uczestniczący w konkursie powinni mieć swoje przybory do pisania i rysowania: długopis, ołówek, temperówkę, gumkę.

Opiekunów, którzy wypożyczyli przybory nawigacyjne do ćwiczeń z ODN w Słupsku, proszę o ich ZWROT w DNIU KONKURSU (przenośniki i trójkąty nawigacyjne). Nie ma konieczności zwrócenia wypożyczonych map.

Morski Dzień Ziemi

W SOSW w Damnicy Dzień Ziemi uczczony został warsztatami o tematyce marynistycznej. Klasa V a i III c SPDP wykonały łódkę z butelek plastikowych. Przy okazji uczniowie uczyli się, na czym polega recykling. Było dużo zabawy i śmiechu.

    

Ale Jajo! GŁOSOWANIE ONLINE

Bardzo dziękujemy wszystkim młodym Pomorzanom i Pomorzankom – przedszkolakom oraz uczniom klas I-III szkół podstawowych województwa pomorskiego, którzy z pomocą swoich opiekunów przesłali prace na konkurs. Zgodnie z regulaminem prezentujemy poniżej MORSKIE PISANKI, a mamy ich aż 181! Prosimy więc o cierpliwość – nie wszystkie prace ukażą się na stronie jednocześnie. Czekamy na Wasze reakcje pod pracami, które zostały zamieszczone w formie komentarzy pod niniejszym postem. Zwycięzców wyłonią użytkownicy strony Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej poprzez pozostawienie pod wybraną pracą największej liczby reakcji. Głosować można od 29.03.2021 r. do 5.04.2021 r.

GŁOSUJ ONLINE
TUTAJ

KAŻDY GŁOS MA ZNACZENIE!

OBEJRZYJ GALERIĘ PRAC


Praca metodą projektu w kontekście edukacji morskiej

Na czym polega praca metodą projektu? Jak wykorzystać tę metodę dydaktyczną podczas zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji morskiej? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby realizowane działania sprzyjały efektywnemu rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów? Po odpowiedzi na te pytania zapraszam na szkolenie e-learningowe, realizowane przede wszystkim poprzez samodzielną pracę uczestnika z zestawem nagrań i innych materiałów szkoleniowych.

REJESTRACJA TUTAJ


Ale Jajo!
Konkurs plastyczny na morską pisankę

Drodzy Uczniowie – młodzi Pomorzanie,
miłośnicy morskich i wiosennych klimatów!

Czas Świąt Wielkanocnych zbliża się wielkimi krokami. Ich jak bardziej zdobnym symbolem są pisanki – różnorodnie i kolorowo zdobione jajka. Zapraszamy przedszkolaki i uczniów klas 0-III szkół podstawowych województwa pomorskiego – do zaprojektowania pisanek z morskim/marynistycznym wzorem. Morze pomysłów na projekt morskiego wielkanocnego jajka jest bezkresne! A efektami twórczej pracy warto podzielić się na stronie internetowej PPEM. Szczegóły konkursu w regulaminie.

Termin nadsyłania prac na adres e-mail edukacjamorska@odn.slupsk.pl.:
zdjęcie pracy należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy do 26 marca 2021 r. do godz. 12.00 (w treści maila proszę podać imię i nazwisko uczestnika konkursu, dane placówki oraz telefon kontaktowy rodzica/opiekuna).
W temacie maila proszę wpisać: Konkurs – MORSKA PISANKA.

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie liczby polubień odnoszących się do poszczególnych
zdjęć prac zamieszczonych na fanpage PPEM na FB – głosowanie online na Facebooku.
Głosowanie internetowe na fanpage PPEM na FB potrwa od 29 marca 2021 do 5 kwietnia 2021 br.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 kwietnia 2021 r.

REGULAMIN


22 marca - Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Dowiedz się więcej o tej życiodajnej substancji: https://youtu.be/b3S6EYRo1ic

Światowy Dzień Wody


Nauka pływania to podstawa
W Szkole Podstawowej w Sierakowicach od listopada odbywają się nieprzerwanie treningi pływackie. Umiejętność pływania sprawi iż zawodnicy na łódkach poczują się pewnie.

    


Podziel się przykładami dobrych praktyk na łamach "Informatora Oświatowego"

Szanowny Dyrektorze, Szanowny Nauczycielu,
zapraszamy do publikowania w „Informatorze Oświatowym”! Jeden z tematów wiodących numeru 2/2021 (kwiecień-czerwiec 2021) to:
EDUKACJA MORSKA:

- wszelkie przedsięwzięcia przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego, które realizowano w ramach Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej,
- informacje na temat wykorzystania edukacji morskiej na różnych przedmiotach, zajęciach pozalekcyjnych, praktycznych zajęciach w terenie,
- ciekawe inicjatywy, pomysł oraz informacje na temat korzyści płynących z realizacji morskich tematów, refleksje, przemyślenia,
- opisy interesujących przedsięwzięć, itp.

Do 30 marca 2021 r. prosimy o kontakt wszystkich, którzy chcą podjąć z nami współpracę w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

Więcej informacji:
https://www.odn.slupsk.pl/informacja-pedagogiczna-2/informator-oswiatowy-2/napisz-do-informatora-oswiatowego-nr-22021/


Gdańsk - historyczna stolica Kaszub

Gdańsk – historyczna stolica Kaszub.
Gdańsk – miasto bogate i dumne.
Miasto, jak wiele innych doświadczone zniszczeniami i cierpieniem ludzi w czasie II wojny światowej. Gdańsk – miasto początku nowego ładu w Europie.
Gdańsk – miasto „odważne, ale nie zuchwałe”.
Miasto urodą nieustępujące innym na świecie.

Wycieczka uczniów klas V-VIII ZSP w Wierzchucinie uczący się języka kaszubskiego oraz tych, którzy biorą udział w dodatkowych zajęciach edukacji morskiej do Gdańska.

    


Oszczędzamy wodę

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchucinie ( kl. VII ) podczas dodatkowych zajęć edukacji morskiej – zgłębiali temat: „Dbam o środowisko - oszczędzam wodę!”

