Polecamy publikację naszej koleżanki - ELEMENTY COACHINGU W DORADZTWIE ZAWODOWYM

Utworzono: 10-01-2022
Polecamy publikację naszej koleżanki - ELEMENTY COACHINGU W DORADZTWIE ZAWODOWYM

W dzisiejszym świecie biznesu, ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego coraz bardziej popularne stają się usługi job-coacha. W obliczu ciągłej rotacji na rynku pracy i obniżenia wieku podjęcia pierwszej decyzji zawodowej wzrasta potrzeba wsparcia doradcy, już od poziomu szkoły podstawowej aż do późnego wieku aktywności zawodowej.

Doradztwo zawodowe stanowi rodzaj działalności, która ewoluuje zarówno w zakresie treści merytorycznej jak i stosowanych metod, technik i narzędzi

Celem niniejszej pracy jest pokazanie możliwości wykorzystania elementów coachingu w doradztwie zawodowym, czyli sposobu na wyzwania, jakie niesie współczesny rynek pracy. Bazując na literaturze dotyczącej zagadnień metodyki pracy coacha i doradcy, postaram się  pokazać co łączy, a co dzieli obie propozycje pracy z klientem oraz przedstawić ideę pracy coachingowej w doradztwie zawodowym i narzędzia z nią związane.

Czytaj więcej