Wydarzenia

KONKURS
Ahoj morska przygodo! – Dzień Morskiego Pluszowego Misia

Drodzy Uczniowie – młodzi Pomorzanie,
miłośnicy morskiej przygody!

25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. A może w tym roku będzie to dla nas Dzień Morskiego Pluszowego Misia? Zapraszamy nasze najmłodsze Wilczki Morskie – z przedszkoli i klas 0-III szkół podstawowych – do zaprojektowania morskich ubranek dla misiów i/lub zabrania pluszaków na morską wyprawę. Dokąd warto się udać? Jak tam dotrzeć? Co zabrać ze sobą w taką podróż? Wielką wyprawę małego misia możemy zrelacjonować poprzez rysunek lub zdjęć. Morze pomysłów jest bezkresne! A efektami przedsięwzięcia warto podzielić się na stronie internetowej PPEM. Szczegóły konkursu w regulaminie.

Ahoj morska przygodo! – Dzień Morskiego Pluszowego Misia

REGULAMIN

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (rysunek, malunek, instalacja przestrzenna) lub przebraniu pluszowego misia w morskie ubranko przygotowane według własnego pomysłu, a następnie sfotografowaniu pracy i przesłaniu jej na adres mailowy Organizatora konkursu: edukacjamorska@odn.slupsk.pl
I. Organizator:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

II. Cele konkursu:

 • rozwijanie uzdolnień plastycznych, technicznych, pomysłowości i kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności TIK,
 • promowanie morskości regionu,
 • wzbogacenie oferty Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej (PPEM) skierowanej do przedszkolaków i uczniów pomorskich szkół i placówek oświatowych o kreatywne działania plastyczne i zdalne.

III. Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów klas 0-3 uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego.
 2. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych prac.
 3. Organizator ma również prawo do przyznania wyróżnień.
 4. Jedno dziecko może być autorem tylko jednej pracy.
 5. Praca plastyczna – rysunek, malunek, instalacja przestrzenna, projekt morskiego ubranka -  powinna być wykonana samodzielnie dowolną techniką plastyczną.
 6. Wykonaną pracę plastyczną/ misia przebranego w morskie ubranko przygotowane według własnego pomysłu należy sfotografować,  a wykonane zdjęcie  przesłać na adres e-mail: edukacjamorska@odn.slupsk.pl.
 7. Termin nadsyłania prac: zdjęcie pracy plastycznej/misiów w zaprojektowanych morskich ubrankach należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy do 25 listopada 2020 r. do godz. 12.00 (w treści maila proszę podać imię i nazwisko uczestnika konkursu, dane placówki oraz telefon kontaktowy rodzica/opiekuna). W temacie maila proszę wpisać: Konkurs miś.
 8. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 9. Przesłanie zdjęcia pracy przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że opiekun uczestnika konkursu:
 1. zgłosił uczestnika do udziału w konkursie,
 2. zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu,
 3. zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu i o przyznaniu nagród na stronie internetowej (oraz FB) Organizatora
 4. posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
 1. Organizator zamieści zdjęcia prac na stronie internetowej Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej: https://www.odn.slupsk.pl/pomorski-program-edukacji-morskiej-2/
 2. Organizator zamieści zdjęcie prac na fanpage Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej na Facebooku: https://www.facebook.com/Pomorski-Program-Edukacji-Morskiej- 326508271466132/
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie liczby polubień odnoszących się do poszczególnych zdjęć prac zamieszczonych na fanpage PPEM na FB.
 4. Głosowanie internetowe na fanpage PPEM na FB potrwa od 25 do 27 listopada br.

IV. Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 listopada br. Informacja zostanie zamieszczona na stronach internetowych Organizatora (www.odn.slupsk.pl i https://www.odn.slupsk.pl/pomorski-program-edukacji-morskiej-2/ ) oraz na FB PPEM, a opiekunowie laureatów konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wygranej.
 2. Zwycięscy i wyróżnieni otrzymają nagrody niespodzianki oraz dyplomy.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i internecie.
 2. Wysłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu w pełnym jego brzmieniu.

Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich

Za nami kolejne zajęcia z cyklu: Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich. Nauczyciele i uczniowie z: Gdyni, Wejherowa, Gdańska, Rewy, Słupska, Łeby, Ustki, Studzienic, Kobylnicy, Zaleskich zgłębiali kolejne tajniki nawigacji. Prowadzący warsztaty - kmdr ppor. rez. Dariusz Kloskowski, Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum". Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum" - nie szczędził uczestnikom zajęć pochwał dla ich zaangażowania i nawigacyjnej błyskotliwości.

