Aktualności

Załóż projekt w eTwiningu
Załóż projekt w eTwiningu

19 kwietnia 2021, godz. 16:00-18:15

stanowisko komputerowe

Egzamin ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022
Egzamin ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022

19 kwietnia 2021, godz. 16:30-18:45

stanowisko komputerowe

Współpraca z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu
Współpraca z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu

19 kwietnia 2021, godz. 16:30-19:45

stanowisko komputerowe

Jak oswoić każdą tablicę / monitor interaktywny?
Jak oswoić każdą tablicę / monitor interaktywny?

19 kwietnia 2021, godz. 17:00-19:15

stanowisko komputerowe

Myślenie wizualne na lekcjach z przedmiotów przyrodniczych
Myślenie wizualne na lekcjach z przedmiotów przyrodniczych

21 kwietnia 2021, godz. 16:30-18:45

stanowisko komputerowe

Sieć 4b: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami
Sieć 4b: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami

23 kwietnia 2021, godz. 15:30-17:00

stanowisko komputerowe

Sieć 1a: Aktywność artystyczna dziecka
Sieć 1a: Aktywność artystyczna dziecka

23 kwietnia 2021, godz. 16:00-18:15

stanowisko komputerowe

Uczeń mediatorem. Szkolne mediacje w nurcie Porozumienia bez Przemocy
Uczeń mediatorem. Szkolne mediacje w nurcie Porozumienia bez Przemocy

24 kwietnia 2021, godz. 09:00-14:00

stanowisko komputerowe

Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu szkoły
Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu szkoły

24 kwietnia 2021, godz. 09:00-14:00

stanowisko komputerowe