Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

Utworzono: 05-03-2024
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 r. nauczyciele wychowania fizycznego będą przeprowadzać testy sprawnościowe uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.

Wyniki testów, datę ich przeprowadzenia oraz masę ciała i wiek ucznia szkoła będzie wprowadzała do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty” , prowadzonego przez Ministra Sportu i Turystyki.

Obowiązek przeprowadzania testów sprawności fizycznej nie dotyczy: szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Testy sprawnościowe obejmują:

  1. bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych,
  2. 20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit, opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu,
  3. podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,
  4. skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Celem testów jest pomiar różnych przejawów sprawności fizycznej uczniów, co ułatwi im poznanie swoich możliwości i monitorowanie aktualnego stanu kondycji fizycznej. Wdrażanie uczniów do samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej zwiększa szanse uczniów na powodzenie oraz samorealizację w dalszym życiu. Wyniki przeprowadzonych testów sprawnościowych nie mają wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Więcej informacji: https://www.gov.pl

Informacja ze strony: https://www.gov.pl/web/edukacja/odkrywajmy-sportowe-talenty--testy-sprawnosciowe-w-szkolach