Było też zadanie domowe, które najlepiej wykonali: Tosia Kozdrowska, Filip Wolikowski, Adam Knapik, Kornel Soroka, Weronika Kuźniar, Tomasz Olszchewski, Tymoteusz Ćwikła. Lista uczestników szkolenia, którzy na zakończenie cyklu otrzymają nagrody niespodzianki za wysiłek i zaangażowanie w rozwiązywanie dodatkowych zadań, wciąż się powiększa. Ostatnie zajęcia z cyklu już 10 grudnia br. - oczywiście w formie zdalnej. Zapraszamy! Link do rejestracji: https://www.odn.slupsk.pl/.../interdyscyplinarne-zabawy.../


Pierwsze spotkanie Sieci szkolnych animatorów edukacji morskiej
W tym roku zakończyliśmy już nabór do PPEM. W związku z powyższym ruszyliśmy ze szkoleniami kierowanymi do nauczycieli-animatorów edukacji morskiej. Niestety nie mogliśmy spotkać się osobiście, jednakże z wykorzystaniem aplikacji Google Meet udział w wirtualnym wydarzeniu wzięło aż 35 osób. Podczas zajęć omówiono następujące zagadnienia:

 • Pomorski Żagle Wiedzy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską – Dorota Granoszewska-Babiańska, Kierownik Referatu aktywizacji zawodowej i społecznej Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Założenia i sposoby realizacji PPEM. Zadania animatorów edukacji morskiej – Iwona Poźniak, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
 • Certyfikacja udziału w programie – Małgorzata Bukowska-Ulatowska, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 
 • Upowszechnianie i promocja działań realizowanych w ramach PPEM – Fanpage PPEM na FB - Krystian Zdziennicki (DES UMWP).

Oczywiście już wkrótce kolejne spotkania sieci nauczycieli-animatorów PPEM.

      

Praca domowa z nawigacji 

Po ostatnich warsztatach pn. Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich, w których oprócz nauczycieli uczestniczyli także uczniowie, nadesłano 10 samodzielnie rozwiązanych zadań domowych. Przy ocenie pracy ekspert - kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kłoskowski wziął pod uwagę dokładność, tzn. zaznaczenie pozycji, opisanie, wykreślenie kursu i opisanie kursu. Najlepiej z zdaniem nawigacyjnym poradzili sobie: Adam Knapik, Nikodem Kostrzewa, Paulina Wojtaszek, Filip Wolikowski. Wszyscy uczestnicy warsztatów, którzy zmierzyli się z praca domową i przesłali rozwiązane zadanie w terminie otrzymają nagrody niespodzianki. O sposobie ich odebrania poinformujemy na kolejnych warsztatach nawigacyjnych, które już 19 listopada br. Link do rejestracji: TUTAJ

      


Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich - część II
W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku odbyły się kolejne zdalne warsztaty nawigacyjne, w których wzięła udział rekordowa liczba uczestników, bo aż 38 uczniów i nauczycieli z: Ustki, Słupska, Kobylnicy, Zaleskich, Łeby, Rewy, Wejherowa, Leźna, Pyrzyc, Siemianic, Studzienic i Gdyni. Zajęcia prowadził kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski - ekspert ds. edukacji morskiej w ODN w Słupsku. Uczestnicy spotkania uczyli się wyznaczania pozycji jednostki pływającej na mapie morskiej oraz wyznaczania kursów. Na kolejne spotkanie z nawigacją online zapraszamy już 19 listopada br. Link do rejestracji na zajęcia: https://www.odn.slupsk.pl/.../interdyscyplinarne-zabawy.../

     


Poćwicz zdalnie wiedzę o Bałtyku!

Jeśli zdalna edukacja, to także o morzu. Ćwicz pamięć i koncentrację oraz sprawdź swoją wiedzę o Bałtyku! Morskie zadanko na dziś znajdziesz TUTAJ.

Jak uratować koralowce i resztę świata?
       Uczniowie z OSW nr 2 w Wejherowie wzięli udział w niezwykłej inicjatywie i nagrali niezwykły film.


Obejrzyj TUTAJ.


Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich
Zdalna nauka podstaw nawigacji? To możliwe!


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku rozpoczął coroczny – już szósty – cykl  warsztatów pn. Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 6-8 i nauczycieli szkół podstawowych województwa pomorskiego. Ze względu na stan epidemiczny obowiązujący w naszym kraju i w trosce o bezpieczeństwo uczestników szkoleń zajęcia pierwszy raz odbyły się w formie zdalnej.

