Formy doskonalenia

Sieć 24: Vademecum kadry kierowniczej placówek
Sieć 24: Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego

21 października 2021, godz. 10:00-13:30

SOSW Kościerzyna, ul. Słoneczna 1

Prawne aspekty edukacji zdalnej
Prawne aspekty edukacji zdalnej

21 października 2021, godz. 14:00-15:30

stanowisko komputerowe

Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji
Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej

21 października 2021, godz. 16:00-19:45

stanowisko komputerowe

Innowacyjność nowoczesnej edukacji w oparciu o
Innowacyjność nowoczesnej edukacji w oparciu o Webquest i Tutoring

21 października 2021, godz. 17:00-19:15

Stanowisko komputerowe

Metodyka edukacji zdalnej
Metodyka edukacji zdalnej

22 października 2021, godz. 16:00-19:45

stanowisko komputerowe

Sieć 11a: Nauczyciel wspomagający na starcie
Sieć 11a: Nauczyciel wspomagający na starcie zawodowym

26 października 2021, godz. 14:30-16:45

Stanowisko komputerowe

Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji
Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej

26 października 2021, godz. 16:00-19:45

stanowisko komputerowe

Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej. Ruch i
Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej. Ruch i rekreacja

27 października 2021, godz. 09:00-15:30

ODN Słupsk

Sieć 9: Między nami doradcami
Sieć 9: Między nami doradcami

październik 2021

Stanowisko komputerowe

Prawne aspekty edukacji zdalnej

2 listopada 2021, godz. 14:00-15:30

stanowisko komputerowe

Zoom

3 listopada 2021, godz. 14:00-17:45

stanowisko komputerowe

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej

4 listopada 2021, godz. 14:00-17:45

stanowisko komputerowe

Metodyka edukacji zdalnej

4 listopada 2021, godz. 14:30-18:15

stanowisko komputerowe

Metodyka edukacji zdalnej

8 listopada 2021, godz. 14:30-18:15

stanowisko komputerowe

Prawne aspekty edukacji zdalnej

11 listopada 2021, godz. 14:00-15:30

stanowisko komputerowe