    


Ekosystem morza

Dzieci z gr. I z Przedszkola Miejskiego nr 12 „Niezapominajka” w Słupsku w ramach Programu Morskiego zapoznały się z ekosystemem morza. Dzieci obejrzały film edukacyjny i wykonały piękne, kolorowe rybki.

    

    


Morskie legendy

Na zajęciach w grupie V w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Słupsku, dzieci obejrzały legendę „Jurata – Królowa Bałtyku”. Zapoznały się ze skarbami Bałtyku i wykonały piękne syrenki.

   


Kręci mnie bezpieczeństwo

Gminny Klub Sportów Wodnych Kilwater Projekt "Kreci nie bezpieczeństwo". Szkolenie teoretyczne z prawidłowego przygotowania do wypoczynku, czynnego i biernego nad jeziorem, umiejętności wiązania węzła ratowniczego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatów online w Szkołach w Gminie Sierakowice. Łącznie 4 filmy.

- Film numer 1 – Węzeł ratowniczy
https://www.youtube.com/watch?v=1cWMBo6hN_E
- Film numer 2 - Jak zachować się na kąpielisku?
https://www.youtube.com/watch?v=Ns6R4ULB7z0&feature=youtu.be
- Film numer 3 - Najczęstsze przyczyny utonięć
https://www.youtube.com/watch?v=yp9jo6317Dg&feature=youtu.be
- Film numer 4 - Zasady bezpiecznej kąpieli
https://www.youtube.com/watch?v=F7cz0AaVwdI&feature=youtu.be


Żeglarska nagroda

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach. Jako nagrodę za konkurs “Niepodległa 2020” otrzymaliśmy miesięczny czarter jachtu 2020. Wyprodukowanego w tym roku. Niesamowita przygoda popływać na tak pięknej, i szybkiej jednostce.

Morskie warsztaty w SOSW w Damnicy

Pod opieką panią Asi i pani Ani klasy III a SP i III c SPDP wzięły udział w warsztatach o tematyce morskiej. Wykonaliśmy przestrzenną pracę z łódkami z papieru w roli głównej, muszelkami, meduzami. Było barwnie i wesoło

   


Przedszkolne eksperymenty

Grupa Pszczółek z Przedszkola Miejskiego nr 12 „Niezapominajka” w Słupsku wykonała eksperyment. Dzieci sprawdziły czy meduza naprawdę potrafi dobrze pływać i czy rzeczywiście świeci w ciemności. Eksperyment bardzo spodobał się dzieciom.

   


Wolni od uzależnień - zajęcia żeglarskie w Gowidlinie 

Zadanie polegało na organizacji przez UKS Florek zajęć rozwijających zainteresowania stanowiące alternatywę dla zachowań ryzykownych, których celem jest profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Sierakowice. Podczas zajęć był realizowany program profilaktyczny i socjoterapeutyczny. Zajęcia trwały 5 godzin dla 5, 19-24 osobowych grup, czyli łącznie nie mniej niż. 120 osób. Miejscem realizacji była działka użyczona przez UG Sierakowice dla GKSW KILWATER w Gowidlinie z bezpośrednim dojściem do jeziora stąd też zajęcia miały związek z ratownictwem wodnym, sportem motorowodnym, a najwięcej z żeglarstwem. Dzieci zostały dowiezione na miejsce zajęć autobusem z Sierakowic.

Zajęcia stanowiły profilaktykę wyprzedzającą. Mają zapobiec podejmowaniu ryzykowanych zachowań. Były nastawione na kształtowanie odpowiednich postaw : szacunku oraz kierunków spędzania wolnego czasu. Odbiorcami zadania byli członkowie Klubu UKS FLOREK oraz uczniowie SP1 w Sierakowicach. Projekt trafił do pokolenia dzieci sieci, czyli do osób przepływających między światem realnym i światem wirtualnym, w którym zaspokajają swoje dziecięce i młodzieńcze potrzeby, spędzają czas wolny, poszukują akceptacji i budują poczucie przynależności. Uczestnicy poznali nowe formy aktywności społecznej, nauki, aktywnego wypoczynku, higieny osobistej oraz zdrowia. Zajęcia na świeżym powietrzu były skuteczną alternatywą dla siecioholizmu, a rodzice znaleźli wsparcie w nierównej walce o swoje dzieci z internetem, zapisując niektóre na dalsze zajęcia sportowe.

    


Kreatywnie i inspirująco

Kolejna spotkanie Sieci szkolnych animatorów edukacji morskiej za nami. Warsztaty twórcze poprowadziła pani Joanna Michalak - serdecznie dziękujemy za kolejne kreatywne inspiracje. Podczas spotkania uczestnicy mieli też okazje poznać historię latarni morskich i usłyszeli wiele ciekawostek na temat ich funkcjonowania na przestrzeni wieków i obecnie.

    

    


Piknik żeglarski
Czar wrześniowych wspomnień...

Uczniowie klasy 7e SP 2 w Ustce mieli przyjemność uczestniczyć w Pikniku Żeglarskim organizowanym przez Centrum Sportów Wodnych „OPTY Ustka” , który odbył się w sobotę 19 września 2020 roku. Impreza miała miejsce na terenie bazy przy ul Westerplatte, w porcie Ustka, oraz na akwenie Morza Bałtyckiego. Przy zachowaniu procedur związanych z Covid-19, przeżyliśmy niebywałą przygodę żeglarską. Impreza rozpoczęła się od wciągnięcia flagi na maszt, po czym pani Hania Kostrzewska wygłosiła wykład na temat: „Linii brzegowej Powiatu Słupskiego”. W porcie był pokaz ratownictwa wodnego z wykorzystaniem skuterów wodnych, szybkiej łodzi ratowniczej oraz desek typu SUP. W bazie CSW „OPTY Ustka” zapoznaliśmy się z budową łodzi typu „Optimist” i klasy 420, oraz nauczyliśmy robić podstawowe węzły żeglarskie. W kanale portu pływaliśmy Optymistami i łodziami motorowodnymi, na plaży odbyły się zawody sprawnościowe. Największą frajdą, ale i wyzwaniem był godzinny rejs jachtem ENIF po akwenie Morza Bałtyckiego. Cudownie było poczuć wiatr we włosach na otwartym morzu, choć niektórzy musieli walczyć dzielnie z dolegliwością choroby morskiej. Po tak wielu interesujących pokazach i emocjonujących atrakcjach, nastąpiła konsumpcja kiełbasek z grilla i piekarniczych wypieków w bazie CSW. Na zakończenie pikniku, tradycyjnie opuszczono flagę z masztu. Każdy z uczestników dostał pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

    

    


Morsko i artystycznie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach - szkolny konkurs plastyczny o tematyce morskiej.

