Informator Oświatowy

W 2022/2023 napisz do "Informatora Oświatowego"
W 2022/2023 napisz do "Informatora Oświatowego"

Podjęliśmy prace redakcyjne nad przygotowaniem pierwszego w roku 2023 numeru „Informatora Oświatowego”, w którym tematami wiodącymi będą: SPÓJNOŚĆ EDUKACYJNA W POLSKIEJ EDUKACJI oraz ZINTEGROWANA STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI 2030. Sprawdź też tematykę kolejnych numerów kwartalnika. Zapraszamy do współpracy w 2023 roku, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do publikowania na łamach naszego czasopisma.

Nr 4/2022 (200) Tradycje na Pomorzu; Opieka i wychowanie
Nr 4/2022 (200) Tradycje na Pomorzu; Opieka i wychowanie

Zapraszamy do lektury nowego i zarazem ostatniego w tym roku wydania "Informatora Oświatowego" , w którym m.in. artykuły dotyczące  wielokulturowości i tradycji Pomorza oraz opisujące różne oblicza opieki i wychowania. To już 200 numer naszego kwartalnika - sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy...

W przygotowaniu Nr 4/2022 (200) Tradycje na Pomorzu; Opieka i wychowanie.
W przygotowaniu Nr 4/2022 (200) Tradycje na Pomorzu; Opieka i wychowanie.

Dobiegają prace redakcyjne 200. numeru "Informatora Oświatowego". Jeszcze przed Świętami trafi do rąk Czytelników ostatni w tym roku kwartalnik, w którym wiele miejsca poświęcimy tradycjom i wielokulturowości Pomorza oraz sprawom niezwykle istotnym w życiu każdej rodziny i szkoły - opiece i wychowaniu. Już wkrótce zapraszamy do lektury

Nr 3/2022 (199) Rozwijanie potencjału ucznia; Migracja a edukacja
Nr 3/2022 (199) Rozwijanie potencjału ucznia; Migracja a edukacja

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania "Informatora Oświatowego", w którym wiele miejsca poświęciliśmy dobrym praktykom realizowanym w szkołach i placówkach oświatowych województwa pomorskiego w obszarach: *szeroko rozumianej edukacji morskiej; * rozwijania potencjałów uczniów, w tym refleksje i doświadczenia ekspertów Pomorskiej Ligi Zadaniowej; * wsparcia uchodźców – migrantów, zarówno nauczycieli, uczniów, jak i ich rodzin.

Nr 2/2022 (198) Edukacja artystyczna; Klimat i ekologia
Nr 2/2022 (198) Edukacja artystyczna; Klimat i ekologia

W przededniu wakacji oddajemy w Państwa ręce kolejny numer "Informatora Oświatowego", w którym publikujemy m.in. artykuły dotyczące szeroko rozumianej edukacji artystycznej, a także opisujące różnorodne działania z zakresu edukacji ekologicznej, zmierzające do kształtowania świadomego społeczeństwa dbającego o wspólne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Zapraszamy do lektury.

Nr 1/2022 (197) Zróżnicowane potrzeby uczniów; Cyfryzacja edukacji
Nr 1/2022 (197) Zróżnicowane potrzeby uczniów; Cyfryzacja edukacji

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer "Informatora Oświatowego", w którym publikujemy m.in. artykuły dotyczące  zróżnicowanych potrzeby rozwojowych i edukacyjnych. Ciekawe i inspirujące są artykuły, których temat przewodni to cyfryzacja edukacji -  o tym jak mądrze korzystać  z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz o metodach kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. Zapraszamy do lektury.

Nr 4/2021 (196) Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne; Kształtowanie postaw
Nr 4/2021 (196) Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne; Kształtowanie postaw

Zapraszamy do lektury nowego i zarazem ostatniego w tym roku wydania "Informatora Oświatowego" , w którym m.in. artykuły dotyczące efektywnych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiających kształtowanie prawidłowych postaw uczniów, nabywanie przez nich kompetencji kluczowych, budowanie relacji i wsparcie ucznia w rozwoju.

Nr 3/2021 (195) Pomorska Liga Zadaniowa; Wspólnota kultur
Nr 3/2021 (195) Pomorska Liga Zadaniowa; Wspólnota kultur

Zapraszamy do lektury  "Informatora Oświatowego" nr 3/2021, w którym m.in. refleksje i doświadczenia ekspertów Pomorskiej Ligi Zadaniowej, a także wiele artykułów podejmujących tematykę  edukacji międzykulturowej, regionalnej,  opisujących działania na rzecz różnorodnej kulturowo społeczności lokalnej; przykłady dobrych praktyk szkół i placówek kulturalno-oświatowych.

