Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Eliza Łuczkiewicz, e-mail : iod@podn.slupsk.pl