  

  

Morscy "Milionerzy"

W czasie zajęć Koła Edukacji Morskiej w SP w Korzeniewie stworzyliśmy aplikację „Morze Bałtyckie- edukacja morska” w LearningApps. Przygotowaliśmy „Milionerów”. Wiosną odbędzie się konkurs dla klas IV-VIII pod hasłem „Morze Bałtyckie bez tajemnic”-jedno z działań naszej szkoły w ramach realizacji Programu Edukacji Morskiej. Zapraszamy do nauki poprzez zabawę! Oprac. H.Rybarczyk


Zakodowane latarnie morskie

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchucinie, którzy uczestniczą w zajęciach z kodowania, robotyki i matematyki, wykonali wszystkie czynne latanie morskie Polskiego Wybrzeża w programie Minecraft Education. Uczniowie bardzo chętnie przyłączyli się do akcji i samodzielnie stworzyli wirtualne latarnie. Cała wirtualna mapa została zgrana na pendrive, gdzie po wcześniejszym zgraniu, osoba dysponująca licencją Minecraft Education, może wirtualnie wędrować i podziwiać budowle. Nauczyciel prowadzący zajęcia: Arkadiusz Szymański.

            
 


Jaki to żaglowiec?

W Szkole Podstawowej w Korzeniewie w czasie zajęć Koła Edukacji Morskiej ogłosiliśmy konkurs „Jaki to żaglowiec?”. Uczniowie mieli odgadnąć nazwę żaglowca, którego model zaprezentowano w czasie zajęć zdalnych. Po dwóch dniach jednej z uczennic udało się odgadnąć, że to America 1851.
 


Zajęcia plastyczno-muzyczne o tematyce morskiej
W ZKiW w LUBLEWIE GDAŃSKIM, poszerzając ofertę edukacyjną przedszkola, zorganizowano dla dzieci 6-letnich zajęcia plastyczno-muzyczne o tematyce morskiej. Udział w nich biorą 24 osoby z kl. 0. W okresie październik 2020 r. – styczeń 2021 r. odbyło się 7 zajęć wprowadzających w tematykę morza. Dzieci nauczyły się piosenek: „Szanteczka dla dziecka”, „Żegluj Żeglarzu”, „Bum cyk, cyk”, „ Płyną statki z bananami”. Dowiedziały się z jakich części składa się mundur marynarza, wykonały prace plastyczne o tematyce morza z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Podczas zajęć zwracano uwagę dzieci na rolę morza w gospodarce, handlu, turystyce. Przeprowadzono zabawy ruchowe „Piraci”, „Łodzie podwodne” z wykorzystaniem Chusty Klanzy i Wiatraka matematycznego. Zapoznano dzieci z budową jachtu (nazewnictwo części jachtu i jego osprzętu), dzieci wykonały pracę plastyczno-techniczną „Mój Jacht”.

     


Makieta oczyszczalni wody

W Zespole Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim uczniowie stworzyli projekt makiety dotyczący oszczędzania wody i jej ekologicznego pozyskiwania. Dzieci podczas zajęć rozmawiały na temat wody, jej dostępności na świecie, występowania na kuli ziemskiej w postaci rzek, jezior, mórz, oceanów, a także opadów czy wód podziemnych. Zapoznały się z obiegiem wody w przyrodzie. Uświadamiały sobie potrzebę oszczędzania wody i niezanieczyszczania wód. 

    


VI Pomorski Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji

Wyniki I – szkolnego etapu konkursu – kwalifikacja do etapu rejonowego

25 lutego 2021 w szkołach województwa pomorskiego, które zgłosiły uczniów do udziału w VI Pomorskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji rozegrany został I etap turnieju nawigacyjnego.

Zadaniem szósto, siódmo i ósmoklasistów ze szkół podstawowych z Gdańska, Gdyni, Wejherowa, Słupska, Łeby, Kobylnicy, Sztumu, Luzina, Zaleskich, Ustki i Bierkowa było rozwiązanie testu wiedzy nawigacyjnej, złożonego z 20 pytań: zadań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz zadań otwartych. Aż 11 z 60 uczestników pierwszego etapu poradziło sobie z zadaniami testowymi perfekcyjnie i uzyskało maksymalną liczbę punktów. Autor zadań – kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski – podkreślił wysoki poziom wiedzy uczestników I etapu, co jest powodem do szczególnego zadowolenia, gdyż tegoroczne przygotowania do Konkursu przebiegały w trybie zdalnym, czyli w warunkach znacznie trudniejszych niż bywało to w latach poprzednich – praktycznie i stacjonarnie.

Lista uczniów zakwalifikowanych do II – regionalnego etapu Konkursu: TUTAJ


Obchody Światowego Dnia Morza

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Malborku kontynuuje działania w ramach Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. W związku z tym na początku roku szkolnego cała społeczność szkolna uczestniczyła w obchodach Światowego Dnia Morza. Działania zostały zorganizowane przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego pod opieką p. A.Rojek, p. K.Buły i p. M.Kacperskiej oraz p. Annę Ościłowską dla przedszkolaków z grupy „Stokrotki”. Najmłodsi uczestnicy obchodów na zajęciach poznali głębiny mórz. Z tej okazji szkoła została przyozdobiona dekoracjami marynistycznymi . Uczniowie klas I-VIII mieli możliwość skorzystania z morskiej foto-budki. Uczniowie zostali zapoznani z trudnym i bardzo ważnym problemem zanieczyszczenia mórz.

