Spójność edukacyjna w praktyce samorządowej i szkolnej

Utworzono: 02-06-2022

Zapraszamy Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Słupskiego na spotkanie z cyklu Spójność edukacyjna w praktyce samorządowej i szkolnej, które odbędzie się 14 czerwca 2022 r., godz. 11.00-13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słupsku. Potwierdzenie udziału prosimy przesyłać na adres e-mail : d.mamrot@odn.slupsk.pl  do dnia 10 czerwca.

 

Program spotkania

 

Część I

   

godz. 11.00 – 11.05 

 

Otwarcie spotkania – Paweł Lisowski, Starosta Powiatu Słupskiego

godz. 11.05 – 11.35 

 

Projektowane działania w obszarze edukacji 2021-2027 – Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Pomorskiego

Część II

   

godz. 11.35 – 12.35

 

Spójność edukacyjna a jakość edukacji w województwie pomorskim Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Planowanie procesów edukacyjnych a prowadzenie kształcenia i wychowania uczniów z Ukrainy – Mariusz Barański, wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Edukacja włączająca w województwie pomorskim – Władysława Hanuszewicz, nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w pracy z uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Sytuacja ucznia ukraińskiego w polskiej szkole – Katarzyna Rodziewicz, psycholog, specjalista ds. badań i analiz w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Część III

   

godz. 12.35 – 12.45

 

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego powiatu słupskiego
na rzecz rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli – stan obecny
i perspektywy rozwoju
Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

godz. 12.45 – 13.30 

 

 Dyskusja. Podsumowanie spotkania.