Wspomaganie - kompleksowe wsparcie szkół i placówek oświatowych

W ramach wspomagania szkoły, placówki oświatowej proponujemy:

 

 1. Diagnozę potrzeb rozwojowych  – dzięki niej proces wspomagania będzie odpowiadał konkretnym potrzebom szkoły / przedszkola / placówki oświatowej.
 2. Planowanie działań – wybór obszaru i form wspomagania, określenie rezultatów rozwoju. 
 3. Realizacje procesu wspomagania – organizowanie różnych form doskonalenia oraz wdrażanie nowych rozwiązań w celu podniesienia jakości pracy  szkoły / przedszkola / placówki oświatowej w obszarach: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz organizacyjnych. 
 4. Ewaluacje – bieżący monitoring działań, ocena efektów poprzez włączenie obszaru wspomagania do ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły / przedszkola / placówki oświatowej, sformułowanie rekomendacji do dalszej pracy.

 

Warunki współpracy:

 

 • Przesłanie przez szkołę / placówkę oświatową KARTY ZGŁOSZENIA wspomagania rozwoju szkoły / placówki oświatowej (do pobrania plik WORD) do Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Słupsku.
  • KARTĘ ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać e-mailem: kursy@podn.slupsk.pl  (skan z podpisem dyrektora).
 • Po otrzymaniu KARTY ZGŁOSZENIA konsultant – specjalista ds. wspomagania PODN Słupsk skontaktuje się z Dyrektorem Szkoły lub osobą do kontaktu wskazaną na KARCIE ZGŁOSZENIA.
 • Wskazanie osoby do kontaktu tzw. szkolnego / przedszkolnego koordynatora ds. wspomagania
 • Współpraca w zakresie prowadzenie dokumentacji wspomagania określonej przez PODN w Słupsku.
 • Uzgodnienie i przestrzeganie zasad finansowania wspomagania / form szkoleniowych.

 

Cennik szkoleń realizowanych przez eksperta w ramach wspomagania:

 

SZKOLENIA STACJONARNE

Liczba godzin dydaktycznych

Szkolenia dla rady pedagogicznej do 30 osób

Szkolenia dla rady pedagogicznej powyżej 30 osób

1 - 2 godz. dydaktyczne

500 zł

600 zł

3 godz. dydaktyczne

750 zł

850 zł

4 godz. dydaktyczne

1.000 zł

1.100 zł

 

SZKOLENIA ZDALNE

Liczba godzin dydaktycznych

Szkolenia dla rady pedagogicznej do 30 osób

Szkolenia dla rady pedagogicznej powyżej 30 osób

1 - 2 godz. dydaktyczne

400 zł

500 zł

3 godz. dydaktyczne

600 zł

750 zł

4 godz. dydaktyczne

800 zł

1.000 zł

 

Powyższe ceny uwzględniają: wynagrodzenie eksperta, materiały dydaktyczne, koszty dojazdu.