    


Morskie mapy skarbów

W SP 12 w Gdyni na zajęciach Koła Morskiego poznaliśmy niezwykły świat map morskich – obejrzeliśmy na żywo jak wygląda prawdziwa mapa morska, porozmawialiśmy o tym, co można na niej znaleźć. Zobaczyliśmy także mapy dostępne on-line, prześledziliśmy zaplanowane trasy widocznych na nich statków. Po takiej podróży po mapie uczniowie zasiedli do malowania i przygotowali wspaniałe mapy skarbów.

      


Co to jest żeglarstwo?

Uczniowie SP 1 w Słupsku obejrzeli film edukacyjny dotyczący budowy jachtu. Dowiedzieli się co to jest kadłub, do czego służy ster oraz gdzie na żaglówce jest dziób, a gdzie rufa. Zajęcia były również okazja do wzbogacenia słownictwa dzieci:
https://www.facebook.com/sztormgrupa/videos/633005320885333/ 

Podczas zajęć uczniowie zaprojektowali i wykonali żaglówki. Do osiągnięcia tego celu dzieci wykorzystały wiadomości zdobyte na poprzednich zajęciach. Na zakończenie zajęć dzieci rozwiązały Quiz dotyczący realizowanego tematu.

   


"Spotkania na mesie"

"Spotkania na mesie" to program edukacyjny dla miłośników Marynarki Wojennej, marynistyki i gospodarki morskiej, którego autorzy stawiają sobie za cel w sposób przystępny i łatwy poprzez edukację uczestników spotkań, wskazać zarówno wątki historyczne jak i codzienne związane z tematyką programu. 

Polecamy odcinek, w którym próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy edukacja morska pokoleń Polek i Polaków przyniosła pożądany efekty i na jakim obecnie jesteśmy etapie: https://www.facebook.com/101079475344894/videos/836176030271836

 


Bitwa morska pod Oliwa na lekcjach historii

Animatorzy PPEM relacjonują... Uczniowie klasy VI C SP 1 w Słupsku przygotowali wspaniałe projekty prezentujące przebieg bitwy morskiej pod Oliwą. Uwzględnili w nich wiele szczegółów samego wydarzenia: ilość statków biorących udział w bitwie, ich nazwy, kierunki działań wojennych, lokalizację starcia się jednostek polskich i szwedzkich.

Podczas wykonywania zadania wykazali się dużą kreatywnością. Wykorzystali takie materiały jak: klocki lego, rolki papieru toaletowego, plastikowe rurki, wykałaczki, a nawet cukierki. Zadbali również o wierne odtworzenie samej bitwy. Na mapkach pojawiły się skale, które zostały przez nich zastosowane, a także legendy, w których szczegółowo oznaczyli wszelkie zastosowane symbole. W jednym z filmików rolę morza odegrała wanna, a w innym cały pokój przeistoczył się w miejsce starcia się wrogich flot.

Uczniowie dzięki swoim pracom przybliżyli się do jednego z największych zwycięstw polskiej floty morskiej w historii jej istnienia.

   


Książki o morzu

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie brali udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania ustanowionego z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Czytanie na głos ma dla dzieci ogromne znaczenie. Wpływa m.in. na rozwój dziecka, wzbogaca słownictwo, pomaga w budowaniu więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi, rozbudza wyobraźnię, ćwiczy pamięć, poprawia koncentrację, wspomaga pamięć. Dzieci oraz młodzież z naszego Ośrodka przystąpiła do tej fantastycznej inicjatywy. Podczas wydarzenia korzystaliśmy również z książek o tematyce morskiej. Młodzież wykonała również rewelacyjne zakładki do książek.

  


Latarnie morskie

Animatorzy PPEM relacjonują. Prezentujemy prace plastyczno-techniczne - latarnie morskie wykonane przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchucinie z kl. VI ( Kółko edukacji morskiej ).

      


Morskie Opowieści

Animatorzy PPEM relacjonują.  W ramach edukacji morskiej uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w zajęciach, podczas których dowiedzieli się o trudach pracy marynarza, jak groźne potrafią być morskie fale i czym są "szanty". Dzieci poznały tajniki pracy nawigatora morskiego, rozwiązywały interaktywne quizy, dzięki którym poznały elementy budowy statku. Na koniec powstały prace plastyczne prezentujące piękne, barwne statki. Dziękujemy naszym dzielnym kapitanom za udział w tej morskiej przygodzie.

Obejrzyj relację: https://www.facebook.com/326508271466132/videos/535023620792673


Węzły żeglarskie w praktyce

Uczestnicy zajęć sieci współpracy i samokształcenia pn. "Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych"  uczyli się wykonania podstawowych węzłów żeglarskich i poznawali możliwości ich zastosowania w praktyce żeglarskiej i nie tylko. Warsztaty odbyły się z wykorzystaniem wizualizera. Mimo spotkania w trybie online, trzeba podkreślić bardzo duże zaangażowanie uczestników w praktyczne wykonanie zadań warsztatowych. Serdecznie dziękujemy panu Mirosławowi Lamkowskiemu (Magola Szkoła Żeglarsko-Motorowodna) za przeprowadzenie zajęć.

      


Warsztatach familijne - „Fiku miku, ryba z plastiku”

Uczniowie SOSW w Żukowie wzięli udział w warsztatach familijnych pod tytułem „Fiku miku, ryba z plastiku” organizowanych przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Celem warsztatów było zwrócenie uwagi uczestników na zagrożenia płynące z odpadów wrzucanych do morza. Przewodnikiem po morskiej ekologii był Baltek, młody dorsz z Bałtyku, bohater publikacji towarzyszącej tegorocznej edycji Bałtyckich Spotkań Ilustratorów. Podczas warsztatów, zainspirowani jego działaniami, zostały wykonane małe formy, które będą przypominały najróżniejsze podmorskie stworzenia! Do wykonania prac zostały wykonane zużyte plastikowe butelki i opakowania.

      

Twórczość marynistyczna w przedszkolu

W Miejskim Przedszkolu nr 32 w Słupsku podczas zajęć z koła plastycznego dzieci tworzyły obraz, używając do tego farb w pastelowych kolorach oraz zdobiły je muszlami.

