Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Organizacja szkoleń

ZGŁOSZENIE

 • Rekrutacja na formy doskonalenia odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego pod informacją o formie doskonalenia.
 • Uruchomienie kursu/warsztatów rozpocznie się tylko wówczas, gdy zgłosi się minimum 10-12 zainteresowanych osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę, odpłatności i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa wysyłając informację na e-maila podanego w formularzu zgłoszeniowym 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.


ODPŁATNOŚĆ

 • Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na daną formę należy dokonać wpłaty na konto ODN w Słupsku:
  24 10 20 18 11 0000 07 02 03 12 56 22 BANK PKO BP
 • W przypadku rezygnacji na 3 dni przed rozpoczęciem kursu/warsztatu nie zwracamy dokonanej wpłaty.

 

POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA FORMY

 • Ukończenie formy szkoleniowej (kursu/warsztatu) potwierdzone jest zaświadczeniem według wzoru ODN.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • W większości zajęcia odbywać się będą w naszej bazie dydaktycznej w systemie piątkowo-sobotnio-niedzielnym. 
 • Istnieje również możliwość organizowania szkoleń w miejscu pracy nauczycieli.  Wówczas należy wypełnić kartę zgłoszenia do pobrania plik WORDikona word

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 • Informacji dotyczących programów i organizacji zajęć udzielają konsultanci- koordynatorzy odpowiedzialni za daną formę lub pracownicy Działu doskonalenia codziennie w godz. 8.00-15.00, kom. 502 644 975


Aldona Grzeszczak
Dorota Mamrot

Dział doskonalenia w ODN w Słupsku

Przejdź do góry strony