Organizacja szkoleń

ZGŁOSZENIE
  • Rekrutacja na formy doskonalenia odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego pod informacją o formie doskonalenia.
  • Uruchomienie kursu/warsztatów rozpocznie się tylko wówczas, gdy zgłosi się minimum 10-12 zainteresowanych osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę, odpłatności i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa wysyłając informację na e-maila podanego w formularzu zgłoszeniowym 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
ODPŁATNOŚĆ
  • Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na daną formę należy dokonać wpłaty na konto PODN w Słupsku:
    24 10 20 18 11 0000 07 02 03 12 56 22 BANK PKO BP
  • W przypadku rezygnacji na 3 dni przed rozpoczęciem kursu/warsztatu nie zwracamy dokonanej wpłaty.
POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA FORMY
  • Ukończenie formy szkoleniowej (kursu/warsztatu) potwierdzone jest zaświadczeniem według wzoru PODN.

  • Brak rejestracji na formę szkoleniową skutkuje brakiem zaświadczenia.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
DODATKOWE INFORMACJE 
  • Informacji dotyczących programów i organizacji zajęć udzielają konsultanci- koordynatorzy odpowiedzialni za daną formę. 


Aldona Grzeszczak
Dorota Mamrot

Dział Doskonalenia w PODN w Słupsku