    


Sieć 23: Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych

Planowane terminy spotkań:

 • I spotkanie 26 październik 2020, godz. 15.00 - 16.30 
  Temat: Organizacja pracy sieci. Edukacja morska na lekcjach różnych przedmiotów.
  Ekspert: Iwona Poźniak
 • II spotkanie - 9 grudnia 2020, godz. 15:30 - 17:00
  Zdalne możliwości prowadzenia edukacji morskiej.
  Ekspert: Dorota Iwanowicz.
 • III spotkanie - 3 lutego 2021, godz. 15.30 - 17.00 
  Temat: Podstawy prac bosmańskich – węzły żeglarskie w praktyce  
  Ekspert: Mirosław Lamkowski
 • ZAJĘCIA ODWOŁANE IV spotkanie - 25 marca 2021, godz. 15.30 - 18.00    
  Temat:  Elementy naukowo-techniczne w edukacji morskiej. Różne techniki wykonanie dekoracji o tematyce marynistycznej  
  Ekspert: Joanna Michalak

NOWY TERMIN: 8 kwietnia 2021 godz. 15.30 - 18.00    

 • V spotkanie - kwiecień/maj 2021     
  Temat: Jacht Gryfita – historia żaglowca oraz możliwości organizacji praktycznych zajęć żeglarskich, rejsów edukacyjnych na Gryficie  
  Ekspert: Antoni Pietrzak

Sieć 24a : Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej PPEM GRUPA A
(kontynuacja udziału w PPEM)


Planowane terminy spotkań:

 • I spotkanie - 08 październik 2020, godz. 15.00 - 16.30
  Temat: Organizacja pracy sieci. Praca na dysku Google. Certyfikacja udziału w PPEM. 
  Ekspert: Iwona Poźniak
 • II spotkanie - 10 lutego 2021, godz. 15.30 - 17.00
  Temat: Podstawy prac bosmańskich – węzły żeglarskie w praktyce   
  Ekspert: Mirosław Lamkowski
 • III spotkanie -  24 lutego 2021, godz. 15.30 - 17.00
  Temat: Propedeutyka żeglarstwa. Żeglarskie gry i zabawy integracyjne  
  Ekspert: Marek Rogala
 • IV spotkanie - 11 marca, godz. 15.30 - 18.00
  Temat:  Elementy naukowo-techniczne w edukacji morskiej. Różne techniki wykonanie dekoracji o tematyce marynistycznej   
  Ekspert - Joanna Michalak

Sieć 24b : Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej PPEM GRUPA B
(nowi animatorzy w PPEM)

Planowane terminy spotkań:

 • I spotkanie - 18 listopada 2020 r., godz. 15.00 - 17:00
  Temat: ''Cele i założenia PPEM. Realizacja Programu''
  Ekspert: Iwona Poźniak, Dorota Granoszewska-Babiańska, Małgorzata Bukowska-Ulatowska, Krystian Zdziennicki
 • II spotkanie - 16 grudnia 2020 r., godz. 15.00 - 16.30
  Temat: ''Obsługa dysku Google szkolnych animatorów PPEM''
  Ekspert: Iwona Poźniak
 • III spotkanie - 2 lutego 2021, godz. 15.30 - 17.00
  Temat: Propedeutyka żeglarstwa. Żeglarskie gry i zabawy integracyjne.    
  Ekspert: Marek Rogala
 • IV spotkanie - 17 lutego 2021, godz. 15.30 - 17.00
  Temat: Podstawy prac bosmańskich – węzły żeglarskie w praktyce   
  Ekspert: Mirosław Lamkowski
 • V spotkanie - 18 marca 2021, godz.15.30 - 18.00
  Temat:  Elementy naukowo-techniczne w edukacji morskiej. Różne techniki wykonanie dekoracji o tematyce marynistycznej   
  Ekspert: Joanna Michalak

  Prace bosmańskie w sieci

Odbyły się kolejne zdalne warsztaty z prac bosmańskich. Tym razem uczestniczyli w nich nauczyciela - szkolni animatorzy edukacji morskiej ze szkół kontynuujących udział w PPEM. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia prowadzonej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Dziękujemy panu Mirosławowi LamkowskiemuMagola Szkoła Żeglarsko-Motorowodna za przeprowadzenie szkolenia.

 


Propedeutyka żeglarstwa i żeglarskie zabawy integracyjne
Szkolenia Sieci szkolnych animatorów edukacji morskiej
Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

Budowa jachtu, podstawowe informacje o pogodzie i jej związku z żeglarstwem, locja – wiedza tajemna, węzły żeglarskie w pigułce, zabawy z linami, rebusy i żeglarskie gry grupowe oraz muzyczna kultura marynistyczna to zagadnienia, który były tematem wczorajszego szkolenia Sieci szkolnych animatorów edukacji morskiej Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej (animatorzy rozpoczynający przygodę w PPEM). Dziękujemy Panu Marek Rogala za żywiołowe i z pasja przeprowadzone spotkanie oraz przygotowanie wartościowego pakietu materiałów dla uczestników szkolenia.

      


Gala wręczenia Certyfikatów PPEM
i rozstrzygnięcia Konkursu na scenariusz zajęć o tematyce morskiej "Zajęcia na fali"

Za nami gala wręczenia Certyfikatów PPEM i rozstrzygnięcia Konkursu na scenariusz zajęć o tematyce morskiej "Zajęcia na fali". Było to ważne wydarzenie podsumowujące działania związane z edukacją morską i żeglarską realizowaną na terenie województwa pomorskiego. Wydarzenie odbyło się w trybie zdalnym, jednakże uczestnicy wyrazili nadzieję, że kolejne spotkania odbędą się w formie tradycyjnej.

W wydarzeniu uczestniczył Józef Sarnowski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, który w imieniu władz samorządu województwa złożył gratulacje laureatom konkursu oraz dyrektorom certyfikowanych szkół i placówek oświatowych. Ponadto podczas gali zaprezentowano działania związane z projektami, które będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pn. Pomorskie Żagle Wiedzy.

Laureatom konkursu oraz placówkom certyfikowanym serdecznie gratulujemy!


