Publikacje

Pomorskie Żagle Wiedzy  – wsparcie regionalne
Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne

Zapraszamy do lektury publikacji przygotowanej w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”, realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej. Jest to zbiór materiałów autorstwa nauczycieli realizujących projekt, pogrupowanych w rozdziały: PO MORSKIE ŻAGLE WIEDZY, PROJEKTY EDUKACYJNE, POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY W SZKOŁACH, SCENARIUSZE ZAJĘĆ, KARTY PRACY.

Podstawy żeglugi na łodziach wywrotnych
Podstawy żeglugi na łodziach wywrotnych

ZE WSTĘPU
We wszystkich książkach poświęconym żeglarstwu jest wiele wiadomości, które można wykorzystać w praktyce: budowa jachtu, kierunki wiatrów, nazewnictwo i inne ogólne zasady. Nie spotkałem jednak szczegółowych instrukcji postępowania przy prostych elementach technicznych manewrowania w żegludze na łodziach wywrotnych. Ten materiał to właśnie przekazany w przystępnej formie instruktaż postępowania przy podstawowych manewrach, przygotowany po to, by nauczyć, jak je wykonać bezpiecznie – nawet przy silniejszych warunkach.

Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich
Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich

Autorem publikacji jest kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski, absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Nawigator morski i dr nauk ekonomicznych. Większość swojej służby pełnił w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Propagator rozwoju województwa pomorskiego z wykorzystaniem możliwości położenia geograficznego regionu i zwolennik ożywienia sektora gospodarki morskiej. Ekspert Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w zakresie szkoleń nawigacyjnych pn. Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich. Twórca idei pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji, skierowanego do uczniów starszych klas pomorskich szkół podstawowych. Organizator integracyjnych pikników żeglarskich – również „na sucho”, zajęć z preorientacji zawodowej w obszarze zawodów związanych z morzem, cyklu zajęć dla dzieci i młodzieży pn. „Komandor Dariusz na pokładzie”, popularyzujących edukację morską i żeglarską w placówkach oświatowych subregionu słupskiego.

Bezpieczni w wodzie i nad wodą
Bezpieczni w wodzie i nad wodą

ZE WSTĘPU
Prezentowane w tej publikacji materiały ułatwią nauczycielom, zarówno klas młodszych, jak i starszych, poprowadzenie aktywnych zajęć z zakresu bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą. Tylko systematyczna i rzetelna edukacja może wpłynąć na świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą obcowanie z wodą. Warto zachęcać dzieci i młodzież do aktywnego wypoczynku i wskazywać możliwości rozwijania pasji związanych z wodą oraz uczyć rozważnego obcowania z żywiołem, jakim niewątpliwie ona jest.

Edukacja morska. Gry i karty pracy
Edukacja morska. Gry i karty pracy

Materiały dydaktyczne utworzone podczas trwania projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” i zebrane w formie publikacji zwartej, przygotowanej na konferencję pn. Wykorzystanie dobrych praktyk w celu zachowania trwałości projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”. Broszura zawiera wiele gier, kart pracy i innych przydatnych materiałów, które można wydrukować i wykorzystać podczas lekcji na różnych przedmiotach, a także w czasie zajęć pozalekcyjnych.

Bałtyk bez barier
Bałtyk bez barier

ZE WSTĘPU...

Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących” korzysta z dofinansowania o wartości 215 807 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu „Bałtyk bez barier …” było opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod nauczania oraz Programu edukacyjnego z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego dla różnych grup wiekowych odbiorców oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i słabowidzących. Opracowany program został zweryfikowany przez nauczycieli/edukatorów oraz uczniów w czasie zorganizowanych warsztatów i szkoleń podczas realizacji projektu. 

Trzymamy się morza. 10 lat słupskiego oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej (2010-2020)
Trzymamy się morza. 10 lat słupskiego oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej (2010-2020)

ZE WSTĘPU
Dziesięć lat działalności słupskiego oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej to niewiele w porównaniu ze stuletnią historią Ligi Morskiej. Przez te 10 lat wiernie trzymaliśmy się morza, podejmowaliśmy inicjatywy nawiązujące do historii Polski Morskiej, wpisujące się w rozwój edukacji morskiej dzieci i młodzieży. Im więcej młodzieży w LMiR, tym bliżej Polsce do morza. Właśnie do młodych Pomorzan skierowaliśmy swoje działania. Konkursy literackie, plastyczne, fotograficzne, festiwale piosenki, szkolenia, pikniki, warsztaty żeglarskie i konferencje marynistyczne przyciągają młodych ludzi, którzy razem z nami trzymają się morza i budują przyszłość słupskiego oddziału Ligi na kolejne dziesięciolecia
.