Informator Oświatowy

Napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy
Napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy

Podjęliśmy prace redakcyjne nad przygotowaniem 193 numeru „Informatora Oświatowego”, w którym tematami wiodącymi będą: WYMAGANIA EGZAMINACYJNE oraz RAZEM W IZOLACJI. Sprawdź też tematykę kolejnych numerów kwartalnika. Zapraszamy do współpracy w 2021 roku, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do publikowania na łamach naszego czasopisma.

Nr 4/2020 (192) Diagnoza w edukacji; Edukacja włączająca
Nr 4/2020 (192) Diagnoza w edukacji; Edukacja włączająca

Zapraszamy do lektury nowego i zarazem ostatniego w tym roku wydania "Informatora Oświatowego" , w którym m.in. artykuły dotyczące diagnozy w edukacji i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy
Napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy

Podjęliśmy prace redakcyjne nad przygotowaniem 192 numeru „Informatora Oświatowego”, w którym tematami wiodącymi będą: EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA oraz DIAGNOZA w EDUKACJI. Zapraszamy do współpracy - do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do publikowania na łamach naszego czasopisma.

Nr 3/2020 (191) Pomorska Liga Zadaniowa; Edukacja zdalna
Nr 3/2020 (191) Pomorska Liga Zadaniowa; Edukacja zdalna

Zapraszamy do lektury nowego wydania "Informatora Oświatowego" , w którym m.in. artykuły autorstwa ekspertów Pomorskiej Ligi Zadaniowej, a także nauczycieli praktyków dzielących się swoim doświadczeniem w pracy zdalne.

Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego"
Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego"

Zapraszamy do publikowania „Informatorze Oświatowym”! Pisząc o swojej pracy promujesz swoją szkołę, dbasz o jej wizerunek, upowszechniasz przykłady dobrej praktyki! Tematy wiodące powakacyjnego wydania to: EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA (programy, inicjatywy, ciekawe lekcje, korzyści, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyrównywanie szans, itp.) oraz  EDUKACJA ZDALNA (lekcje online, praca z dzieckiem młodszym i starszym w zdalnej edukacji, itp.) . Na gotowy materiał oczekujemy do 15 sierpnia 2020 r.

Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego".
Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego".

Zapraszamy do publikowania w „Informatorze Oświatowym”! Tym razem tematy wiodące to: EDUKACJA MORSKA oraz szeroko rozumiane KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego" - ZREALIZOWANE
Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego" - ZREALIZOWANE

Szanowny Dyrektorze i Nauczycielu zapraszamy do publikowania w „Informatorze Oświatowym”! Pisząc o swojej pracy promujesz swoją szkołę, dbasz o jej wizerunek, upowszechniasz przykłady dobrej praktyki! Tym razem tematy wiodące to: CHOROBY CYWILIZACYJNE XXI w. oraz szeroko rozumiane KOMPETENCJE MATEMATYCZNE.