Formy doskonalenia

Prawne aspekty edukacji zdalnej

30 września 2021, godz. 14:00-15:30

stanowisko komputerowe

Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej. Ruch i rekreacja

5 października 2021, godz. 13:00-19:00

ODN Słupsk

Metodyka edukacji zdalnej

5 października 2021, godz. 14:00-17:45

stanowisko komputerowe

Zintegrowane Platforma Edukacyjna

5 października 2021, godz. 14:00-17:45

stanowisko komputerowe

Prawne aspekty edukacji zdalnej

6 października 2021, godz. 14:30-16:00

stanowisko komputerowe

Metodyka edukacji zdalnej

7 października 2021, godz. 14:00-17:45

stanowisko komputerowe

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej

11 października 2021, godz. 14:30-18:15

stanowisko komputerowe

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej

12 października 2021, godz. 14:00-17:45

stanowisko komputerowe

Zintegrowane Platforma Edukacyjna

12 października 2021, godz. 14:00-17:45

stanowisko komputerowe

Prawne aspekty edukacji zdalnej

12 października 2021, godz. 14:00-15:30

stanowisko komputerowe

Sieć 1: ABC doradcy metodycznego
Sieć 1: ABC doradcy metodycznego

13 października 2021, godz. 10:00-11:30

Stanowisko komputerowe

Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych

19 października 2021, godz. 15:00-17:15

stanowisko komputerowe

Sieć 24: Vademecum kadry kierowniczej placówek
Sieć 24: Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego

21 października 2021, godz. 13:00-15:15

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

Prawne aspekty edukacji zdalnej

21 października 2021, godz. 14:00-15:30

stanowisko komputerowe

Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej

21 października 2021, godz. 14:00-17:45

stanowisko komputerowe