Nr 2/2021 (194) Edukacja morska, Szkolnictwo zawodowe
Nr 2/2021 (194) Edukacja morska, Szkolnictwo zawodowe

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania "Informatora Oświatowego" - kwartalnika Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. W numerze 2/2021 wiele miejsca poświęciliśmy szeroko rozumianej edukacji morskiej: ciekawe i ważne informacje o projekcie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pn. Pomorskie Żagle Wiedzy; kalejdoskop zdarzeń zrealizowanych w ramach Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej; inspirujące opisy dobrych praktyk realizowanych w różnych szkołach i placówkach oświatowych województwa pomorskiego. 
Ciekawe i inspirujące są także artykuły, których tematem przewodnim jest edukacja zawodowa oraz doradztwo zawodowe - tematy tak ważne w chwili, gdy ósmoklasiści podejmują pierwszą ważną życiową decyzję, wybierając szkoły ponadpodstawowe, a maturzyści - wybierając przyszły zawód - wkraczają w świat dorosłych. W numerze ponadto: inspirujące (i gotowe  do realizacji) scenariusze zajęć do wykorzystania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej; sposób na oswojenie algorytmu Euklidesa; mądre projekty kształtujące wrażliwość, empatię i postawy społeczne i wiele innych ciekawych artykułów... 

Napisz do "Informatora Oświatowego" nr 3/2021
Napisz do "Informatora Oświatowego" nr 3/2021

Podjęliśmy prace redakcyjne nad przygotowaniem trzeciego w roku 2021 numeru „Informatora Oświatowego”, w którym tematami wiodącymi będą: WSPÓLNOTA KULTUR  oraz POMORSKA LIDA ZADANIOWA. Praca z uczniem zdolnym. Zapraszamy do współpracy, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do publikowania na łamach naszego czasopisma.

Nr 1/2021 (193) Wymagania egzaminacyjne; Razem w izolacji
Nr 1/2021 (193) Wymagania egzaminacyjne; Razem w izolacji

Już jest pierwszy w tym roku numer "Informatora Oświatowego", w którym m.in. informacje dotyczące wymagań związanych z egzaminami maturalnymi i egzaminami ósmoklasistów. Ciekawe i inspirujące są artykuły, których temat przewodni to razem w izolacji -  o tym jak szkoły i placówki oświatowe radzą sobie w trudnym czasie pandemii. W numerze ponadto: jak się chronić przez fake newsami, co to jest metoda Design Thinking, jak rozchmurzyć "Kamizelkę"  i wiele innych ciekawych artykułów... Zapraszamy do lektury :-)

Napisz do "Informatora Oświatowego"  nr 2/2021
Napisz do "Informatora Oświatowego" nr 2/2021

Podjęliśmy prace redakcyjne nad przygotowaniem drugiego w roku 2021 numeru „Informatora Oświatowego”, w którym tematami wiodącymi będą: SZKOLNICTWO ZAWODOWE  oraz EDUKACJA MORSKA. Zapraszamy do współpracy, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do publikowania na łamach naszego czasopisma.

"Informator Oświatowy" - Indeks rocznika 2020
"Informator Oświatowy" - Indeks rocznika 2020

Nr 1/2020 (189) styczeń-marzec 2020
Nr 2/2020 (190) kwiecień-czerwiec 2020
Nr 3/2020 (191) lipiec-wrzesień 2020
Nr 4/2020 (192) październik-grudzień 2020

 

Wskazówki dla przygotowujących publikacje
Wskazówki dla przygotowujących publikacje

Wskazówki dla publikujących. Autorów prosimy o przestrzeganie kilku zasad.
Zgoda na publikację artykułu w „Informatorze Oświatowym”.

Napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy
Napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy

Podjęliśmy prace redakcyjne nad przygotowaniem 193 numeru „Informatora Oświatowego”, w którym tematami wiodącymi będą: WYMAGANIA EGZAMINACYJNE oraz RAZEM W IZOLACJI. Sprawdź też tematykę kolejnych numerów kwartalnika. Zapraszamy do współpracy w 2021 roku, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do publikowania na łamach naszego czasopisma.