Formy doskonalenia

Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej. Ruch i rekreacja

28 czerwca 2021, godz. 15:00 do 30 listopada 2021, godz. 15:30

ODN Słupsk

Organizacja procesu kształcenia i wychowania

28 czerwca 2021, godz. 15:00 do 30 listopada 2021, godz. 15:30

stanowisko komputerowe

Metodyka edukacji zdalnej

28 czerwca 2021, godz. 15:00 do 30 listopada 2021, godz. 15:30

stanowisko komputerowe

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej

28 czerwca 2021, godz. 15:00 do 30 listopada 2021, godz. 15:30

stanowisko komputerowe

Narzędzia edukacji zdalnej

28 czerwca 2021, godz. 15:00 do 30 listopada 2021, godz. 15:30

stanowisko komputerowe

Zintegrowane Platforma Edukacyjna

28 czerwca 2021, godz. 15:00 do 30 listopada 2021, godz. 15:30

stanowisko komputerowe

MS Teams

28 czerwca 2021, godz. 15:00 do 30 listopada 2021, godz. 15:30

stanowisko komputerowe

Zoom

28 czerwca 2021, godz. 15:00 do 30 listopada 2021, godz. 15:30

stanowisko komputerowe

Prawne aspekty edukacji zdalnej

28 czerwca 2021, godz. 15:00 do 30 listopada 2021, godz. 15:30

stanowisko komputerowe

Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej

28 czerwca 2021, godz. 15:00 do 30 listopada 2021, godz. 15:30

stanowisko komputerowe

Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych

28 czerwca 2021, godz. 15:00 do 30 listopada 2021, godz. 15:30

stanowisko komputerowe

Google Meet

28 czerwca 2021, godz. 15:00 do 30 listopada 2021, godz. 15:30

stanowisko komputerowe

Zintegrowane Platforma Edukacyjna

25 sierpnia 2021, godz. 09:00-12:45

stanowisko komputerowe

MS Teams

25 sierpnia 2021, godz. 09:00-12:45

stanowisko komputerowe

Google Meet

25 sierpnia 2021, godz. 10:00-13:45

stanowisko komputerowe