I POMORSKIE REGATY O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Utworzono: 19-09-2022

Wydarzenie odbędzie się 23 września 2022 roku w Centrum Usług Turystycznych przy ul. Stolema 3 oraz Stanicy Wodnej PTTK Wdzydze przy
ul. Stolema 1, Wdzydze.

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:

– formularz rekrutacyjny,

– załącznik nr 1 – lista uczestników,

– załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy dla załogi.

Formularz RODO oraz zgoda rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich) mogą zostać dosłane w pierwszym tygodniu września, oryginały prosimy dostarczyć bezpośrednio do Biura Regat w dniu wydarzenia.

Prosimy również o śledzenie strony wydarzenia, na której pojawiać się będą komunikaty dla uczestników.

Do zobaczenia!

Dokumenty regat:

Zawiadomienie o regatach

Instrukcja żeglugi

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy leszek.batko@pozz.org.pl do dnia 22.08.2022! 

Kontakt w razie pytań: Julia Groth, tel. +48 795-090-079.