Informator Oświatowy

Nr 1/2021 (193) Wymagania egzaminacyjne; Razem w izolacji
Nr 1/2021 (193) Wymagania egzaminacyjne; Razem w izolacji

Już jest pierwszy w tym roku numer "Informatora Oświatowego", w którym m.in. informacje dotyczące wymagań związanych z egzaminami maturalnymi i egzaminami ósmoklasistów. Ciekawe i inspirujące są artykuły, których temat przewodni to razem w izolacji -  o tym jak szkoły i placówki oświatowe radzą sobie w trudnym czasie pandemii. W numerze ponadto: jak się chronić przez fake newsami, co to jest metoda Design Thinking, jak rozchmurzyć "Kamizelkę"  i wiele innych ciekawych artykułów... Zapraszamy do lektury :-)

Napisz do "Informatora Oświatowego"  nr 2/2021
Napisz do "Informatora Oświatowego" nr 2/2021

Podjęliśmy prace redakcyjne nad przygotowaniem drugiego w roku 2021 numeru „Informatora Oświatowego”, w którym tematami wiodącymi będą: SZKOLNICTWO ZAWODOWE  oraz EDUKACJA MORSKA. Zapraszamy do współpracy, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do publikowania na łamach naszego czasopisma.

"Informator Oświatowy" - Indeks rocznika 2020
"Informator Oświatowy" - Indeks rocznika 2020

Nr 1/2020 (189) styczeń-marzec 2020
Nr 2/2020 (190) kwiecień-czerwiec 2020
Nr 3/2020 (191) lipiec-wrzesień 2020
Nr 4/2020 (192) październik-grudzień 2020

 

"Informator Oświatowy"
"Informator Oświatowy"

Wskazówki dla publikujących. Autorów prosimy o przestrzeganie kilku zasad.
Zgoda na publikację artykułu w „Informatorze Oświatowym”.

Napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy
Napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy

Podjęliśmy prace redakcyjne nad przygotowaniem 193 numeru „Informatora Oświatowego”, w którym tematami wiodącymi będą: WYMAGANIA EGZAMINACYJNE oraz RAZEM W IZOLACJI. Sprawdź też tematykę kolejnych numerów kwartalnika. Zapraszamy do współpracy w 2021 roku, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do publikowania na łamach naszego czasopisma.

Nr 4/2020 (192) Diagnoza w edukacji; Edukacja włączająca
Nr 4/2020 (192) Diagnoza w edukacji; Edukacja włączająca

Zapraszamy do lektury nowego i zarazem ostatniego w tym roku wydania "Informatora Oświatowego" , w którym m.in. artykuły dotyczące diagnozy w edukacji i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy
Napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy

Podjęliśmy prace redakcyjne nad przygotowaniem 192 numeru „Informatora Oświatowego”, w którym tematami wiodącymi będą: EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA oraz DIAGNOZA w EDUKACJI. Zapraszamy do współpracy - do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do publikowania na łamach naszego czasopisma.

Nr 3/2020 (191) Pomorska Liga Zadaniowa; Edukacja zdalna
Nr 3/2020 (191) Pomorska Liga Zadaniowa; Edukacja zdalna

Zapraszamy do lektury nowego wydania "Informatora Oświatowego" , w którym m.in. artykuły autorstwa ekspertów Pomorskiej Ligi Zadaniowej, a także nauczycieli praktyków dzielących się swoim doświadczeniem w pracy zdalne.

Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego"
Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego"

Zapraszamy do publikowania „Informatorze Oświatowym”! Pisząc o swojej pracy promujesz swoją szkołę, dbasz o jej wizerunek, upowszechniasz przykłady dobrej praktyki! Tematy wiodące powakacyjnego wydania to: EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA (programy, inicjatywy, ciekawe lekcje, korzyści, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyrównywanie szans, itp.) oraz  EDUKACJA ZDALNA (lekcje online, praca z dzieckiem młodszym i starszym w zdalnej edukacji, itp.) . Na gotowy materiał oczekujemy do 15 sierpnia 2020 r.

Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego".
Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego".

Zapraszamy do publikowania w „Informatorze Oświatowym”! Tym razem tematy wiodące to: EDUKACJA MORSKA oraz szeroko rozumiane KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego" - ZREALIZOWANE
Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego" - ZREALIZOWANE

Szanowny Dyrektorze i Nauczycielu zapraszamy do publikowania w „Informatorze Oświatowym”! Pisząc o swojej pracy promujesz swoją szkołę, dbasz o jej wizerunek, upowszechniasz przykłady dobrej praktyki! Tym razem tematy wiodące to: CHOROBY CYWILIZACYJNE XXI w. oraz szeroko rozumiane KOMPETENCJE MATEMATYCZNE.