Aktualności

Konsultacje dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Konsultacje dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

27 października 2020, godz. 15:00-15:45

stanowisko komputerowe

Sieć 25: ABC młodego stażem nauczyciela
Sieć 25: ABC młodego stażem nauczyciela

27 października 2020, godz. 16:00-17:30

stanowisko komputerowe

Korzystaj z Office 365 w kształtowaniu kompetencji kluczowych (grupa II)
Korzystaj z Office 365 w kształtowaniu kompetencji kluczowych

27 października 2020, godz. 16:30-18:45

stanowisko komputerowe

Wpływ izolacji na zdrowie psychofizycze uczniów i nauczycieli
Wpływ izolacji na zdrowie psychofizycze uczniów i nauczycieli

28 października 2020, godz. 15:00-17:15

stanowisko komputerowe

Świat muzyki w naukach humanistycznych (wybrane przykłady)
Świat muzyki w naukach humanistycznych (wybrane przykłady)

28 października 2020, godz. 16:00-18:15

stanowisko komputerowe

Korzystaj z Office 365 w kształtowaniu kompetencji kluczowych (grupa III)
Korzystaj z Office 365 w kształtowaniu kompetencji kluczowych

28 października 2020, godz. 16:30-18:45

stanowisko komputerowe

Sieć 9c: Wielokulturowy Ekspres
Sieć 9c: Wielokulturowy Ekspres

29 października 2020, godz. 16:00-18:15

stanowisko komputerowe

Doradztwo zawodowe w świetle zaktualizowanych przepisów prawa oświatowego
Doradztwo zawodowe w świetle zaktualizowanych przepisów prawa oświatowego

30 października 2020, godz. 12:00-14:15

stanowisko komputerowe

Narzędzia zdalnego nauczania: Google Suite
Narzędzia zdalnego nauczania: Google Suite

2 listopada 2020, godz. 15:00-16:30

stanowisko komputerowe

Konsultacje dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Konsultacje dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

3 listopada 2020, godz. 15:00-15:45

stanowisko komputerowe

Polak mały -  tworzenie pomocy tematycznych z wykorzystaniem TIK
Polak mały - tworzenie pomocy tematycznych z wykorzystaniem TIK

3 listopada 2020, godz. 16:00-18:15

stanowisko komputerowe