Nietypowe ozdoby bożonarodzeniowe

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchucinie z kl. VI a (kółko edukacji morskiej) przygotowali ozdoby bożonarodzeniowe pod hasłem: „Daj drugie życie odpadom”. Zadanie polegało na wykonaniu ekologicznej ozdoby przedstawiającej gatunek zwierzęcia lub rośliny, który możemy zobaczyć w Nadmorskim Parku Krajobrazowym.

      

KONKURS
Ahoj morska przygodo! – Dzień Morskiego Pluszowego Misia

Drodzy Uczniowie – młodzi Pomorzanie,
miłośnicy morskiej przygody!

25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. A może w tym roku będzie to dla nas Dzień Morskiego Pluszowego Misia? Zapraszamy nasze najmłodsze Wilczki Morskie – z przedszkoli i klas 0-III szkół podstawowych – do zaprojektowania morskich ubranek dla misiów i/lub zabrania pluszaków na morską wyprawę. Dokąd warto się udać? Jak tam dotrzeć? Co zabrać ze sobą w taką podróż? Wielką wyprawę małego misia możemy zrelacjonować poprzez rysunek lub zdjęć. Morze pomysłów jest bezkresne! A efektami przedsięwzięcia warto podzielić się na stronie internetowej PPEM. Szczegóły konkursu w regulaminie.

Ahoj morska przygodo! – Dzień Morskiego Pluszowego Misia

REGULAMIN

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (rysunek, malunek, instalacja przestrzenna) lub przebraniu pluszowego misia w morskie ubranko przygotowane według własnego pomysłu, a następnie sfotografowaniu pracy i przesłaniu jej na adres mailowy Organizatora konkursu: edukacjamorska@odn.slupsk.pl
I. Organizator:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

II. Cele konkursu:

 • rozwijanie uzdolnień plastycznych, technicznych, pomysłowości i kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności TIK,
 • promowanie morskości regionu,
 • wzbogacenie oferty Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej (PPEM) skierowanej do przedszkolaków i uczniów pomorskich szkół i placówek oświatowych o kreatywne działania plastyczne i zdalne.

III. Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów klas 0-3 uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego.

 2. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych prac.

 3. Organizator ma również prawo do przyznania wyróżnień.
 4. Jedno dziecko może być autorem tylko jednej pracy.
 5. Praca plastyczna – rysunek, malunek, instalacja przestrzenna, projekt morskiego ubranka -  powinna być wykonana samodzielnie dowolną techniką plastyczną.
 6. Wykonaną pracę plastyczną/ misia przebranego w morskie ubranko przygotowane według własnego pomysłu należy sfotografować,  a wykonane zdjęcie  przesłać na adres e-mail: edukacjamorska@odn.slupsk.pl.
 7. Termin nadsyłania prac: zdjęcie pracy plastycznej/misiów w zaprojektowanych morskich ubrankach należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy do 25 listopada 2020 r. do godz. 12.00 (w treści maila proszę podać imię i nazwisko uczestnika konkursu, dane placówki oraz telefon kontaktowy rodzica/opiekuna). W temacie maila proszę wpisać: Konkurs miś.
 8. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 9. Przesłanie zdjęcia pracy przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że opiekun uczestnika konkursu:
 1. zgłosił uczestnika do udziału w konkursie,
 2. zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu,
 3. zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu i o przyznaniu nagród na stronie internetowej (oraz FB) Organizatora
 4. posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
 1. Organizator zamieści zdjęcia prac na stronie internetowej Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej: https://www.odn.slupsk.pl/pomorski-program-edukacji-morskiej-2/
 2. Organizator zamieści zdjęcie prac na fanpage Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej na Facebooku: https://www.facebook.com/Pomorski-Program-Edukacji-Morskiej- 326508271466132/
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie liczby polubień odnoszących się do poszczególnych zdjęć prac zamieszczonych na fanpage PPEM na FB.

 4. Głosowanie internetowe na fanpage PPEM na FB potrwa od 25 do 27 listopada br.

IV. Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 listopada br. Informacja zostanie zamieszczona na stronach internetowych Organizatora (www.odn.slupsk.pl i https://www.odn.slupsk.pl/pomorski-program-edukacji-morskiej-2/ ) oraz na FB PPEM, a opiekunowie laureatów konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wygranej.

 2. Zwycięscy i wyróżnieni otrzymają nagrody niespodzianki oraz dyplomy.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i internecie.

 2. Wysłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu w pełnym jego brzmieniu.

Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich

Za nami kolejne zajęcia z cyklu: Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich. Nauczyciele i uczniowie z: Gdyni, Wejherowa, Gdańska, Rewy, Słupska, Łeby, Ustki, Studzienic, Kobylnicy, Zaleskich zgłębiali kolejne tajniki nawigacji. Prowadzący warsztaty - kmdr ppor. rez. Dariusz Kloskowski, Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum". Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum" - nie szczędził uczestnikom zajęć pochwał dla ich zaangażowania i nawigacyjnej błyskotliwości.

Było też zadanie domowe, które najlepiej wykonali: Tosia Kozdrowska, Filip Wolikowski, Adam Knapik, Kornel Soroka, Weronika Kuźniar, Tomasz Olszchewski, Tymoteusz Ćwikła. Lista uczestników szkolenia, którzy na zakończenie cyklu otrzymają nagrody niespodzianki za wysiłek i zaangażowanie w rozwiązywanie dodatkowych zadań, wciąż się powiększa. Ostatnie zajęcia z cyklu już 10 grudnia br. - oczywiście w formie zdalnej. Zapraszamy! Link do rejestracji: https://www.odn.slupsk.pl/.../interdyscyplinarne-zabawy.../


Pierwsze spotkanie Sieci szkolnych animatorów edukacji morskiej
W tym roku zakończyliśmy już nabór do PPEM. W związku z powyższym ruszyliśmy ze szkoleniami kierowanymi do nauczycieli-animatorów edukacji morskiej. Niestety nie mogliśmy spotkać się osobiście, jednakże z wykorzystaniem aplikacji Google Meet udział w wirtualnym wydarzeniu wzięło aż 35 osób. Podczas zajęć omówiono następujące zagadnienia:

 • Pomorski Żagle Wiedzy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską – Dorota Granoszewska-Babiańska, Kierownik Referatu aktywizacji zawodowej i społecznej Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Założenia i sposoby realizacji PPEM. Zadania animatorów edukacji morskiej – Iwona Poźniak, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
 • Certyfikacja udziału w programie – Małgorzata Bukowska-Ulatowska, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 
 • Upowszechnianie i promocja działań realizowanych w ramach PPEM – Fanpage PPEM na FB - Krystian Zdziennicki (DES UMWP).