Do tej pory Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich odbywały się wyłącznie stacjonarnie, więc przeprowadzenie tak specjalistycznych warsztatów w formie zdalnej budziło wiele obaw – zarówno w organizatorach, jak i uczestnikach spotkań z nawigacją. Przed pierwszym spotkaniem ODN w Słupsku wypożyczył nauczycielom, którzy zadeklarowali udział w zajęciach przybory nawigacyjne: przenośniki, trójkąty nawigacyjne oraz mapy morskie. Zdalne zajęcia zostały przeprowadzone za pomocą aplikacji Meet, z wykorzystaniem nowoczesnego wizualizera oraz tablicy interaktywnej, co umożliwiło pokazanie uczestnikom zajęć nawet szczegółowych czynności wykonywanych na mapie z użyciem przyborów nawigacyjnych. 

Warsztaty nawigacyjne – jak co roku – prowadził kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski – Fundacja Inicjatyw Niekonwencjonalnych Sub ventum: pomysłodawca i inicjator kształtowanie uczniowskich kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych poprzez zabawy z nawigacją. W zajęciach wzięło udział 19 nauczycieli ze Słupska, Kobylnicy, Ustki, Wejherowa, Leźna, Łeby, Zaleskich, Siemianic, Gdyni i Redy. Pedagodzy uczyli się: podstawowych pojęć z zakresu nawigacji, posługiwania przyborami nawigacyjnymi, określania pozycji geograficznej, wykreślania kursu na mapie morskiej.

Kolejne spotkanie z nawigacją już 5 listopada br. Zapraszamy! Rejestracja na zajęcia na stronie:
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/interdyscyplinarne-zabawy-nawigacyjne-na-mapach-morskich-3/


I ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI DZIENNIKARZY

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, który m.in. upowszechnia działania Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie działań morsko-żeglarskich szkół i przedszkoli województwa pomorskiego, wzięła udział w I ŻEGLARSKICH MISTRZOSTWACH POLSKI DZIENNIKARZY w Pucku, zorganizowanych pod Honorowym Patronatem Mieczysława Struka - Marszałka Województwa Pomorskiego. Załoga zajęła III miejsce w 4. wyścigu.  Inicjatorom i Organizatorom Mistrzostw: Poleskiemu Stowarzyszeniu Klasy Puck, Pomorskiemu, Miastu Puck oraz Harcerskiemu Ośrodkowi Morskiemu w Pucku, gratulujemy doskonałej organizacji Wydarzenia i dziękujemy za zaproszenie na REGATY! 

Przy okazji polecamy wydania "Informatora Oświatowego", w którym edukacja morska to jeden z wiodących tematów numeru:

Nr 2/2020 - https://www.odn.slupsk.pl/.../nr-220-190-edukacja-morska.../

Nr 2/2019 - https://www.odn.slupsk.pl/.../nr-22019-186-projekty-i.../

Nr 2/2018 - https://www.odn.slupsk.pl/.../nr-22018-182-pomorskie.../


Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (sieć wojewódzka)
GRUPA A - kontynuacja udziału w PPEM

Szkolnych animatorów edukacji morskiej ze szkół uczestniczących w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej zapraszamy do udziału w zajęciach wojewódzkiej Sieci współpracy i samokształcenia.

W programie sieci m.in.:

 • organizacja pracy sieci w roku szkolnym 2020/21
 • przygotowanie szkolnego programu edukacji morskiej na rok szkolny 2020/2021
 • rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską - przykłady dobrych pracy
 • praca animatora na dysku Google
 • ważne wydarzenia i terminy

Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH!


Warsztaty: Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich

Rozpoczynamy tegoroczną przygodę z nawigacją! Zapraszamy nauczycieli matematyki, geografii, biologii i innych przedmiotów do Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku na warsztaty np. "Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich". Ruszamy już 22 października br.!

Termin: 22.10.2020, godz. 16.00-17.30
Forma: warsztaty stacjonarne
I spotkanie tylko nauczyciele (bez uczniów).
Miejsce: ODN w Słupsku, sala konferencyjna, ul. Poniatowskiego 4a

W programie szkolenie:

- wyznaczanie kierunków geograficznych 
- oznaczanie pozycji na mapach morskich 

- nanoszenie pozycji 

- wyznaczanie kursów.

Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ


Sieć: Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych
(subregion słupski)

Rozpoczął się nabór uczestników Sieci: Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych (subregion słupski). Zapraszamy do udziały w zajęciach Sieci nauczycieli różnych przedmiotów i wszystkich etapów edukacyjnych uczących w szkołach i placówkach oświatowych woj. pomorskiego.

W programie Sieci m.in.:

 • rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską,
 • wprowadzanie elementów edukacji morskiej na zajęciach różnych przedmiotów w ramach podstaw programowych,
 • warsztaty, zajęcia otwarte, zajęcia online

Pierwsze z 4 planowanych spotkań już 26 października 2020, godz. 15.00-16.30.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH!


Morskie Pasowanie na Ucznia

Nadchodzą pierwsze relacje od szkolnych animatorów edukacji morskiej ze szkół uczestniczących w PPEM. W Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku odbyło się tradycyjne - jak co roku zorganizowane w morskim klimacie - Pasowanie na Ucznia. Na plaży w Ustce Posejdon i Amfitryta uroczyście przyjęli pierwszoklasistów do społeczności uczniowskie SP 9. Każdy pierwszak otrzymał marynarski kołnierz, który jest częścią galowego stroju Szkoły i Certyfikat Pasowania.

 


Trzymamy się morza
10 lat słupskiego oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej

"Dziesięć lat działalności słupskiego oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej to niewiele w porównaniu ze stuletnią historią Ligi Morskiej. Przez te 10 lat wiernie trzymaliśmy się morza, podejmowaliśmy inicjatywy nawiązujące do historii Polski Morskiej, wpisujące się w rozwój edukacji morskiej dzieci i młodzieży. Im więcej młodzieży w LMiR, tym bliżej Polsce do morza. Właśnie do młodych Pomorzan skierowaliśmy swoje działania. Konkursy literackie, plastyczne, fotograficzne, festiwale piosenki, szkolenia, pikniki, warsztaty żeglarskie i konferencje marynistyczne przyciągają młodych ludzi, którzy razem z nami trzymają się morza i budują przyszłość słupskiego oddziału Ligi na kolejne dziesięciolecia".

Takim wstępem słupski oddział Ligi Morskiej i Rzecznej opatrzył okolicznościową publikację, wydaną przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku i zaprezentowaną podczas VI Słupskiej Konferencji Marynistycznej, zorganizowanej 29 sierpnia 2020 r. w Słupskim Starostwie z okazji 10-lecia działania słupskiego oddziału tego stowarzyszenia. 

Spis treści:

 1. Trzymamy się morza
 2. Symbole ligowe 
 3. Słupskie kalendarium ligowe
 4. Słupskie władze ligowe 
 5. Działalność:
 • Szkolenia dla nauczycieli / opiekunów kół LMiR 
 • Pikniki i warsztaty żeglarskie 
 • Festiwale i konkursy 
 • Słupskie Konferencje Marynistyczne 
 • Szkolne koła LMiR
 1. Instytucje partnerskie (2010-2020) 
 2. Odznaczenia 
 3. Nagroda Starosty Słupskiego

Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Pełna treść publikacji znajdziesz TUTAJ


Patenty sternika motorowodnego zdobyte!

Doskonała wiadomość na koniec wakacji! Nasza Mistrzynie Nawigacji 2020 Paulina Wojtaszek ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy  oraz jej nauczycielka-opiekunka pani Joanna Ploch wykorzystały swoje nagrody zdobyte w V Pomorskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji - vouchery na kurs motorowodny z egzaminem i ukończyły szkolenie zdobywając patenty sternika motorowodnego. Brawo! Gratulujemy i jesteśmy w Was dumni. Jeszcze raz dziękujemy Szkole Żeglarstwa Magola - panu Mirosławowi Lamkowskiemu za ufundowane nagród!

Poniżej relacja uczestniczki szkolenia - pani Joanny Ploch.

Patent sternika motorowodnego umożliwiający pływanie po wodach polskich i międzynarodowych zdobyty! Super nagroda w V Pomorskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji 2020, właśnie została wykorzystana. Dziękujemy fundatorom ,czyli Panu Mirosławowi Lamkowskiemu. Zapraszamy do "MAGOLA Szkoła Żeglarsko- Motorowodna". Dziękujemy również wszystkim organizatorom Konkursu, za to, że jesteście wzorem dla opiekunów i młodzieży. Było ekstra, a myślałyśmy, że nie damy rady. Jak to na kursie. Nasza załoga, nasza nowa żeglarska rodzina: Gieniu, Paulinka, Asia.

INNE WYDARZENIA