Trening umiejętności społecznych wzmacniający kluczowe kompetencje nauczyciela

Trening umiejętności społecznych wzmacniający

Termin rozpoczęcia:

29 sierpnia 2024, godz. 09:00-16:30

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

szkolenie zamówione przez placówkę

Czas trwania:

10 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele I Prywatnego Liceum w Słupsku

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala dydaktyczna nr 29, ul. Bałtycka 29, Słupsk

O szkoleniu / programie:

Treści programowe dotyczące znaczących umiejętności interpersonalnych w zakresie :

 • Komunikacji interpersonalnej
 • Pełnienia ról grupowych w sytuacjach zadaniowych
 • Właściwego nawiązywanie relacji
 • Rozwijania samoświadomości w obszarze „JA” (emocje, stany
 • Dbania o dobrostan (radzenie sobie ze stresem, zachowania asertywne)

Kierunki polityki oświatowej państwa:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Koordynator formy:

Renata Kołosowska - nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie opieki i wychowania

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: r.kolosowska@podn.slupsk.pl

Organizacja:

Szkolenie dedykowane dla nauczycieli I Prywatnego Liceum w Słupsku.
Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.

 • Maksymalna liczba uczestników:  15 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku) 
 • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń,
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych,
 • Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.