Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Mariusz Michalak, e-mail : iod@podn.slupsk.pl