Apel - osocze ozdrowieńców

Utworzono: 23-11-2020

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II, mieszczącego się w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 21, zwraca się z gorącym apelem do ozdrowieńców, aby zostali dawcami osocza.

Osocze osoby która przebyła zakażenie wirusem SARS CoV-2  zawiera przeciwciała, które wspomagają leczenie chorych na COVID-19  z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddając osocze możesz uratować życie drugiemu człowiekowi!

W załączeniu broszura zawierająca szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikowania osób do pobrania osocza oraz sposobu przygotowania się do tego zabiegu.

W celu uzyskania innych niezbędnych informacji zachęcamy również do kontaktu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II, pod nr. tel.: 59 842 20 21 - 23 lub e-mailowo: se­kre­ta­ria­t@kr­wio­daw­stwo.slupsk.pl