Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Formy doskonalenia

Ocenianie w nauczaniu zdalnym (edycja 3)
Ocenianie w nauczaniu zdalnym

26 maja 2020, godz. 12:00-13:30

własne stanowiska komputerowe

Procedury awansu zawodowego
Procedury awansu zawodowego

26 maja 2020, godz. 15:00-17:15

stanowiska komputerowe

Emisja i higiena głosu (Słupsk)
Emisja i higiena głosu

lipiec 2020

Instytut Muzyki AP Słupsk

Przejdź do góry strony