Oczywiście już wkrótce kolejne spotkania sieci nauczycieli-animatorów PPEM.

      

Praca domowa z nawigacji 

Po ostatnich warsztatach pn. Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich, w których oprócz nauczycieli uczestniczyli także uczniowie, nadesłano 10 samodzielnie rozwiązanych zadań domowych. Przy ocenie pracy ekspert - kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kłoskowski wziął pod uwagę dokładność, tzn. zaznaczenie pozycji, opisanie, wykreślenie kursu i opisanie kursu. Najlepiej z zdaniem nawigacyjnym poradzili sobie: Adam Knapik, Nikodem Kostrzewa, Paulina Wojtaszek, Filip Wolikowski. Wszyscy uczestnicy warsztatów, którzy zmierzyli się z praca domową i przesłali rozwiązane zadanie w terminie otrzymają nagrody niespodzianki. O sposobie ich odebrania poinformujemy na kolejnych warsztatach nawigacyjnych, które już 19 listopada br. Link do rejestracji: TUTAJ

      


Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich - część II
W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku odbyły się kolejne zdalne warsztaty nawigacyjne, w których wzięła udział rekordowa liczba uczestników, bo aż 38 uczniów i nauczycieli z: Ustki, Słupska, Kobylnicy, Zaleskich, Łeby, Rewy, Wejherowa, Leźna, Pyrzyc, Siemianic, Studzienic i Gdyni. Zajęcia prowadził kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski - ekspert ds. edukacji morskiej w ODN w Słupsku. Uczestnicy spotkania uczyli się wyznaczania pozycji jednostki pływającej na mapie morskiej oraz wyznaczania kursów. Na kolejne spotkanie z nawigacją online zapraszamy już 19 listopada br. Link do rejestracji na zajęcia: https://www.odn.slupsk.pl/.../interdyscyplinarne-zabawy.../

     


Poćwicz zdalnie wiedzę o Bałtyku!

Jeśli zdalna edukacja, to także o morzu. Ćwicz pamięć i koncentrację oraz sprawdź swoją wiedzę o Bałtyku! Morskie zadanko na dziś znajdziesz TUTAJ.

Jak uratować koralowce i resztę świata?
       Uczniowie z OSW nr 2 w Wejherowie wzięli udział w niezwykłej inicjatywie i nagrali niezwykły film.


Obejrzyj TUTAJ.


Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich
Zdalna nauka podstaw nawigacji? To możliwe!


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku rozpoczął coroczny – już szósty – cykl  warsztatów pn. Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 6-8 i nauczycieli szkół podstawowych województwa pomorskiego. Ze względu na stan epidemiczny obowiązujący w naszym kraju i w trosce o bezpieczeństwo uczestników szkoleń zajęcia pierwszy raz odbyły się w formie zdalnej.

Do tej pory Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich odbywały się wyłącznie stacjonarnie, więc przeprowadzenie tak specjalistycznych warsztatów w formie zdalnej budziło wiele obaw – zarówno w organizatorach, jak i uczestnikach spotkań z nawigacją. Przed pierwszym spotkaniem ODN w Słupsku wypożyczył nauczycielom, którzy zadeklarowali udział w zajęciach przybory nawigacyjne: przenośniki, trójkąty nawigacyjne oraz mapy morskie. Zdalne zajęcia zostały przeprowadzone za pomocą aplikacji Meet, z wykorzystaniem nowoczesnego wizualizera oraz tablicy interaktywnej, co umożliwiło pokazanie uczestnikom zajęć nawet szczegółowych czynności wykonywanych na mapie z użyciem przyborów nawigacyjnych. 

Warsztaty nawigacyjne – jak co roku – prowadził kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski – Fundacja Inicjatyw Niekonwencjonalnych Sub ventum: pomysłodawca i inicjator kształtowanie uczniowskich kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych poprzez zabawy z nawigacją. W zajęciach wzięło udział 19 nauczycieli ze Słupska, Kobylnicy, Ustki, Wejherowa, Leźna, Łeby, Zaleskich, Siemianic, Gdyni i Redy. Pedagodzy uczyli się: podstawowych pojęć z zakresu nawigacji, posługiwania przyborami nawigacyjnymi, określania pozycji geograficznej, wykreślania kursu na mapie morskiej.

Kolejne spotkanie z nawigacją już 5 listopada br. Zapraszamy! Rejestracja na zajęcia na stronie:
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/interdyscyplinarne-zabawy-nawigacyjne-na-mapach-morskich-3/


I ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI DZIENNIKARZY

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, który m.in. upowszechnia działania Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie działań morsko-żeglarskich szkół i przedszkoli województwa pomorskiego, wzięła udział w I ŻEGLARSKICH MISTRZOSTWACH POLSKI DZIENNIKARZY w Pucku, zorganizowanych pod Honorowym Patronatem Mieczysława Struka - Marszałka Województwa Pomorskiego. Załoga zajęła III miejsce w 4. wyścigu.  Inicjatorom i Organizatorom Mistrzostw: Poleskiemu Stowarzyszeniu Klasy Puck, Pomorskiemu, Miastu Puck oraz Harcerskiemu Ośrodkowi Morskiemu w Pucku, gratulujemy doskonałej organizacji Wydarzenia i dziękujemy za zaproszenie na REGATY! 

