Podstawy muzykoterapii

Podstawy muzykoterapii

Termin rozpoczęcia:

1 grudnia 2023, godz. 15:30-17:45

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki oraz instruktorzy domów kultury, świetlic szkolnych, SOSW

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Katedra Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

O szkoleniu / programie:

 • Metoda Mobilnej Rekreacji Muzycznej dr Macieja Kieryła.
 • Metody i formy muzykoterapii.
 • Ćwiczenia ruchowo-rytmiczno-oddechowe. 
 • Działania relaksacyjne stymulowane muzyką.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Ekspert:

Katarzyna Wyporska-Wawrzczak

Koordynator formy:

Ewa Misiewicz - nauczyciel konsultant ds. edukacji artystycznej

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 
e-mail: e.misiewicz@podn.slupsk.pl

Organizacja:

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.

 • Maksymalna liczba uczestników:  25
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku) 
 • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń,
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych,
 • Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.