Potwierdzenie udziału w PPEM

Logo z czekiemSzkoły i placówki oświatowe uczestniczące w PPEM
prosimy o 
aktualizację danych kontaktowych 
na rok szkolny 2020/2021 
poprzez uzupełnienie
elektronicznego formularza
zamieszczonego poniżej.

Termin aktualizacji: 30 września 2020 r.