Przy okazji polecamy wydania "Informatora Oświatowego", w którym edukacja morska to jeden z wiodących tematów numeru:

Nr 2/2020 - https://www.odn.slupsk.pl/.../nr-220-190-edukacja-morska.../

Nr 2/2019 - https://www.odn.slupsk.pl/.../nr-22019-186-projekty-i.../

Nr 2/2018 - https://www.odn.slupsk.pl/.../nr-22018-182-pomorskie.../


Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (sieć wojewódzka)
GRUPA A - kontynuacja udziału w PPEM

Szkolnych animatorów edukacji morskiej ze szkół uczestniczących w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej zapraszamy do udziału w zajęciach wojewódzkiej Sieci współpracy i samokształcenia.

W programie sieci m.in.:

 • organizacja pracy sieci w roku szkolnym 2020/21
 • przygotowanie szkolnego programu edukacji morskiej na rok szkolny 2020/2021
 • rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską - przykłady dobrych pracy
 • praca animatora na dysku Google
 • ważne wydarzenia i terminy

Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH!


Warsztaty: Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich

Rozpoczynamy tegoroczną przygodę z nawigacją! Zapraszamy nauczycieli matematyki, geografii, biologii i innych przedmiotów do Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku na warsztaty np. "Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich". Ruszamy już 22 października br.!

Termin: 22.10.2020, godz. 16.00-17.30
Forma: warsztaty stacjonarne
I spotkanie tylko nauczyciele (bez uczniów).
Miejsce: ODN w Słupsku, sala konferencyjna, ul. Poniatowskiego 4a

W programie szkolenie:

- wyznaczanie kierunków geograficznych 
- oznaczanie pozycji na mapach morskich 

- nanoszenie pozycji 

- wyznaczanie kursów.

Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ


Sieć: Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych
(subregion słupski)

Rozpoczął się nabór uczestników Sieci: Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych (subregion słupski). Zapraszamy do udziały w zajęciach Sieci nauczycieli różnych przedmiotów i wszystkich etapów edukacyjnych uczących w szkołach i placówkach oświatowych woj. pomorskiego.

W programie Sieci m.in.:

 • rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską,
 • wprowadzanie elementów edukacji morskiej na zajęciach różnych przedmiotów w ramach podstaw programowych,
 • warsztaty, zajęcia otwarte, zajęcia online

Pierwsze z 4 planowanych spotkań już 26 października 2020, godz. 15.00-16.30.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH!


Morskie Pasowanie na Ucznia

Nadchodzą pierwsze relacje od szkolnych animatorów edukacji morskiej ze szkół uczestniczących w PPEM. W Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku odbyło się tradycyjne - jak co roku zorganizowane w morskim klimacie - Pasowanie na Ucznia. Na plaży w Ustce Posejdon i Amfitryta uroczyście przyjęli pierwszoklasistów do społeczności uczniowskie SP 9. Każdy pierwszak otrzymał marynarski kołnierz, który jest częścią galowego stroju Szkoły i Certyfikat Pasowania.

 


Trzymamy się morza
10 lat słupskiego oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej

"Dziesięć lat działalności słupskiego oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej to niewiele w porównaniu ze stuletnią historią Ligi Morskiej. Przez te 10 lat wiernie trzymaliśmy się morza, podejmowaliśmy inicjatywy nawiązujące do historii Polski Morskiej, wpisujące się w rozwój edukacji morskiej dzieci i młodzieży. Im więcej młodzieży w LMiR, tym bliżej Polsce do morza. Właśnie do młodych Pomorzan skierowaliśmy swoje działania. Konkursy literackie, plastyczne, fotograficzne, festiwale piosenki, szkolenia, pikniki, warsztaty żeglarskie i konferencje marynistyczne przyciągają młodych ludzi, którzy razem z nami trzymają się morza i budują przyszłość słupskiego oddziału Ligi na kolejne dziesięciolecia".

Takim wstępem słupski oddział Ligi Morskiej i Rzecznej opatrzył okolicznościową publikację, wydaną przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku i zaprezentowaną podczas VI Słupskiej Konferencji Marynistycznej, zorganizowanej 29 sierpnia 2020 r. w Słupskim Starostwie z okazji 10-lecia działania słupskiego oddziału tego stowarzyszenia. 

Spis treści:

 1. Trzymamy się morza
 2. Symbole ligowe 
 3. Słupskie kalendarium ligowe
 4. Słupskie władze ligowe 
 5. Działalność:
 • Szkolenia dla nauczycieli / opiekunów kół LMiR 
 • Pikniki i warsztaty żeglarskie 
 • Festiwale i konkursy 
 • Słupskie Konferencje Marynistyczne 
 • Szkolne koła LMiR
 1. Instytucje partnerskie (2010-2020) 
 2. Odznaczenia 
 3. Nagroda Starosty Słupskiego

Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Pełna treść publikacji znajdziesz TUTAJ


Patenty sternika motorowodnego zdobyte!

Doskonała wiadomość na koniec wakacji! Nasza Mistrzynie Nawigacji 2020 Paulina Wojtaszek ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy  oraz jej nauczycielka-opiekunka pani Joanna Ploch wykorzystały swoje nagrody zdobyte w V Pomorskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji - vouchery na kurs motorowodny z egzaminem i ukończyły szkolenie zdobywając patenty sternika motorowodnego. Brawo! Gratulujemy i jesteśmy w Was dumni. Jeszcze raz dziękujemy Szkole Żeglarstwa Magola - panu Mirosławowi Lamkowskiemu za ufundowane nagród!

Poniżej relacja uczestniczki szkolenia - pani Joanny Ploch.

Patent sternika motorowodnego umożliwiający pływanie po wodach polskich i międzynarodowych zdobyty! Super nagroda w V Pomorskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji 2020, właśnie została wykorzystana. Dziękujemy fundatorom ,czyli Panu Mirosławowi Lamkowskiemu. Zapraszamy do "MAGOLA Szkoła Żeglarsko- Motorowodna". Dziękujemy również wszystkim organizatorom Konkursu, za to, że jesteście wzorem dla opiekunów i młodzieży. Było ekstra, a myślałyśmy, że nie damy rady. Jak to na kursie. Nasza załoga, nasza nowa żeglarska rodzina: Gieniu, Paulinka, Asia.

INNE WYDARZENIA